„Listy na czas przełomu”

Karol Wojtyła czytający książkę

Korespondencja między kardynałem Stefanem Wyszyńskim a papieżem Janem Pawłem II w latach 1978–1981

Książka zawiera niepublikowane do tej pory listy kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II z pierwszych czterech lat pontyfikatu. Reakcje na wybór papieża; zabezpieczenie swobodnej działalności Kościoła w Europie Środkowej i Wschodniej pod reżimem komunistycznym; diagnoza sytuacji partii komunistycznej w okresie „Solidarności”; reakcja papieża na wprowadzenie stanu wojennego, to tylko niektóre z wątków podejmowanych w listach.

Wydanie uzupełniają komentarze prof. Hanny Suchockiej, prof. Olafa Żylicza, prof. Pawła Skibińskiego, pokazujące znaczenie współpracy tych dwóch wielkich osobowości Kościoła katolickiego.

Książka przygotowana z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły oraz beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego ukaże się w maju 2020 roku nakładem Wydawnictwa WAM oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Dodano: