Konkurs „Jan Paweł II – człowiek odwagi”

dwa ołówki na żółtym tle

Konkurs tematyczny, przeznaczony dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej z województwa mazowieckiego.

W związku z przypadającą w 2020 roku 100. rocznicą urodzin Karola Wojtyły, ósma edycja konkursu przybliży jego uczestnikom postać Karola Wojtyły i jego biografię. Głównym tematem konkurs będzie ukazanie Jana Pawła II jako człowieka odważnych czynów i mężnego ducha. Konkurs  ma  charakter  interdyscyplinarny. Realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Zwieńczeniem konkursu będzie uroczysta gala, która odbędzie się 23 kwietnia 2020 r. o godz. 16.00 w Galerii Porczyńskich przy Placu Bankowym w Warszawie. Wszyscy laureaci i finaliści zostaną wówczas nagrodzeni oraz otrzymają zaświadczenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty potwierdzające ich udział i uzyskane wyniki w konkursie.

Organizatorem konkursu jest Centrum Myśli Jana Pawła II na zlecenie i we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

Dodano: