Pielgrzymka zagraniczna (71)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Siedemdziesiąta pierwsza podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 17 – 19 maja 1996 roku. Celem były odwiedziny Słowenii. Była to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

17 – 19 maja 1996 SŁOWENIA

Cel pielgrzymki

Odwiedzenie wiernych Kościoła w Słowenii, wsparcie przemian demokratycznych i zachęcenie do trwania przy chrześcijańskich korzeniach.

Przebieg wizyty w Słowenii

 • 17 maja
  • BRNIK: Ceremonia powitania, przemówienie Jana Pawła II
  • BREZJE: Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w kościele Matki Bożej Wspomożycielki; koronacja koronami papieskimi obrazu słynącego laskami
  • BRDO: Kurtuazyjna wizyta u prezydenta Słowenii, Milana Kucana
  • LUBLANA: Spotkanie z duchowieństwem w katedrze św. Mikołaja; nieszpory i litania do Najświętszej Maryi Panny
 • 18 maja
  • LUBLANA: Spotkanie z dziećmi na podwórzu rezydencji arcybiskupa, życzenia urodzinowe • Msza św. na hipodromie w dzielnicy Stożice • Obiad z biskupami Słowenii w kolegium św. Stanisława Kostki • Spotkanie z premierem Słowenii • Spotkanie z pracownikami kolegium św. Stanisława Kostki
  • POSTOJNA: Liturgia Słowa, spotkanie z młodzieżą ze Słowenii, Włoch, Austrii i Chorwacji
  • MARIBOR: Msza św. na lotnisku; modlitwa Regina coeli i specjalna modlitwa w intencji narodu słoweńskiego • Spotkanie z przedstawicielami świata kultury w katedrze św. Jana Chrzciciela • Uroczystość pożegnania na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Wizyta Jana Pawła II w Słowenii była podróżą do kraju z byłego bloku wschodniego i do wiernych, którzy doświadczyli prześladowań za wiarę. Przypominając wiernym nie tylko dzieje chrześcijaństwa słoweńskiego, ale także czasy nazizmu i komunizmu, Ojciec Święty stwierdził, że ludzkość pozwalała na budowanie na piasku ideologii, które gardzą Bogiem. Papież mówił, iż z tego właśnie powodu nasz wiek skalał się krwią niewinnych ludzi, gdyż Ci, którzy budują świat bez Boga, mogą go budować tylko przeciw człowiekowi, przeciw jego prawdziwemu spełnieniu i szczęściu.

Podczas spotkania z młodzieżą w Postojnej, które przypadło w 76. urodziny Papieża, Jan Paweł II mówił o tym, co stanowi istotę młodości – o sensie życia i powołaniu. Papież wspominał postać św. Tomasza - niedowiarka, który jednak w chwili, gdy uwierzył, przyjął wiarę z radością i entuzjazmem. Współcześnie Chrystus również ukazuje się poprzez tych, którzy w Niego wierzą i są świadectwem dla niedowiarków. Jan Paweł II odpowiedział również na pytania młodzieży dotyczące lęku, nadziei oraz wspólnoty Kościoła i jedności wiary z życiem. Mówiąc o lęku i nadziei, Papież przywołał własne doświadczenia związane z wojną. Odpowiedzią na lęk jest Chrystus, który ciągle na nowo wchodzi do Wieczernika i spotyka się z dzisiejszymi Tomaszami, aby pokazać, że jest Zwycięzcą śmierci. Tylko wiara i miłość mogą pokonać strach. Jeśli otworzymy przed Jezusem drzwi swoich serc, jeśli mu zaufamy, On uleczy nasze lęki. Aby budować Kościół, należy być w komunii z Jezusem, w którą wchodzi się dzięki liturgii, katechezie i życiu we wspólnocie. Trzeba pogłębiać przynależność do Chrystusa poprzez sakrament pojednania i Eucharystii, przez zacieśnianie więzi braterskich i bezinteresowną współpracę z parafią oraz ruchami i stowarzyszeniami apostolskimi. Z kolei odpowiadając na pytanie o to, jak zachować jedność między wiarą i życiem, Papież powiedział, że wiara służy życiu i że ten, kto wierzy w Chrystusa i za Nim podąża, napełnia swoje życie Jego Duchem i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu Kościoła i społeczeństwa.

Podczas wizyty w Mariborze Papież zwrócił się do wiernych z apelem o urzeczywistnianie świętości w życiu codziennym. Współczesne społeczeństwo potrzebuje świadectwa świętości, która wskazuje drogę i czyni obecność Jezusa dostrzegalną. Świętość jest prawdziwą mocą zdolną przemienić świat - mówił Papież. — Stałym i niewyczerpanym źródłem świętości, zdolnej przezwyciężyć obojętność religijną, jest udział w liturgii i sprawowaniu sakramentów, w których Bóg działa mocą swojej łaski. Na zakończenie swej wizyty, podczas rozważania przed modlitwą Regina coeli, Papież zawierzył naród słoweński opiece Matki Bożej. (EP)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.525-527 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 991-1009. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XIX,1, s.1265-1305 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także