Pielgrzymka zagraniczna (82)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Osiemdziesiąta druga podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 21-23 marca 1998. Celem były odwiedziny Nigerii.

Przebieg pielgrzymki

21-23 marca 1998 NIGERIA

Cel pielgrzymki

Setna rocznica ewangelizacji Nigerii, beatyfikacja o. Cypriana Michała Iwene Tańsi.

Przebieg wizyty w Nigerii

  • 21 marca
    • ABUDŻA: Powitanie na lotnisku przez władze państwowe, korpus dyplomatyczny oraz przedstawicieli duchowieństwa • Poświęcenie nowego budynku nuncjatury apostolskiej i spotkanie z grupą ok. 200 osób pracujących przy budowie • Kurtuazyjna wizyta w siedzibie przywódcy państwa
  • 23 marca
    • ABUDŻA: Msza św. na równinie Kubwa (na peryferiach Abudży) • Spotkanie w siedzibie nuncjatury z całym Episkopatem nigeryjskim • Pożegnanie na lotnisku. Odlot do [Rzym|Rzymu]]

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Na trasie drugiej trzydniowej wizyty apostolskiej Papieża w Nigerii znalazły się: nowa stolica kraju - Abudża oraz położone w południowej części Nigerii miasto Onitsha.

Najważniejszym momentem wizyty była uroczysta Eucharystia połączona z beatyfikacją o. Cypriana Michała Iwene Tańsi. Jan Paweł II powiedział, że wyniesienie na ołtarze pierwszego Nigeryjczyka jest sposobnością do zastanowienia się nad wskazaniami i nauką, jakie płyną z życia o. Tańsi dla współczesnego społeczeństwa, a zarazem wezwaniem do budowania trwałej solidarności na drodze dialogu i poszanowania praw człowieka.

Błogosławiony o. Cyprian Michał Iwene Tańsi urodził się w 1903 r. w Igboezunu. Jego rodzice byli wyznawcami religii tradycyjnej i nadając synowi imię Iwene, oddali go pod opiekę bogini Ikenga. Gdy skończył sześć lat, rodzice wysłali go do domu ciotki w wiosce Nduka. Tam też trzy lata później przyjął chrzest z rąk irlandzkich misjonarzy, którzy nadali mu imię Michał. W 1925 r. wstąpił do seminarium duchownego św. Pawła w Igbariam. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 XII 1937 w katedrze w Onitsha. Po latach pracy duszpasterskiej wśród ludności tubylczej wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do opactwa trapistów Góra św. Bernarda i po okresie próby został przyjęty do nowicjatu. Otrzymał imię Cyryl. Zmarł 20 I 1964.

W związku z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego, w 1988 r. odbyła się ekshumacja jego zwłok, które zostały przewiezione do Nigerii i pochowane na cmentarzu w pobliżu katedry w Onitsha. Podczas uroczystości z udziałem wszystkich biskupów Nigerii 17-Ietnia Filomena Emeka, cierpiąca na raka, doznała całkowitego uzdrowienia. Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wydała dekret zatwierdzający autentyczność tego cudu przypisywanego wstawiennictwu sługi Bożego.

Na spotkaniu z muzułmańskimi zwierzchnikami religijnymi Nigerii Jan Paweł II nawiązał do znaczenia duchowych więzów łączących chrześcijan i muzułmanów: wiary w jednego i miłosiernego Boga. W swym przemówieniu podkreślił również, że obie religie bronią życia ludzkiego na każdym etapie jego rozwoju, godności każdego człowieka oraz rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

(DS)

Źródła

Bibliografia

  • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 90, 93-94.W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XIII, s. 501-509. W bibliotece.jpg
  • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1998, t.XXI,1, s.591-626. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II