Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

2019 – rok jubileuszu 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

2019 jest rokiem, w którym przypada 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Pielgrzymki, dzięki której Polacy wzięli wzajemną odpowiedzialność za siebie jako naród. Pielgrzymki, która, jak się wkrótce miało okazać, miała wielki wpływ na wydarzenia w Polsce i na świecie. Nie byłoby roku 1989 i wszystkich przemian wolnościowych w naszym kraju i Europie bez roku 1979.

Na drodze ku prawdziwej wolności Polska jest od 40 lat, co pokazują  wydarzenia z lat 1979, 1989, 1999, 2004, aż do dzisiaj. Po drodze były odpowiedzialność za Polskę i wynikająca z niej Solidarność, pierwsze częściowo wolne wybory, NATO i Unia Europejska. Obecnie staramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym w 2019 roku jest „odpowiedzialność za dobro wspólne”.

Papież był przekonany, że sprawy, które toczą się w Polsce, mają znaczenie światowe. Tych zresztą słów użył wprost podczas swojego niepublikowanego przemówienia do Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w 1979 roku – tłumaczy dr hab. Dominika Żukowska, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II. Nie byłoby przemian wolnościowych, zwłaszcza roku 1989, gdybyśmy jako społeczeństwo nie podjęli odpowiedzialności najpierw za samych siebie, potem za Polskę i Europę. Zmiana świata dokonuje się dzięki indywidualnym decyzjom pojedynczych osób. Analizując historię możemy obserwować, jak bardzo podjęta w 1979 roku odpowiedzialność przeobraziła się w szereg działań przyczynowo-skutkowych doprowadzając do Solidarności, wolnych wyborów, w końcu do współpracy międzynarodowej w NATO czy Unii Europejskiej. Stąd można uważać, że wiele nadchodzących w tym roku rocznic może mieć swój początek w przesłaniu Jana Pawła II do Polaków w roku 1979 i w latach kolejnych.

W ramach obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Centrum Myśli Jana Pawła II planuje szereg działań, w tym między innymi: obchody 2 kwietnia, publikację nieznanego przemówienia papieża wygłoszonego na Radzie Głównej Episkopatu Polski w 1979 r., grę miejską dla warszawiaków, konferencję naukową „Jan Paweł II lider przemian wolnościowych w Polsce i na świecie” oraz liczne seminaria i spotkania. A wszystko pod hasłem Odpowiedzialność za dobro wspólne.

 

POBIERZ PROGRAM OBCHODÓW

Opublikowano 28.03.2019

ZOBACZ RÓWNIEŻ

To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu
Z okazji 25. rocznicy ogłoszenia encykliki zapraszamy do przeczytania artykułu „Jan Paweł II a sprawa Galileusza” na naszym portalu JP2online