11.11 – Uroczysta Msza święta Pokolenia JP2

 
W niedzielę 11 listopada 2007 roku została odprawiona kolejna
uroczysta Msza święta Pokolenia JP2,
z udziałem Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II,
zorganizowana przez Stypendystów z Centrum Myśli Jana Pawła II
i Ośrodek Akademicki przy kościele św. Anny w Warszawie.
Tym razem mszę poprzedził wykład pt.: „Jan Paweł II – droga ku wolności”,
który wygłosił Pan Maciej Rayzacher


Maciej Rayzacher – aktor, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej im. L. Schillera w Łodzi. Debiutował w Teatrze Nowym w Łodzi w 1960 roku. Współpracował z Kazimierzem Dejmkiem i Januszem Warmińskim.
Był jednym z twórców Komitetu Obywatelskiego „Solidarność" na warszawskiej Ochocie. Związany z opozycją demokratyczną w okresie PRL; brał udział w pracach Komitetu Obrony Robotników.
Uczestniczył i uczestniczy do dzisiaj w wielu akcjach charytatywnych. Jest zaangażowany w pomoc Polakom na kresach. Służy swoimi kontaktami i talentem podczas prowadzenia koncertów, aukcji, uczestniczy w recytacjach wierszy etc. Jest współzałożycielem Wspólnoty Chleb Życia opiekującej się bezdomnymi.
Odznaczony medalem Gloria Artis i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na początku spotkania wysłuchaliśmy nagrań pieśni, śpiewanych przez Jana Pawła II podczas spotkań z młodzieżą w czasie pielgrzymki do Polski w 1979 roku. Nagrania te nie były prezentowane przez Telewizję Polską aż do roku 1998.
Następnie p. Maciej Rayzacher opowiadał o wpływie i znaczeniu pontyfikatu Jana Pawła II na ponowne niejako odzyskanie przez Polskę „niepodległości”…
Wykład był przeplatany fragmentami książki Pamięć i Tożsamość, cytatami z Tryptyku Rzymskiego oraz wierszami o ojczyźnie ks. Jana Twardowskiego.
Na zakończenie nasz Gość opowiedział o osobistym spotkaniu z Janem Pawłem II i ogromnym znaczeniu, jakie miało ono dla Jego życia rodzinnego.

Dziękujemy Panu Maciejowi Rayzacherowi
i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

Dodano: