Pielgrzymka zagraniczna (73)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Siedemdziesiąta trzecia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 6 – 7 września 1996 roku. Celem były odwiedziny Węgier. Była to druga pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

6 – 7 września 1996 WĘGRY

Cel pielgrzymki

Obchody 1000-lecia założenia benedyktyńskiego opactwa Pannonhalma.

Przebieg wizyty na Węgrzech

 • 6 września
  • BUDAPESZT: Powitanie na międzynarodowym lotnisku Ferihegy I przez władze kościelne i państwowe (na czele z prezydentem Republiki Węgierskiej Árpáem Gönczem)
  • PANNONHALMA: Prywatne spotkanie z prezydentem • Prywatna audiencja dla arcybiskupa Wiednia, kard. Franza Königa • Wizyta w klasztornym hospicjum św. Wojciecha • Uroczyste nieszpory z okazji 1000-lecia opactwa benedyktyńskiego w bazylice
 • 7 września
  • GYŐR: Msza św. w parku Ipari • Spotkanie z członkami Konferencji Episkopatu Węgier w pałacu biskupów • Prywatna rozmowa z premierem rządu Gyulą Hornem • Modlitwa przy grobie sługi Bożego bpa Vilmosa Apora w katedrze • Spotkanie z wiernymi diecezji Gyór
  • BUDAPESZT: Oficjalne pożegnanie na lotnisku Ferihegy I

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Druga podróż apostolska Jana Pawła II na Węgry związana była z jubileuszem 1000-lecia opactwa benedyktyńskiego Pannonhalma - narodowego sanktuarium Węgrów. W swoim przemówieniu powitalnym na lotnisku w Budapeszcie Ojciec Święty wezwał cały naród węgierski do budowania przyszłości kraju z odwagą i mądrością, do nieulegania rezygnacji i pesymizmowi oraz do realizowania w praktyce zasad chrześcijańskich. W benedyktyńskim opactwie na Świętej Górze Panońskiej, wybudowanym w 966 r. przez węgierskiego księcia Géza, ojca św. Stefana, Papież przewodniczył Nieszporom Tysiąclecia. W homilii wygłoszonej w języku węgierskim Papież nawiązał do bogatej historii tego miejsca, podkreślił ogromną rolę, jaką odegrali benedyktyni w odnowie kulturowej i społecznej pierwszego tysiąclecia Europy oraz wezwał zakonników do pracy w zjednoczeniu chrześcijan.

W homilii wygłoszonej podczas mszy św. na błoniach parku miejskiego Ipari w Győr Ojciec Święty prosił wiernych: Nie zniechęcajcie się trudnościami ekonomicznymi i społecznymi, bezrobociem, zubożeniem wielu, zanikiem wartości moralnych w pokoleniu wychowanym bez wiary! (...) patrzcie z ufnością w przyszłość! Niech was nie zniechęcają pesymistyczne przewidywania i nie powstrzymują stawiane wam przeszkody. Z Bożą pomocą i dzięki własnemu wysiłkowi zdołacie przezwyciężyć trudności i osiągnąć wyznaczone cele. W katedrze w Győr modlił się przy grobie sługi Bożego bpa Vil-mosa Apora - śmiertelnie zranionego przez żołnierzy sowieckich w 1945 r. podczas udzielania pomocy kobietom szukającym schronienia. Następnie Papież spotkał się z wiernymi, do których skierował słowa zachęty do solidarności i poczucia odpowiedzialności za bliźnich. Charakteryzując swoją pielgrzymkę, podczas audiencji generalnej 11 IX 1996 Ojciec Święty powiedział, że była ona zwiastowaniem Chrystusa na drogach świata i głoszeniem słowa prawdy o człowieku i społeczeństwie. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.542, 544-545 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 745-758. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XIX,2, s.283-323 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II