Pielgrzymka zagraniczna (88)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Osiemdziesiąta ósma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniu 19 września 1999 roku. Celem były odwiedziny Słowenii. Była to druga pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

19 września 1999 SŁOWENIA

Cel pielgrzymki

Beatyfikacja bpa Antoniego Marcina Slomška - prekursora ruchu ekumenicznego.

Przebieg wizyty w Słowenii

  • 19 września
    • MARIBOR: Msza św. na równinie Bartnava; beatyfikacja Antoniego Marcina Słomška; rozważanie i modlitwa Anioł Pański • Spotkanie z członkami słoweńskiego Episkopatu • Liturgia Słowa w katedrze św. Jana Chrzciciela, modlitwa przy grobie bpa Słomška; poświęcenie kamienia węgielnego dla kościoła pw. bpa Słomška • Spotkanie z delegatami na krajowy synod Kościoła w Słowenii, rektorami wyższych uczelni i przedstawicielami władz • Spotkanie z prezydentem Słowenii i ceremonia pożegnania na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Głównym hasłem wizyty Jana Pawła II w Mariborze było zdanie bpa Słomška: Niech święta wiara będzie waszym światłem. Beatyfikacja tego gorliwego propagatora idei ekumenizmu, duszpasterza i jednego z twórców narodowej kultury słoweńskiej była centralnym punktem tej podróży apostolskiej. Podczas przemówień i homilii Papież podjął temat zjednoczenia Europy. Celem jednoczącego się kontynentu powinien być, zdaniem Papieża, nie tylko dobrobyt i rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim rozwój cywilizacyjny czerpiący inspirację z korzeni chrześcijańskich, oparty na prawie i poszanowaniu ludzkiej godności. W rozważaniach podczas modlitwy Anioł Pański Papież mówił: Sądzi się czasem, że człowiek jest istotą całkowicie samodzielną i niezależną, pozbawioną wszelkiej więzi z Bogiem, jak gdyby był samowystarczalny i mógł czerpać siły potrzebne do realizacji swojej osobowości wyłącznie z własnego wnętrza, ze swojego rozumu dzieł swoich rąk. Ale czy człowiek może naprawdę zrealizować się bez Boga albo wręcz przeciw Bogu? Świetlany przykład Dziewicy z Nazaretu, pokornej Służebnicy Najwyższego, ukazuje, że człowiek znajduje swój prawdziwy cel jedynie w Bogu. (EP)

Źródła

Bibliografia

  • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 525, 527-528 W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 1013-1018. W bibliotece.jpg
  • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XXII,2, s.373-386 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także