Pielgrzymka zagraniczna (89)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Osiemdziesiąta dziewiąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) Jana Pawła II odbyta przez Jana Pawła II w dniach 5-9 listopada 1999 roku. Celem były odwiedziny Indii i Gruzji.

Przebieg pielgrzymki

5-8 listopada 1999 INDIE

Cel pielgrzymki

Podpisanie posynodalnej adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Asia".

Przebieg wizyty w Indiach

 • 5 listopada
  • NEW DELHI: Nieoficjalne powitanie na lotnisku przez przedstawicieli władz państwowych, biskupów wszystkich obrządków oraz przez przedstawicieli Episkopatów krajów azjatyckich
 • 6 listopada
  • NEW DELHI: Msza św. w kaplicy nuncjatury z udziałem najbliższych współpracowników • Oficjalna uroczystość powitalna w pałacu prezydenckim i rozmowa z prezydentem Kocherilem Ramaną Narayatem • Wizyta u wiceprezydenta Indii Shri Krishana Kanta i premiera Shri Atal Bihari Vajpayee • Nawiedzenie mauzoleum Mahatmy Gandhiego • Udział w uroczystej sesji zamykającej Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Azji
 • 7 listopada
  • NEW DELHI: Msza św. na stadionie im. Jawaharlala Nehru. Temat: Jezus Chrystus, prawdziwa światłość świata, Słowo, które stało się ciałem na ziemi azjatyckiej • Spotkanie w ośrodku konferencyjnym Vigyan Bhawan z przedstawicielami innych religii

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Na trasie 89. pielgrzymki Jana Pawła II były tylko dwa kraje: Indie i Gruzja. Druga podróż apostolska Jana Pawła II do Indii przebiegała w innej atmosferze niż pierwsza. Poprzedziły ją demonstracje i wystąpienia radykalnych ugrupowań hinduistycznych. Pomimo tych wystąpień wizyta przebiegła według wcześniej zaplanowanego programu.

Najważniejszym punktem papieskiej wizyty było podpisanie i przekazanie Kościołowi w Azji posynodalnej adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia zawierającej owoce refleksji oraz propozycje Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Azji, który obradował w Rzymie w 1998 r.. Na miejsce podpisania i opublikowania tego dokumentu Jan Paweł II wybrał Indie, ponieważ kraj ten jest ojczyzną wielu pradawnych kultur, religii i tradycji. Te starożytne azjatyckie cywilizacje ukształtowały życie narodów kontynentu i pozostawiły niezatarty ślad w dziejach rodzaju ludzkiego.

W czasie homilii wygłoszonej podczas mszy św. Papież powiedział: Niech trzecie tysiąclecie ery chrześcijańskiej będzie świadkiem wielkiego żniwa wiary na tym rozległym i żywotnym kontynencie. Podkreślił również rolę świeckich w ewangelizacji. Zwrócił się do nich słowami: Kościół oczekuje od świeckich mężczyzn i kobiet Azji, że będą odbiciem światła Chrystusa wszędzie tam, gdzie ciemność grzechu, podziału i dyskryminacji zniekształca obraz Boga w Jego dzieciach.

Ważnym wydarzeniem w trakcie tej podróży apostolskiej było spotkanie z przywódcami różnych religii. Powiedział do zebranych: Wolność religijna jest sercem wszystkich praw człowieka. Jest ona niepodważalna do tego stopnia, że powinno być uznawane prawo poszczególnych ludzi do zmiany religii, jeśli im to nakazuje ich własne sumienie. (...) Religia nie jest i nie powinna stać się pretekstem do konfliktów, zwłaszcza gdy tożsamość religijna, kulturowa i etniczna nakładają się na siebie. Religia i pokój idą razem; wypowiadać wojnę w imieniu religii jest oczywistą sprzecznością. Ta wypowiedź Jana Pawła II była ważnym wystąpieniem w czasie, kiedy na terenie Indii notowano wiele aktów przemocy wobec chrześcijan. Ten problem jeszcze raz Ojciec Święty poruszył w czasie audiencji generalnej 17 XI 1999.

(EB-W)

Wybrane wypowiedzi podczas pielgrzymki

Niektóre społeczności chrześcijan Azji żyją w krajach nękanych przez konflikty, ukazywane czasem jako konflikty religijne. Cóż to za wypaczenie prawdziwego pojęcia wiary! Jak dalece niezgodna jest ta wizja nie tylko z Ewangelią, ale także z wielkim dorobkiem religii Azji, które na różne sposoby uczą tolerancji i dobroci! Wyznawcy wszystkich religii muszą bardzo wyraźnie ukazywać, że religia idzie w parze z pokojem! (...)Ale niech zapanuje także pokój dla religii. Niech wolność religii i kultu będzie szanowana we wszystkich regionach kontynentu! Jeśli bowiem to podstawowe ludzkie prawo jest łamane, chwieje się cały gmach ludzkiej godności i wolności. Adhortacja Ecclesia in Asia otwarcie stwierdza, że w niektórych częściach Azji jawne głoszenie wiary jest zakazane, a wolność religijna niszczona lub systematycznie ograniczana. W takich sytuacjach Kościół daje świadectwo «niosąc swój krzyż», zarazem jednak nie przestaje domagać się od rządów uznania wolności religijnej jako podstawowego prawa człowieka.
— Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas liturgii słowa i podpisania posynodalnej adhortacji apostolskiej "Ecclesia in Asia", New Dehli, 6 listopada 1999


Drodzy bracia i siostry, czego oczekuje Kościół od swoich członków na progu trzeciego tysiąclecia? Przede wszystkim tego, że będziecie świadkami, którzy potrafią przekonywać innych, ponieważ wcielają we własne życie to, co głoszą. Jak przypomina nam adhortacja Ecclesia in Asia, ogień może zostać wzniecony tylko przez coś, co samo płonie. Ewangelię można głosić tylko wówczas, jeśli biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i świeccy sami płoną miłością Chrystusa i pragnieniem, aby inni Go znali, kochali i szli za Nim (por. n. 23). (...) Takie jest orędzie Synodu: orędzie miłości i nadziei dla narodów waszego kontynentu. Niech Kościół w Azji usłyszy to orędzie, aby wszyscy «mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10). Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
— Jan Paweł II, Homilia wygłoszona podczas mszy św., New Delhi, 7 listopada 1999


8-9 listopada 1999 GRUZJA

Cel pielgrzymki

Odwiedziny katolickiego Kościoła w Gruzji, pogłębienie dialogu ekumenicznego z Gruzińskim Kościołem Prawosławnym.

Przebieg wizyty w Gruzji

 • 8 listopada
  • TBILISI: Przylot z Indii. Powitanie na lotnisku i przemówienia prezydenta republiki - Eduarda Szewardnadze oraz katolikosa-patriarchy Gruzji - Eliasza II • Spotkanie z Eliaszem II i członkami Świętego Synodu Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego
  • MCCHETA: Spotkanie z duchowieństwem prawosławnym, mnichami i wiernymi w katedrze patriarchalnej • Podpisanie z Eliaszem II Wspólnej Deklaracji w sprawie pokoju na świecie i na Kaukazie
 • 9 listopada
  • TBILISI: Poświęcenie budynku Caritas przeznaczonego dla ubogich i bezdomnych • Msza św. „Pro Ecclesia" w Pałacu Sportu; ogłoszenie nominacji biskupiej ks. Giuseppe Pasotto - administratora apostolskiego katolików obrządku łacińskiego na Kaukazie • Spotkanie z prezydentem Eduardem Szewardnadze • Spotkanie Papieża i Eliasza II z ludźmi kultury, nauki i sztuki • Modlitwa w katolickim kościele Świętych Piotra i Pawła

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Jan Paweł II przybył z Indii do Gruzji na zaproszenie Kościoła katolickiego, prezydenta Eduarda Szewardnadze i katolikosa-patriarchy Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego Eliasza II. Podczas ceremonii powitania Papież powiedział, że do Gruzji przywiodła go chęć złożenia hołdu chrześcijańskiemu świadectwu i przekonanie o potrzebie budowania nowych mostów pomiędzy Kościołami, aby chrześcijanie mogli wspólnie - jednym sercem i umysłem - głosić Ewangelię. Podczas spotkania z Eliaszem II i Świętym Synodem Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego w katedrze patriarchalnej Sweti-Cchoweli w Mccheta Papież powiedział, że jedność pomiędzy wiernymi umacnia się dzięki wymianie darów. Jednak jedność Kościołów nigdy nie będzie dziełem ludzi, lecz darem i łaską Boga, o którą Kościół powinien się modlić i zabiegać o wstawiennictwo Matki Bożej dla tego celu. Papież przypomniał, że Bóg kieruje historią i uczy nas ją rozumieć. Czasy współczesne otwierają przed chrześcijanami nowe horyzonty, a Duch Święty przynagla nas, byśmy zmierzali ku jedności. Podczas wizyty w katedrze Ojciec Święty i patriarcha Eliasz II podpisali Wspólną Deklarację, w której zawarli apel do rządów w sprawie pokoju na świecie i na Kaukazie: Pokój jest najwyższym darem, bez którego nie można nadać życiu pełnego sensu, ani dążyć do rozwoju. Ludzkie serce tęskni za tym najcenniejszym dobrem, a ludzie pragną żyć w zgodzie. (…)W przełomowym momencie, jaki obecnie przeżywamy, świat musi zmobilizować wszystkie swoje energie duchowe, intelektualne i fizyczne, aby uniknąć globalnej katastrofy. (...) Apelujemy zatem do wszystkich, którzy słyszą nasz głos, aby okazywali mądrość i zdecydowaną wolę uchronienia planety, powierzonej naszej opiece, przed niebezpieczeństwem wojny, a przez to stworzyli nieodzowne warunki po temu, aby trzecie tysiąclecie naprawdę przyniosło «pokój ludziom dobrej woli».

Podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury Papież nawiązał do Wspólnej Deklaracji, mówiąc, że mijające stulecie jest wymownym świadectwem tego, czym jest wojna, przemoc i różne formy ucisku ideologicznego, a jednocześnie jest także świadectwem niezłomności i triumfu ludzkiego ducha. Do tej myśli podczas wizyty w Gruzji. Ojciec Święty wielokrotnie powracał. W tym duchu nawoływał do trwania w miłości Chrystusa, do miłosierdzia i wyrozumiałości wobec innych oraz do zdecydowanego dążenia do jedności.

(EP)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 325, 331-332, 322-324. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XIII, s. 73-78, 255-263. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 2000, t.XXII,2, s.725-870. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Ecclesia in Asia