Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

Jan Paweł II – opium dla mas?

Dyskusja na temat tendencji do wybiórczego cytowania Jana Pawła II, pojawienia się swego rodzaju „mody JPII”, nadużywania i wykorzystywania wizerunku papieża do własnych potrzeb oraz problemu zniekształcania nauki Papieża-Polaka.
 
W dyskusji wzięli udział:
 
  • dr Dariusz Karłowicz, doktor filozofii, współtwórca Fundacji Świętego Mikołaja, założyciel i wydawca rocznika filozoficznego „Teologia Polityczna”. Autor książek „Arcyparadoks śmierci” „Koniec snu Konstantyna” i „Sokrates i inni święci”,
  • dr Tomasz Terlikowski doktor filozofii, tłumacz, dziennikarz. Pracował w ‚‚Newsweeku”, redakcji katolickiej TVP, był zastępcą redaktora naczelnego ‚‚Ozonu”. Obecnie został publicystą ‚‚Rzeczpospolitej”,
  • dr Tomasz Żukowski, Instytut Polityki Społecznej UW, politolog i socjolog. Specjalista z zakresu socjologii polityki, polityczno-ekonomicznych uwarunkowań polityki społecznej, polskiej sceny polityczną i badań opinii publicznej. Częsty komentator bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w prasie, radiu i telewizji. Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Kierownik zespołu badań społecznych Centrum Myśli Jana Pawła II.
 
Spotkanie odbyło się 16 października 2007.