Logo Centrum Myśli Jana Pawła II

07.06 – Uroczystość Bożego Ciała

 

07.06 – Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana inaczej uroczystością „Bożego Ciała” – obchodzona jest w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy. Do Kościoła została wprowadzona w 1317 roku. Tego dnia wspominamy zawarcie przymierza Boga z ludźmi. W zwyczaju jest urządzanie podczas tej uroczystości procesji z Najświętszym Sakramentem. Procesja ta jest publicznym świadectwem wiary ludzi w to, iż Chrystus pozostawił nam siebie w ofierze chleba i wina. Droga procesji wytyczona jest przez cztery ołtarze, przy których śpiewa się fragmenty kolejnych Ewangelii.


Gdy myślę o Eucharystii, patrząc na moje życie kapłana, biskupa i Następcy Piotra, wspominam spontanicznie wiele chwil i miejsc, w których dane mi było ją sprawować. Pamiętam kościół parafialny w Niegowici, gdzie spełniałem moją pierwszą posługę duszpasterską, kolegiatę św. Floriana w Krakowie, katedrę na Wawelu, bazylikę św. Piotra oraz wiele bazylik i kościołów w Rzymie i na całym świecie. Dane mi ją było również sprawować w wielu miejscach na górskich szlakach, nad jeziorami i na brzegach morskich; sprawowałem ją na ołtarzach zbudowanych na stadionach, na placach miast… Ta różnorodna sceneria moich Mszy św. sprawia, iż doświadczam bardzo mocno uniwersalnego – można wręcz powiedzieć kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej. Tak, kosmicznego!

Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. I w ten sposób On – Najwyższy i Wieczny Kapłan – wchodząc do odwiecznego sanktuarium przez swoją krew przelaną na Krzyżu, zwraca Stwórcy i Ojcu całe odkupione stworzenie. Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa. (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia)

Jan Paweł II o Eucharystii:
+ List Apostolski Mane Nobiscum Domine na Rok Eucharystii (7 X 2004)
+ Encyklika Ecclesia de Eucharistia (17 IV 2003)
+ List O kulcie i tajemnicy Eucharystii (24 II 1980)


Czy wiesz? W październiku 2004 r. Jan Paweł II zainaugurował Rok Eucharystii, który zakończył się już po Jego śmierci – w październiku 2005 r. Synodem Biskupów. Owocem tych obrad jest adhortacja Benedykta XVI „Sacramantum caritatis”.

Warto przeczytać:

Jan Paweł II
O Eucharystii

Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, 2005

Zbiór myśli z homilii, przemówień, listów i encyklik Ojca świętego Jana Pawła II na temat Eucharystii. Książka jest pomocą w lepszym zrozumieniu i przeżywaniu tajemnicy Eucharystii.

Opublikowano 04.11.2007

ZOBACZ RÓWNIEŻ

W Warszawie rozpoczyna się właśnie Warszawski Tydzień Kobiet. To dobra okazja, aby przypomnieć jeden z ważnych tematów, które podjęliśmy w ramach podcastów „Słuchając drogi”
To już tradycyjnie miesiąc metafizycznej refleksji, którą otwiera przed nami piękno muzyki
To był wyjątkowy dzień! Mieliśmy okazję przenieść się w czasie i poznać różne regiony etnograficzne Polski.
Rozmawiamy o kulturze w trudnych czasach. O kulturze, która przechowuje „przesłanie o czymś wyższym”, jest dowodem na wartość człowieka, pokazuje, że wybory są możliwe, i która opiera się na słuchaniu