Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II „Totus Tuus”

puste krzesła w audytorium, sali

W roku jubileuszu 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – Jana Pawła II konkurs ma zadanie przybliżyć dzieciom i młodzieży jego życiorys i główne wątki nauczania. Celem konkursu jest również ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu.

Uczestnikami konkursu są 3-osobowe zespoły uczniów rywalizujących w dwóch kategoriach wiekowych: szkół podstawowych klas VI-VIII i szkół ponadpodstawowych.

Konkurs odbędzie się w formie zespołowego rozwiązania testu online 15  maja 2020 roku o godz. 9.00. Zgłoszenia były przyjmowane  do  20 kwietnia 2020 roku.

Głównym organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borownie, a Centrum Myśli Jana Pawla II jest partnerem merytorycznym konkursu.

Regulamin konkursu

Zmiany dotyczące konkursu

Dodano: