Діяльність та досягнення

Для того, щоб подати заявку на отримання стипендії, кандидат/кандидатка повинні відповідати таким офіційним вимогам:
– будуть навчатися у Варшаві у 2022/2023 навчальному році;
– на останньому році навчання отримав/отримала середню оцінку не нижче 4,0 для учнів і студентів першого курсу першого циклу навчання (бакалавр) / магістратури та 3,5 для студентів наступних курсів (детальна оцінка кандидата у закладці: Результати навчання) і хорошу оцінку з поведінки (стосується учнів);
– середній місячний чистий дохід на одного члена його сім’ї не перевищує 2000 злотих (детальніше у закладці: Матеріальна ситуація та стан здоров’я);
– відзначається діяльністю та досягненнями принаймні в одній із чотирьох категорій: науковій, спортивній, мистецькій чи громадській (детальна оцінка кандидата за цим критерієм нижче);
– у рік надання стипендії йому/її не більше 26 років.

За соціальну прихильність, наукові, мистецькі та спортивні досягнення кандидат/кандидатка може отримати максимум 40 балів. Ми враховуємо цього виду діяльність починаючи від 2019/2020 навчального року, а у випадку стипендіатів попередніх випусків – лише ту діяльність, за яку він/вона не отримали ще стипендії.

Важливо: оцінка вище вказаної діяльності стосується заявок, які пройшли формально позитивну оцінку.

Документи – діяльність і досягнення


Увага! Документи, видані іноземною мовою, повинні супроводжуватися перекладом на польську мову. Заявник може зробити переклади самостійно.

1. Документи, що підтверджують діяльність та досягнення в науці, мистецтві, спорті та громадській діяльності, що містять персональні дані кандидата (ім’я та прізвище), у тому числі:

 • сертифікати, у тому числі свідоцтво про паралельну освіту у другій школі/університеті або за другим напрямом навчання;
 • рекомендації (наприклад, вчителя, інструктора, координатора проекту, тренера, інших осіб);
 • дипломи;
 • сертифікати
 • книги, наукові статті, виставкові публікації чи інші публікації.

Усі сертифікати та рекомендації повинні мати як підпис особи, яка видає документ, так і печатку установи, яку репрезентує дана особа, яка видає документ (якщо такий існує).

2. Характеристика кандидата/кандидатки (обов’язковий документ)

Характеристика – це документ, що містить рекомендацію щодо подання кандидатом/кандидаткою на отримання стипендії. Це також спосіб, де вчитель, який знає кандидата, може підтвердити його/її діяльність та досягнення як у школі, так і за її межами. Характеристика також може включати середню оцінку та оцінку поведінки кандидата. Характеристика має бути завірена печаткою школи та підписом директора або вихователя.

УЧНІ СТУДЕНТИ
Характеристика виставлена директором або вихователем школи (з печаткою школи) або завірена копія заявки про отримання такої характеристики, якщо незважаючи на її подання, характеристики не отриманоХарактеристика виставлена деканом або куратором курсу чи науковим керівником або наукового куратором (з печаткою університету/кафедри) або завірена копія заявки про отримання такої характеристики, якщо незважаючи на її подання, характеристики не отримано

3. Рапорт стипендіата – стосується лише осіб, які отримали стипендію столичного міста Варшави ім. Йоана Павла ІІ у 2021/2022 навчальному році

«Рапорт стипендіата» є складовою заявки на отримання стипендії, яку складає минулорічний стипендіат.  Напишіть, будь ласка, як стипендія сприяла розвитку кандидата. Підказкою можуть бути незакінчені речення, які ви можете додати до рапорту та закінчити самостійно:

 • Стипендія для мене це…
 • Якби не стипендія то…
 • Стипендія мені допомогла в…
 • Стипендія мотивує мене…
 • Я використав/використала фінансову підтримку для …
 • Факт, що я є стипендіатом столичного міста Варшави ім. Івана Павла ІІ дає мені…


Як ми оцінюємо?


Оцінюємо наукові, спортивні та мистецькі досягнення, а також соціальної прихильності, вказані у заявці на стипендію та підтверджені додатковими документами, за такими критеріями:

КРИТЕРІЙ КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ
ваша участь (праця, зусилля та час, витрачені на дану діяльність; послідовність; самостійність; ініціативність; інноваційність)0-20
масштаб та рівень (від шкільного/університетського по міжнародний; якість знань і навичок, навченних/необхідних у певній сфері діяльності; престиж організатора)0-13
тривалість (регулярність, циклічність, своєчасність)0-7
разом40