Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

2 czerwca – data szczególna

2 czerwca 1979 roku Jan Paweł II wypowiedział na placu Piłsudskiego pamiętne słowa "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!". Rok później, 2 czerwca 1980 roku na forum UNESCO krytykował marksizm podkreślając szczególną rolę ducha i kultury. 2 czerwca 1985 roku ukazała się natomiast czwarta encyklika "Slavorum Apostoli" poświęcona świętym Cyrylowi i Metodemu.

 


W 29. rocznicę wypowiedzenia pamiętnych słów Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowało Miasto Miłosierdzia – festiwal dobroczynności. Impreza miała pokazać jakie zmiany zaszły w naszym polskim społeczeństwie.

 

Ponad 70 organizacji zajmujących się szeroko pojętą działalnością społeczną prezentowało się w przestrzeni Placu Teatralnego zaaranżowanego na kształt miasteczka. Odwiedzający mogli uczestniczyć w licznych wykładach i szkoleniach, obejrzeć pokaz tańca na wózkach inwalidzkich, pokaz walki szermierczej, przejść podstawowy kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki w walce z rakiem piersi.

Całodzienną imprezę zakończył koncert grupy VOO VOO, po którym nastąpiło czuwanie modlitewne z udziałem arcybiskupa Kazimierza Nycza oraz symboliczne przejście na plac Piłsudskiego.

Opublikowano 01.06.2008

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Wykorzystajcie nadchodzący czas na zapoznanie się z kryteriami przyznawania stypendiów. W tym miesiącu zapraszamy także na koncert naszego Chóru, wykłady oraz Dzień Stypendysty.
Poznawaj kino na leżakach i z międzykulturowej perspektywy! To unikalny w warszawskiej przestrzeni projekt integracji międzykulturowej poprzez sztukę filmową.
Festiwal Muzyka Pokoju Muzyka Wiary to przestrzeń dla twórców, którzy są otwarci na tradycje różnych kultur i religii. Obejmuje on koncerty i spotkania poświęcone wielokulturowości, tolerancji i wolności.
Centrum Myśli Jana Pawła II wspiera współpracę m.st. Warszawy z organizacjami wyznaniowymi różnych religii i denominacji. Co roku organizujemy spotkanie przedstawicieli mniejszości religijnych z Prezydentem m.st. Warszawy.