Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

27. rocznica zamachu na Jana Pawła II

W dniu 13 maja 1981 rozegrał się dramat. Turecki zawodowy morderca, Mehmet Ali Agca, oddał trzy strzały w kierunku Papieża.


 

Świadectwa lekarzy dowodzą, że kula zatańczyła w ciele Ojca Świętego jak w labiryncie… Choć była to kula śmierci, po kilkugodzinnej walce lekarzy w klinice Gamelli, Papież przeżył. Jan Paweł II uznał to za działanie i opiekę Matki Bożej. Wydarzenie traktuje się jako wypełnienie drugiej tajemnicy fatimskiej.

Zamachowiec został skazany na dożywocie, jednak w 2000 roku ułaskawiono go. Wkrótce po wyjściu ze szpitala, Papież odwiedził Ali Agcę w więzieniu, publicznie wybaczając mu winy.

 


Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego składającego się z wypowiedzi świadków wspominających dzień zamachu i chwile walki Jana Pawła II o życie.

 

 


 

[flowplayer src=’/wp-content/uploads/2013/02/zamach.flv’ splash=’/wp-content/uploads/2013/01/zaslepka_jp2.jpg’ ]


 

 

Zobacz wszystkie filmy zgromadzone w MEDIATECE.

Opublikowano 12.05.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.