Premiera książki „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”

Kopuła Bazyliki w Watykanie

W październiku 2020 roku w serii „Jubileusze” Narodowego Centrum Kultury, we współpracy wydawniczej z Centrum Myśli Jana Pawła II, zostanie opublikowana książka „Jan Paweł II – miara wielkości człowieka”. W skład opracowania wejdzie kilkanaście artykułów, które przybliżą wielowymiarowość życia Karola Wojtyły i jego rozległe zainteresowania intelektualne oraz nakreślą oryginalność nauczania Jana Pawła II w odniesieniu do najważniejszych problemów i wyzwań współczesności, często przy pomocy wyrazistych przykładów. Publikację charakteryzuje podejście problemowe, dzięki któremu czytelnik będzie miał szansę prześledzić jak na przestrzeni lat kształtowała się myśl Karola Wojtyły w kolejnych rolach: jako twórcy idei, głowy Kościoła katolickiego, przywódcy i dyplomaty, człowieka kultury i papieża dialogu.

Dodano: