Pielgrzymka zagraniczna (80)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Osiemdziesiąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 2 - 5 października 1997 roku. Celem były odwiedziny Brazylii.

Przebieg pielgrzymki

2-5 października 1997 BRAZYLIA

Cel pielgrzymki

Udział w II Światowym Spotkaniu Rodzin w Rio de Janeiro.

Przebieg wizyty w Brazylii

 • 2 października
  • RIO DE JANEIRO: Powitanie przez władze kościelne i państwowe (na czele z prezydentem)
 • 3 października
  • RIO DE JANEIRO: Msza św. w kaplicy rezydencji arcybiskupiej • Spotkanie z prezydentem • Spotkanie z uczestnikami kongresu teologiczno-duszpasterskiego
 • 5 października
  • RIO DE JANEIRO: Msza św. na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin • Modlitwa Anioł Pański • Spotkanie z członkami komitetów organizacyjnych wizyty, z grupą dobroczyńców oraz z biskupami – członkami komitetu „Rede Vida” • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Rzymu.

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Papież odwiedził Brazylię po raz czwarty podczas 80. podróży apostolskiej. Wizyta była ściśle związana z II Światowym Spotkaniem Rodzin, które odbyło się w Rio de Janeiro.

W czasie pielgrzymki Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami władz kościelnych i państwowych. Specjalne spotkanie odbyło się z uczestnikami kongresu teologiczno-duszpasterskiego, poprzedzającego Spotkanie Rodzin. W trwającym od 1 do 3 X 1997 kongresie udział wzięło ok. 2,5 tys. uczestników z całego świata. Obrady przebiegały pod hasłem: „Rodzina - dar i zadanie, nadzieja ludzkości". Wśród uczestników spotkania byli członkowie Brazylijskiej Konferencji Episkopatu, przedstawiciele CELAM, duchowni i osoby świeckie, zaangażowane w duszpasterstwo rodzin. W skierowanym do nich przemówieniu Papież powiedział: Rodzina zbudowana na miłości i przeniknięta miłością jest środowiskiem, gdzie każdy człowiek ma przeżyć, poznać i przyswoić sobie tę miłość, bez której nie mógłby istnieć, a jego życie byłoby pozbawione sensu. W katedrze metropolitalnej pw. św. Sebastiana Ojciec Święty odprawił mszę św. dla uczestników kongresu. Homilię Papież poświęcił godności sakramentalnego małżeństwa: U podstaw całego porządku społecznego znajduje się zasada jedności i nierozerwalności małżeństwa, zasada, na której opiera się instytucja małżeństwa i cale życie rodzinne.

Zasadniczym celem podróży Ojca Świętego było uczestnictwo w II Światowym Spotkaniu Rodzin. Na stadionie Maracana spotkali się jego uczestnicy z 205 krajów. Spotkanie miało charakter aktu świadectwa. Papież zwrócił się w swym przemówieniu z apelem do odpowiedzialnych za budowę nowego społeczeństwa, opartego na cywilizacji miłości, aby bronili swoich rodzin jako cennego daru. Punktem kulminacyjnym była msza św., w której wzięło udział ok. 2 min wiernych. Koncelebrowało ją 600 kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz 1 tys. kapłanów. W homilii Ojciec Święty powiedział: Rodzina (...) jest tą szczególną wspólnotą miłości i życia, na której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa.

(LS)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 156, 163-164. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 495-507. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XX,2, s.477-514. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II