20. rocznica wizyty Jana Pawła II w Gruzji

Z okazji rocznicy wizyty apostolskiej Jana Pawła II do Gruzji, Uniwersytet Sulkhan Saba Orbeliani University oraz Ambasada Polski w Tibilisi organizują konferencję naukową „Jana Paweł II i Gruzja”, która odbędzie się 29 maja 2019 r. Podczas spotkania swój referat wygłosi dr Urszula Okulska-Łukawska, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jan Paweł II wielokrotnie mówił o szczególnej misji Gruzji jako pomostu w budowaniu pokoju między regionem Kaukazu a pozostałą częścią Europy. Potencjał ku odnowie i zachowaniu „organicznej jedności” Gruzji, jako sedna jej podmiotowości, znajduje się według Jana Pawła II w dziedzictwie duchowym tego kraju, a także szczególnie w ludziach nauki, sztuki, polityki i kultury, którzy w niezłomnej potędze ducha są w stanie poszukiwać i świadczyć na rzecz prawdy i wolności.

Międzynarodowa konferencja „Jana Paweł II i Gruzja” będzie okazją do przybliżenia tamtejszych wydarzeń oraz zastanowienia się z perspektywy czasu, czy myśl i idea Jana Pawła II jest nadal aktualna we współczesnej Gruzji. Podczas wydarzenia Centrum Myśli Jana Pawła II reprezentować będzie dr Urszula Okulska-Łukawska z wykładem „Dialogiczna wizja gruzińskiej podmiotowości w przemówieniu Jana Pawła II do świata kultury, Tbilisi 9 listopada 1999 r. (Dialogic vision of Georgian subjectivity in John Paul II’s Address to the World of Culture, Tbilisi 9 November 1999).

 

 

Dodano: