Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II laureatem Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Abp Józef Michalik  i Michał Lorenc to tegoroczni laureaci nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Przyznawana bez przerwy od 1948 r. przez środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Nagroda należy do najważniejszych niepaństwowych wyróżnień w dziedzinie polskiej kultury. Wręczenie Nagrody odbędzie się 18 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.


Włodzimierz Pietrzak żył w latach 1913 -1944, z wykształcenia prawnik, swe talenty i pasje twórcze objawił głównie jako pisarz i krytyk literacki, teoretyk kultury i publicysta, ale także jako działacz społeczny i polityczny, wreszcie jako żołnierz Powstania Warszawskiego. Należy do tych postaci w dziejach naszej literatury, które wciąż czekają na sprawiedliwą ocenę i przyznanie im należnego miejsca w gronie literackich luminarzy narodu.
Życie Pietrzaka trwało zaledwie 31 lat. Oddał je z całą premedytacją i determinacją za wolność Ojczyzny. Imponujący, jak na jego młody wiek, jest dorobek literacki. Napisał sześć tomów prozy, dwa niewielkie tomiki wierszy oraz dramat. Jego talent najsilniej wyraził się w krytyce literackiej, a tom esejów „ Rachunek z dwudziestoleciem” sytuuje się w rzędzie najwybitniejszych osiągnięć krytyki literackiej okresu międzywojennego.
Był osobowością natchnioną duchem wielkiego humanizmu wyrosłego na gruncie najlepszych chrześcijańskich tradycji europejskich i polskich. Wszelka jego aktywność zawsze dotyczyła problematyki kulturalnej. Jego największą troską była dbałość o właściwy kształt kultury narodowej, gdy Polska będzie wolna. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, jak wspomina jeden z jego przyjaciół „ był wszystkim, dowódcą, niańką, sanitariuszem, tragarzem zwłok”. Zginął trafiony odłamkiem granatu w sierpniu 1944 r.
Tak w skrócie wygląda szkic Patrona Nagrody.
Trudno wskazać na ważniejszą niepaństwową nagrodę w dziedzinie kultury, niż nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka. Decydują o tym jej wiek i ranga. Nagroda przyznawana jest za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich oraz postaw i dokonań je wyrażających w życiu narodu.

Laureatami Nagrody są m.in.: Roman Brandstaetter, Ernest Bryll, Antoni Gołubiew, Paweł Jasienica, Jacek Kaczmarski, Krzysztof Kolberger, Zofia Kossak-Szczucka, Krzysztof Penderecki, bp Bohdan Bejze, abp Kazimierz Majdański, czy ks. Jan Twardowski.
Kapituła tegorocznej, 67. Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, obradująca 8 maja 2014 roku we Włocławku, pod przewodnictwem ks. bp. dr. Wiesława A. Meringa, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, przyznała tegoroczną Nagrodę Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”: abp Józefowi Michalikowi, metropolicie przemyskiemu za wieloletnią i ofiarną służbę duszpasterską, troskę o jedność Kościoła i narodu w Polsce, w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, a także za odwagę ekumenicznych inicjatyw; Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie za interdyscyplinarne badania nad dziedzictwem intelektualnym i duchowym pozostawionym nam przez św. Jana Pawła II, za propagowanie idei nowej ewangelizacji, a także za pracę popularyzatorską przybliżającą młodemu pokoleniu Polaków postać i dzieło Wielkiego Papieża; Michałowi Lorencowi za wybitne osiągnięcia na polu muzyki filmowej, a zwłaszcza za wspaniałą oprawę muzyczną do filmu „Jan Paweł II. Szukałem was …”.

Izabela Tyras

Opublikowano 18.06.2014

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Nasz Chór wrócił z pierwszą nagrodę w swojej z Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej.
Od czego zacząć wyruszenie w las? Jak robić to świadomie, angażując wszystkie zmysły? Na czym polega terapia leśna oraz kąpiel leśna? I co na temat zdrowotnych korzyści obcowania z lasem mówią nam badania?
Noc Muzeów w Centrum Myśli Jana Pawła przyciągnęło miłośników spokojnego i aktywnego wypoczynku. Dziękujemy, że byliście z nami!
„Europa – jedność czy rozpad?” – już 4 czerwca premiera magazynu „Myśl w Centrum”, a w nim m.in. rozmowa z prof. Chantal Delsol. Zapisz się, aby uzyskać dostęp w dniu premiery.

Klikając „Zgadzam się” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej witrynie w celach analitycznych, zapewnienia prawidłowego działania funkcjonalności z serwisów społecznościowych oraz serwerów treści. Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz tutaj.