Pielgrzymka zagraniczna (79)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Siedemdziesiąta dziewiąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 21 – 24 sierpnia 1997 roku. Celem były odwiedziny Francji.

Przebieg pielgrzymki

21 – 24 sierpnia 1997 FRANCJA

Cel pielgrzymki

XII Światowy Dzień Młodzieży w Paryżu; beatyfikacja Fryderyka Ozanama, apostoła miłosierdzia i współzałożyciela Konferencji św. Wincentego á Paulo, intelektualisty katolickiego.

Przebieg wizyty we Francji

 • 21 sierpnia
  • PARYŻ: Lotnisko Orły - powitanie przez prezydenta Republiki, władze państwowe i Episkopat • Pałac Elizejski - prywatne spotkanie z prezydentem i jego rodziną. Oficjalna ceremonia powitalna • Plac Wolności i Praw Człowieka - spotkanie z przedstawicielami młodzieży • Pola Marsowe - spotkanie z młodzieżą (ok. 600 tys. uczestników)
 • 22 sierpnia
  • PARYŻ: Katedra Nótre-Dame - uroczysta Eucharystia i beatyfikacja Fryderyka Ozanama
  • CHÂLO-SAINT-MARS: Modlitwa przy grobie Jérôme'a Lejeune'a, pierwszego przewodniczącego Papieskiej Akademii „Pro Vita", utworzonej w 1994 r.
  • ÉVRY: Katedra Zmartwychwstania Pańskiego - spotkanie z wiernymi
 • 23 sierpnia
  • PARYŻ: Kościół Saint-Etienne du Mont - modlitwa przy relikwiach św. Genowefy, patronki Paryża • Msza św. dla uczestników VI Międzynarodowego Forum Młodzieży • Nuncjatura apostolska - spotkanie z dobroczyńcami i organizatorami Dnia Młodzieży • Longchamp - w wieczornym czuwaniu z Ojcem Świętym uczestniczyło ok. 800 tys. młodych. Był to jeden z najważniejszych punktów XII Światowego Dnia Młodzieży
 • 24 sierpnia
  • PARYŻ: Longchamp - msza św. (ponad 1 min osób). Punkt kulminacyjny XII Światowego Dnia Młodzieży • Longchamp – Anioł Pański. Ojciec Święty zapowiedział rychłe ogłoszenie św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła • Spotkanie z młodzieżą przed siedzibą nuncjatury apostolskiej • Spotkanie z członkami komitetu organizacyjnego Dnia Młodzieży • Lotnisko Orły - uroczystość pożegnania i powrót do Rzymu.

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

W przemówieniu powitalnym w Pałacu Elizejskim Ojciec Święty powiedział m.in.: Mój przyjazd do Paryża jest kolejnym etapem swoistej pielgrzymki, której szlakiem przemierzam świat od dwunastu już lat, aby wciąż na nowo spotykać się z młodymi. Swoją homilię wygłoszoną podczas mszy św. na hipodromie w Longchamp zakończył słowami: Kontemplujcie nieustannie chwałę i miłość Boga, a otrzymacie światło, byście mogli budować cywilizację miłości i pomagać ludziom dostrzegać świat przemieniony przez odwieczną mądrość i miłość. W czasie czuwania modlitewnego z młodzieżą świata mówił: Przynależność do odmiennych tradycji religijnych nie może dziś być źródłem konfliktów i napięć. Uświadamiał młodym obowiązek bycia misjonarzami Ewangelii.

W przemówieniu powitalnym do uczestników XII Światowego Dnia Młodzieży (21 VIII) znajdujemy słowa: Młodzieży całego świata! Biskup Rzymu wita was i chce wam powiedzieć, że wierzy w was i cieszy się z tego spotkania. Przybywacie z różnych krajów i ze wszystkich kontynentów. (...) Prawdziwie jest to Światowy Dzień Młodzieży! Wy jesteście nadzieją świata - wy, którzy pragniecie, by świat stawał się coraz piękniejszy, by opierał się na wartościach moralnych i duchowych, które dają wolność i prowadzą nasze kroki ku wieczności. (...) Jesteście naśladowcami tych młodych ludzi, którzy z gałązkami oliwnymi w dłoniach szli przed Chrystusem wjeżdżającym do Jerozolimy i wznosili okrzyki na Jego cześć. Dzisiaj wy, młodzi ze wszystkich kontynentów, wyznajecie wiarę w Chrystusa, który jednoczy nas w radosnej wspólnocie dialogu i solidarności, i razem zmierzacie ku szczęściu, którym On nas obdarza.

Do młodzieży polskiej mówił wtedy: Pozdrawiam moich młodych rodaków, którzy przybyli wraz ze swymi duszpasterzami z Polski, a także z innych krajów świata. Sercem obejmuję każdego i każdą z was (...). W tych dniach szczególnie będę prosił Boga, aby mocą swego Ducha nieustannie budził w was pragnienie spotkania z Chrystusem; abyście mieli odwagę postawić Chrystusowi pytanie: «gdzie mieszkasz?»; żebyście usłyszeli Jego odpowiedź i nie wahali się iść za Nim tam, gdzie was poprowadzi. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 415, 424-425 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 309-329. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XX,2, s.149-220 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II