Pielgrzymka zagraniczna (86)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. 

Osiemdziesiąta szósta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 7 – 9 maja 1999 roku. Celem były odwiedziny Rumunii.

Przebieg pielgrzymki

7 – 9 maja 1999 RUMUNIA

Cel pielgrzymki

Spotkanie z rumuńskimi katolikami i wiernymi Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego.

Przebieg wizyty w Rumunii

 • 7 maja
  • BUKARESZT: Powitanie na lotnisku i przemówienia prezydenta, patriarchy i Papieża • Akatyst – wspólna modlitwa z rumuńskimi biskupami • Spotkanie z patriarchą Teoktystem w jego rezydencji • Spotkanie w nuncjaturze z nuncjuszem i członkami Konferencji Episkopatu Rumunii • Spotkanie z prezydentem Republiki, przedstawicielami władz cywilnych i wspólnot religijnych oraz z korpusem dyplomatycznym
 • 8 maja
  • BUKARESZT: Papież odwiedził cmentarz katolicki Belu i spotkał się z biskupami greckokatolickimi • Modlitwa przy grobach zamordowanych w okresie reżimu Ceaucescu na Cmentarzu Bohaterów • Liturgia św. Jana Złotoustego w katedrze katolickiej pw. św. Józefa • Spotkanie z patriarchą Teoktystem oraz z członkami Świętego Synodu Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego; podpisanie wspólnej deklaracji z patriarchą Teoktystem w sprawie pokoju na Bałkanach
 • 9 maja
  • BUKARESZT: Spotkanie z premierem rządu Rumunii Radu Vasile i jego rodziną • Liturgia święta sprawowana przez patriarchę Teoktysta na placu Unirii, podczas której Papież i patriarcha wspólnie przeszli z procesją do ołtarza i udzielili wspólnego błogosławieństwa • Msza św. w parku Podul Izvor, w której wzięli udział Teoktyst i biskupi prawosławni • Pożegnanie na lotnisku Baneasa

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Podróż Jana Pawła II do Rumunii była niewątpliwie jedną z ważniejszych Jego podróży zagranicznych, gdyż była to pierwsza wizyta Następcy św. Piotra w kraju zamieszkanym w większości przez prawosławnych. Jej historyczne znaczenie podkreślały zarówno środki masowego przekazu na całym świecie, jak i sam Papież, który podczas audiencji generalnej, podsumowując wizytę w Rumunii, powiedział: Bóg dokonał już rzeczy niezwykłych: trzeba dalej iść w tym kierunku z ufnością i zapałem, ponieważ Europa i świat szczególnie potrzebują dziś widzialnego świadectwa braterstwa wierzących w Chrystusa. Była to przede wszystkim wizyta o charakterze ekumenicznym, podczas której Papież pragnął doprowadzić do pogłębiania dialogu katolicko-prawosławnego. W przemówieniu skierowanym do patriarchy Teoktysta i Świętego Synodu Kościoła Prawosławnego Papież mówił: Jedyna Ewangelia powinna być głoszona przez wszystkich razem w duchu miłości i wzajemnego szacunku. Jakże rozległe pola działania otwierają się przed nami, abyśmy mogli realizować to wspólne wszystkim zadanie, kierując się wzajemnym szacunkiem i wspólnym pragnieniem służenia ludzkości, za którą Syn Boży oddał życie! Wspólne świadectwo jest potężnym narzędziem ewangelizacji. Podziały są natomiast znakiem zwycięstwa ciemności nad światłością. Spotkanie papieża Jana Pawła II i patriarchy Teoktysta zaowocowało podpisaniem wspólnej deklaracji w sprawie wojny na Bałkanach, w której obaj zwierzchnicy Kościołów wezwali strony konfliktu do zaprzestania walki, a społeczność międzynarodową i organizacje humanitarne do niesienia pomocy poszkodowanym.

Podczas wszystkich spotkań, jakie Jan Paweł II odbył w Rumunii, wielokrotnie nawiązywał do dziejów narodu rumuńskiego i jego świadectwa wiary podczas okresu komunistycznego. Papież odwiedził groby męczenników z okresu komunizmu - siedmiu biskupów zamordowanych w okresie reżimu, których proces kanonizacyjny rozpoczęto w 1996r.

Kulminacyjnym momentem podróży do Rumunii była msza św. w parku Podul Izvor, podczas której 200 tys. wiernych, głównie obrządku łacińskiego, modliło się o to, by jak najprędzej udało się ustanowić pełną braterską jedność wszystkich wierzących w Chrystusa. (EP)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 514-516. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 917-944. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XXII,1, s.907-960. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II