„Jan Paweł II – obrońca praw narodów” – wystawa w siedzibie Senatu RP

Myśl społeczna Jana Pawła II oraz jego działania na rzecz pokoju były nierozerwalnie związane ze zmianami społecznymi i politycznymi na świecie. Jednym z  fundamentów  nauki Jana Pawła II jest troska o człowieka, jego godność i prawa. I właśnie z tej idei szacunku wobec innego człowieka, przyrodzonej i niezbywalnej godności osoby, zrodziła się jego nauka społeczna. Prawa narodów – jak wskazywał Papież Polak – są w swojej istocie prawami człowieka ujętymi w wymiarze wspólnotowym.

Z okazji jubileuszu wyboru Karola Wojtyły na papieża, Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało dla Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wystawę okolicznościową „Jan Paweł II – obrońca praw narodów”.

Uroczyste odsłonięcie wystawy odbyło się 13 października w gmachu Senatu RP.

Wystawa prezentuje wkład Jana Pawła II w międzynarodową politykę XX wieku, jego działania na rzecz idei wolności i suwerenności narodów. Na wystawie wyeksponowane zostały fragmenty wypowiedzi  Jana Pawła II z jego pielgrzymek do Afryki, Ameryki Łacińskiej, krajów bloku wschodniego, jak również mszy w kościele na Zaspie w Gdańsku, czy przemówień w siedzibie UNESCO i Parlamentu Europejskiego. Cytatom towarzyszą krótkie teksty oraz grafiki poszerzające wypowiedzi o kontekst historyczny i geopolityczny, jak również archiwalne zdjęcia z papieskich wizyt i pielgrzymek.

Inicjatorem wystawy jest senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

Organizatorzy: Kancelaria Senatu RP, Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wystawa dostępna na stronie Witryna Edukacyjna Kancelarii Senatu.

Dodano: