2.10 – Uroczystość Aniołów Stróżów

2 października w Kościele wspominamy naszych Aniołów Stróżów. Według teologii opieka Anioła Stróża rozpoczyna się z chwilą narodzenia człowieka, a kończy z chwilą jego śmierci. Kult Aniołów Stróżów rozwinął się – za naukami św. Pawła Apostoła, św. Cypriana, św. Bazylego, św. Ambrożego, św. Hieronima, św. Augustyna i wielu innych świętych – już w średniowieczu. Wspomnienie Aniołów Stróżów przypomina nam o Bożej interwencji w dzieje człowieka, dokonującej się poprzez Aniołów. W kalendarzu święto Aniołów Stróżów istnieje od XVI wieku – po raz pierwszy pojawiło się ono w Hiszpanii i Francji.


Jan Paweł II:
Szczególny kult mam do Anioła Stróża. Od dziecka wiele razy modliłem się: „Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój…” Mój Anioł Stróż wie, co robię. Św. Michał, św. Gabriel, św. Rafał to Archaniołowie, których często na modlitwie przyzywam. (Wstańcie, chodźmy!)

Czy wiesz? W marcu 1949 roku Wojtyła został przeniesiony do Krakowa do parafii św. Floriana. Tam założył chór gregoriański, z którym wkrótce przygotował i odśpiewał mszę "De Angelis" ("O Aniołach").


Warto przeczytać:
+ JAN PAWEŁ II,
O aniołach. Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II
Michalineum, Marki Struga 1991

+JAN PAWEŁ II,
O aniołach i szatanie
oprac. Andrzej Sujka
Wydawnictwo M, Kraków 1998

Książka traktująca o świecie dobrych i złych duchów. Pierwsza część zawiera fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego na temat aniołów (papieska angelologia), część druga dotyka problemu istnienia osobowego zła pod postacią szatana.

Dodano: