Pielgrzymka zagraniczna (97)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dziewięćdziesiąta siódma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 23 lipca - 2 sierpnia 2002 roku. Celem były odwiedziny Kanady, Gwatemali oraz Meksyku.

Przebieg pielgrzymki

23-29 lipca 2002 KANADA

Cel pielgrzymki

Obchody XVII Światowego Dnia Młodzieży.

Przebieg wizyty w Kanadzie

 • 23 lipca
  • TORONTO: Powitanie na lotnisku przez władze państwowe i kościelne oraz młodzież, reprezentującą wszystkie kontynenty • Przelot na oddaloną o 100 km od Toronto Strawberry Island (Wyspę Truskawkową)
 • 24 lipca
  • STRAWBERRY ISLAND: Pobyt wypoczynkowy Jana Pawła II w ośrodku rekolekcyjnym ojców bazylianów
 • 25 lipca
  • TORONTO: Ceremonia otwarcia XVII Światowego Dnia Młodzieży i uroczysta procesja z krzyżem
 • 26 lipca
  • STRAWBERRY ISLAND: Spotkanie z przedstawicielami młodzieży wszystkich kontynentów
  • TORONTO: Droga Krzyżowa przez centrum miasta z udziałem ok. 400 tys. młodych
 • 27 lipca
  • TORONTO: Spotkanie z premierem Kanady oraz najwyższymi władzami świeckimi i kościelnymi w domu Zgromadzenia Sióstr św. Józefa • Modlitwa Anioł Pański w klasztorze zgromadzenia m. Margaret Myatt • Nocne czuwanie modlitewne w Downsview Park
 • 28 lipca
  • TORONTO: Msza św. na zakończenie obchodów XVII Światowego Dnia Młodzieży, w której uczestniczyło ponad 800 tys. osób. Z Papieżem koncelebrowało 30 kardynałów, 450 biskupów oraz 1500 księży. Przekazanie młodzieży małych drewnianych krzyżyków, na znak jedności z Chrystusem • Spotkanie w domu Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z organizatorami XVII Światowego Dnia Młodzieży
 • 29 lipca
  • TORONTO: Pożegnanie na lotnisku i odlot do Gwatemali

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Wizyta w Kanadzie rozpoczynała 97. pielgrzymkę apostolską Jana Pawła II, której trasa wiodła do Gwatemali i Meksyku.

XVII Światowy Dzień Młodzieży zgromadził w Toronto młodzież z ponad 170 krajów świata. Obchody odbywały się pod hasłem: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Przesłanie to miało zachęcić młodych do „działania" jak sól i światło. W nawiązaniu do najnowszej historii Papież przypomniał, że gdy odrzuca się Boga, jednocześnie odrzuca się człowieka, a świat pozbawiony odniesienia do Chrystusa wcześniej czy później zwróci się przeciw człowiekowi. Wezwał młodych do budowania nowej cywilizacji pod znakiem wolności i pokoju. W czasie, gdy Ojciec Święty przebywał na Strawberry Island, młodzież zgromadzona w Toronto przygotowywała się do spotkania z Nim, uczestnicząc w programie katechetycznym, spotkaniach modlitewnych i artystycznych. W czasie obchodów odbyła się uroczysta procesja z krzyżem Światowego Dnia Młodzieży. Krzyż ten został przekazany młodzieży kanadyjskiej w Rzymie, w Niedzielę Palmową w 2001 r. Od tego czasu towarzyszył młodzieży w pielgrzymce po całym kraju, docierając do setek miejscowości, szkół, kościołów, więzień i uniwersytetów. W lutym 2002 r. stanął również na ruinach World Trade Center w Nowym Jorku. Teraz towarzyszył obchodom XVII Światowego Dnia Młodzieży. W czasie nocnego czuwania w Downsyiew Park Papież pobłogosławił przyniesione tam dwanaście płonących pochodni i tyle samo koszy soli, które nawiązywały do myśli przewodniej spotkania: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Od płonących pochodni odpalono tysiące świec, które towarzyszyły młodzieży w czasie nocnej modlitwy. W homilii na zakończenie XVII Światowego Dnia Młodzieży Ojciec Święty przedstawił osobę Chrystusa jako przyjaciela młodych ludzi, który prowadzi ich z ciemności do światła. Przestrzegał przed iluzją szczęścia w życiu obywającym się bez Boga i złudzeniem wolności, którą ma przynieść wyzbycie się prawd moralnych i osobistej odpowiedzialności. Papież wezwał młodzież do humanizowania świata poprzez swą wiarę, miłość, wytrwałość i inteligencję.

(HM)


29-30 lipca 2002 GWATEMALA

Cel pielgrzymki

Kanonizacja br. Piotra od św. Józefa de Betancurt.

Przebieg wizyty w Gwatemali

 • 29 lipca
  • GWATEMALA: Przylot z Kanady (nocleg)
 • 30 lipca
  • GWATEMALA: Msza św. kanonizacyjna br. Piotra od św. Józefa de Betancurt, z udziałem ponad 800 tys. osób • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Meksyku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Ojciec Święty przybył do Gwatemali na ceremonię kanonizacyjną brata Piotra od św. Józefa de Betancurt (1626-1667), który poświęcił się pracy misyjnej wśród chorych i najuboższych. Pracował na Kubie, w Hondurasie i w Gwatemali. Jan Paweł II podkreślił jego zasługi w służbie Kościoła i zaangażowanie w dzieła miłosierdzia: Był on prawdziwie bratem tych wszystkich, którzy żyją w potrzebie i poświęcał się czule i z ogromną miłością dla ich zbawienia. Ojciec Święty wzywał do naśladowania go przez pomoc chorym, ubogim i opuszczonym. Na uroczystości kanonizacyjne przybyli wierni z Salwadoru, Hondurasu i Wysp Kanaryjskich - wśród nich wielu Indian. W ich gronie znalazł się 22-letni Adalberto Gonzalez Fernandez - uzdrowiony cudownie w 1985 r., za wstawiennictwem Piotra od św. Józefa de Betancurt.

(LS)


30 lipca - 1 sierpnia 2002 MEKSYK

Cel pielgrzymki

Kanonizacja Juana Diego Cuauhtlatoatzina w bazylice Matki Bożej z Guadalupe. Beatyfikacja Jana Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów.

Przebieg wizyty w Meksyku

 • 31 lipca
  • MEKSYK: Uroczystości kanonizacyjne Juana Diego Cuauhtlatoatzina w bazylice w Guadalupe. W koncelebrze brało udział 300 arcybiskupów i biskupów oraz ponad 1200 kapłanów

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Piąta pielgrzymka Ojca Świętego do Meksyku podporządkowana była uroczystościom kanonizacyjnym bł. Juana Diego Cuauhtlatoatzina - Indianina z plemienia Zapoteków, który został beatyfikowany w 1990 r. Jest on pierwszym rdzennym mieszkańcem Ameryki uznanym przez Kościół za świętego. Na uroczystości przybyli licznie Indianie w swych tradycyjnych strojach. Jan Paweł II podkreślił konieczność wspierania ludności tubylczej w jej słusznych dążeniach, szanując i broniąc prawdziwych wartości każdej grupy etnicznej. Podczas swego pobytu w Meksyku Jan Paweł II beatyfikował również dwóch innych Indian z plemienia Zapoteków, którzy w 1700 r. ponieśli męczeńską śmierć w obronie wiary chrześcijańskiej: Jana Chrzciciela i Hiacynta od Aniołów. W homilii podkreślił znaczenie nowych błogosławionych dla ludności tubylczej Meksyku, która powinna cenić i pielęgnować swe odmienności kulturowe i językowe. Uroczystości beatyfikacyjne miały oryginalny charakter. Towarzyszyły im tradycyjne indiańskie tańce i pieśni. Podczas nabożeństwa posługiwano się siedmioma miejscowymi językami. Na zakończenie uroczystości Jan Paweł II zawierzył Matce Bożej z Guadalupe naród meksykański i całą Amerykę.

(HM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 222, 227-229, 210, 213-214, 237, 248. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XIII, s. 255-263, 371-376, 933-935. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XXV,2, s.85-137. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II