2.11 – Dzień Muzyki Kościelnej

Św. Cecylia, męczennica z III wieku, którą Kościół wspomina 22 listopada, od początku czczona była jako patronka chórów i muzyki kościelnej. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Organy wodne były znane wówczas w Rzymie, ale były bardzo wielką rzadkością.


Czy wiesz? Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 r., gdy Papież już miał opuszczać ołtarz, na Błoniach rozległa się oazowa pieśń – "Barka". Wtedy Jan Paweł II nieoczekiwanie jeszcze raz poprosił o mikrofon i powiedział: "Właśnie ta oazowa pieśń prowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty. Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe, i z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez te wszystkie lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny, była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu – na krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki" – wspominał papież.+ Natchniona melodyka śpiewu gregoriańskiego miała się stać w następnych stuleciach charakterystyczną formą wyrażania wiary Kościoła w muzyce podczas liturgicznej celebracji świętych tajemnic. Tak oto „piękno” łączyło się z „prawdą”, aby także drogami sztuki przenosić ludzkie dusze ze świata zmysłowego w rzeczywistość wieczną. (List do artystów, 4 IV1999)+ "Bogurodzica" jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni-orędzia na wiek XV. Mówię: pieśni-orędzia, ponieważ "Bogurodzica" jest nie tylko pieśnią. Jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim Credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią. Nie jest tylko zabytkiem. Jest dokumentem życia. Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Wągrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz Pisma Świętego, nazywał ją "katechizmem polskim".

Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących. A czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Trudno czytać inaczej te prastare wersety, jeśli się pomyśli, że wychowywały się na nich pokolenia naszych praojców. "Bogurodzica" jest nie tylko zabytkiem kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb. (Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha, Gniezno, 3 VI 1979)Warto posłuchać:
Jan Paweł II
Abbà Pater

Płyta CD, 1999

Abbà Pater – album muzyczny, na którym znalazły się fragmenty recytowane i śpiewane przez Jana Pawła II w muzycznym opracowaniu Leonarda de Amicis oraz Stefano Mainettiego. Projekt muzyczny powstał dla uczczenia oficjalnych obchodów 2000-lecia chrześcijaństwa oraz jubileuszu dwudziestolecia pontyfikatu Jana Pawła II. Jest on pierwszym w historii wydawnictwem muzycznym z udziałem papieża. Powstał przy udziale Radia Watykańskiego.

Jan PAWEŁ II
Pokój mój daje wam

Płyta CD, GMG Records 2004

Pokój mój daję Wam to wybór śpiewów Ojca Świętego z wiernymi. Nagrania pochodzą z pielgrzymek papieskich do Polski, które miały miejsce w latach 1979-1997. Płytę kończy pieśń Ojcu Świętemu śpiewamy w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

To miłość mi wszystko wyjaśniła
– poezję Karola Wojtyły śpiewają znani polscy artyści

Płyta CD, Radio Warszawa Praga 2005

Płyta ta jest pierwszym w historii polskiej fonografii albumem muzycznym z poezją Karola Wojtyły, w którego powstanie zaangażowało się tak znamienite grono kompozytorów i wykonawców. Tytuł płyty „To miłość mi wszystko wyjaśniła” pochodzi z utworu młodego Karola Wojtyły – Pieśń o Bogu ukrytym, z 1944 roku. Utwory wykorzystane na płycie były już wykonywane 4 listopada 2005 r. podczas uroczystego koncertu papieskiego w Warszawie, zorganizowanego z okazji imienin Jana Pawła II.

Dodano: