11.11 – Dzień Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.


+ "W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego". Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 r. rozpoczyna się od wezwania Imienia Bożego. Jako syn polskiego narodu, a równocześnie następca św. Piotra na stolicy biskupów Rzymu, odwołuję się i ja do tego Najświętszego Imienia wobec was, którzy reprezentujecie tutaj władze Rzeczypospolitej na początku nowego okresu jej dziejów.

Tak jak wówczas, tak i teraz "niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzna narodu", jego los, "w wasze ręce jest powierzony". Strzeżcie się więc i wy – jak ongiś twórcy 3-majowej Konstytucji – abyście "na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń mogli zasłużyć" – i to "pomimo przeszkód, jakie i w was (jak ongiś w pokoleniu 3-majowym) mogą sprawować namiętności" w swej wielorakiej postaci. Pomimo wszystko.

Wolność zawsze jest wyzwaniem. A władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc!

Życzę wam przeto, i o to co dzień żarliwie się modlę, abyście władzę, która została wam powierzona, mogli sprawować "dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności", pamiętając, że wolności nie gruntuje się inaczej, jak tylko przez prawdę. Chrystus powiedział: "Prawda was wyzwoli" (J 8,32). (Przemówienie do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim, Warszawa, 8 VI 1991)Czy wiesz? Jan Paweł II jest najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie pielgrzymki do Polski w roku 1979 rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem "Solidarności", wyzwoleniem narodów spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.

Warto przeczytać:
kard. Stanisław Dziwisz
Świadectwo. W rozmowie z Gian Franco Svidercoschim

Tytuł oryginalny: Una vita con Karol

Książka – wyznanie, której zakres obejmuje lata w Polsce (1966-1978) i lata pontyfikatu (1978-2005) opowiada słowami kardynała Dziwisza historię Papieża, podkreślając jego postawę i osobowość podczas przełomowych wydarzeń, takich jak upadek muru berlińskiego czy 11 września. Podróże, polityka, epokowe decyzje, ale również dzienne czynności, modlitwy i choroby – niepublikowane wcześniej materiały przedstawiające portret wielkiego człowieka naszych czasów.

Warto posłuchać:
Jan Paweł II i Solidarność
Mówiłem o was i za was

Płyta CD
Polskie Radio, 2005

Z okazji jubileuszu 25-lecia powstania „Solidarności” Polskie Radio wydało płytę „Mówiłem do was i za was”. Płyta stanowi kompendium wypowiedzi Jana Pawła II o szeroko rozumianej solidarności: jako budulcu porządku społecznego, międzyludzkiej, między Polakami, Boga wobec ludzi… Usłyszymy słowa Papieża nie tylko z pielgrzymek do Ojczyzny, ale również – niepublikowane dotąd w Polsce przemówienia Jana Pawła II wygłoszone w Watykanie w czasie stanu wojennego.

Dodano: