Pielgrzymka zagraniczna (7)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Siódma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 30 czerwca - 11 lipca 1980. Celem były odwiedziny Brazylii.

Przebieg pielgrzymki

30 czerwca - 11 lipca 1980 BRAZYLIA

Cel pielgrzymki

Inauguracja X Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Obchody 25. rocznicy powstania CELAM - Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej. Spotkanie z Kościołem lokalnym.

Przebieg wizyty w Braazylii

 • 30 czerwca
  • BRASILIA: Powitanie na lotnisku przez władze państwowe (na czele z prezydentem) • Spotkanie z kapłanami i biskupami miejscowej diecezji w katedrze pw. św. Jana Bosko • Msza św. na placu przed katedrą • Spotkanie z prezydentem • Spotkanie z kardynałami i biskupami w siedzibie Konferencji Episkopatu Brazylii • Audiencja dla korpusu dyplomatycznego
 • 1 lipca
  • BRASILIA: Wizyta w więzieniu Papuda
  • BELO HORIZONTE: Msza św. dla młodzieży i studentów z udziałem ok. 2 mln wiernych
  • RIO DE JANEIRO: Msza św. na placu Flamengo • Spotkanie z przedstawicielami świata kultury i nauki
 • 2 lipca
  • RIO DE JANEIRO: Wizyta w favela Vidigal (dzielnicy nędzy) • Msza św. w katedrze pw. św. Sebastiana i spotkanie z klerem w ramach obchodów 25. rocznicy powstania CELAM, tj. Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej • Postój na Wzgórzu Corcovado u stóp Chrystusa Odkupiciela i błogosławieństwo dla Rio de Janeiro i całej Brazylii • Msza Św., święcenia kapłańskie, spotkanie z biskupami
 • 3 lipca
  • SAO PAULO: Msza św. na Polu Marsowym ku czci bł. Józefa de Anchieta • Spotkanie z dziećmi w kościele św. Benedykta • Audiencja dla zakonnic w parku Ibirapuera • Spotkanie z robotnikami na stadionie Morumbi • Spotkanie z zakonnikami w kolegium św. Emeryka • Spotkanie z przedstawicielami gminy żydowskiej • Spotkanie z grupą prawosławnych • Spotkanie z grupą młodzieży z „Comunione e Liberazione"
 • 4 lipca
  • APARECIDA: Msza św. i poświęcenie ołtarza głównego nowej bazyliki w sanktuarium maryjnym • Spotkanie z klerykami w seminarium Dobrego Jezusa
  • PORTO ALEGRE: Wizyta w katedrze • Spotkanie z radnymi miasta • Spotkanie z Krajową Radą Kościołów Chrześcijańskich
 • 5 lipca
  • PORTO ALEGRE: Msza św. na wielkiej równinie przy Rua de Alancar • Spotkanie z „vocacionidos" (powołanymi do życia kapłańskiego lub zakonnego)
  • KURYTYBA: Msza św. dla imigrantów
 • 6 lipca
  • KURYTYBA: Msza św. dla imigrantów polskich, włoskich i niemieckich • Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę katedry diecezji ukraińskiej
  • SALVADOR DA BAHIA: Wizyta w katedrze • Spotkanie z „budowniczymi społeczeństwa pluralistycznego"
 • 7 lipca
  • SALVADOR DA BAHIA: Spotkanie z kilkorgiem trędowatych dzieci na dziedzińcu arcybiskupstwa • Wizyta w favela dos Alagados (dzielnicy nędzy) i spotkanie z mieszkańcami • Msza św. na przedmieściu • Spotkanie z klerykami i zakonnicami w siedzibie ośrodka studiów i rekolekcji zamkniętych
  • RECIFE: Msza św. w intencji rolników
 • 8 lipca
  • TERESINA: Przemówienie do wiernych zgromadzonych na lotnisku, nawiązujące do problemów ludności najbiedniejszego stanu Brazylii
  • BELEM: Wizyta w Seminarium Piusa X
  • MARITUBA: Pobyt w wielkiej kolonii trędowatych; przemówienie Ojca Świętego
  • BELEM: Msza św. • Wizyta w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny z Nazaret • Spotkanie z duchowieństwem
 • 9 lipca
  • FORTALEZA: Powitanie przez miejscowe władze kościelne na stadionie Castelao i przemówienie Papieża • Przejazd do rezydencji arcybiskupiej • Msza św. i otwarcie X Krajowego Kongresu Eucharystycznego
 • 10 lipca
  • FORTALEZA: Msza św. w kaplicy arcybiskupstwa • Spotkanie z biskupami Brazylii
  • MANAUS: Przejazd 20-kilometrowej trasy odkrytym samochodem • Spotkanie z klerem i wiernymi diecezji w katedrze • Spotkanie z delegacją Indian z Amazonii
 • 11 lipca

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Papież odwiedził Brazylię podczas swej 7. podróży apostolskiej. W ciągu dwunastu dni, przebywając tysiące kilometrów, odwiedził 14 miast, położonych w większości we wschodniej, północno-wschodniej i północnej części kraju: od Porto Alegre na południu, po Marituba na zachodzie i Belem na północy. Odwiedził m.in. stolicę kraju - Brasilię, największe miasta - Rio de Janeiro i Sao Paulo, pierwszą stolicę państwa, a zarazem stolicę najstarszego biskupstwa - Salvador da Bahia, oraz sanktuarium maryjne w Aparecida.

Większość mieszkańców kraju (88%) to katolicy. Pod względem liczby wiernych Brazylia jest największym na świecie krajem katolickim. Dzieje ewangelizacji kraju związane są z kolonizacją europejską w XVI w.

W czasie podróży odbył wiele spotkań z przedstawicielami różnych środowisk. Spotkał się z władzami kościelnymi i państwowymi, z korpusem dyplomatycznym, kilkakrotnie z duchowieństwem, a także z członkami gminy żydowskiej i prawosławnymi.

W niezwykle bogatym programie pielgrzymki Papież znalazł również czas na kilkakrotne spotkania z dziećmi i młodzieżą Indianami i imigrantami, z mieszkańcami dzielnic nędzy i trędowatymi, ludźmi pracy, kultury i nauki, więźniami i tzw. budowniczymi społeczeństwa pluralistycznego.

Do najważniejszych wydarzeń należała inauguracja X Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Fortaleza. W homilii poświęconej Eucharystii Papież mówił m.in.: Komunia eucharystyczna jest znakiem zjednoczenia wszystkich wiernych. Znakiem naprawdę wymownym, ponieważ przy świętym stole znikają wszelkie różnice, różnice rasy czy klasy społecznej. (...) Wierni, za każdym razem, gdy ze szczerym sercem biorą w niej udział, otrzymują nowy bodziec do ustanowienia lepszych stosunków między sobą, co prowadzi do wzajemnego uznania własnych praw, a także i odpowiadających im - obowiązków. W Fortaleza Ojciec Święty spotkał się też ze wszystkimi biskupami Brazylii.

Istotnym wydarzeniem były obchody 25. rocznicy powstania CELAM, tj. Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej. Z tej okazji w Rio de Janeiro - w katedrze św. Sebastiana - Papież odprawił mszę świętą. Wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa i różnych instytucji obecni byli członkowie Rady Biskupów Azji, Afryki i Europy, przedstawiciele: „Adveniat" - Sekretariatu ds. Ameryki Południowej, Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych oraz instytucji „Pomoc Kościołowi cierpiącemu". W swym przemówieniu Ojciec Święty mówił o jedności: Niech jedność wasza nadal będzie ożywiona miłością, która wypływa z Eucharystii, korzenia i fundamentu wspólnoty chrześcijańskiej, jej znaku i przyczyny. Jest z kolei oczywiste, że owa jedność, jaka musi panować między wami, Biskupami Kościoła, musi znaleźć odbicie także wśród księży, zakonników, świeckich.

Podczas podróży Ojciec Święty odwiedził sanktuarium w niewielkim mieście Aparecida - duchowej stolicy kraju. Znajduje się tam czczona od ponad 250 lat figura Nossa Senhora Aparecida - Nasza Pani Objawiona, koronowana w 1904 r., ogłoszona główną patronką Brazylii w 1931 r. Wobec narastających potrzeb przyjmowania coraz to większej liczby pielgrzymów wybudowano nową bazylikę, którą w przeddzień wizyty Papieża konsekrowano. Podczas uroczystej mszy św., na której zgromadziło się ok. 2 mln wiernych, Papież poświęcił nowy ołtarz bazyliki.

Na uwagę zasługuje również msza św. w Sao Paulo ku czci bł. Józefa de Anchieta - misjonarza i założyciela miasta, pierwszego błogosławionego Brazylii. Była to pierwsza na ziemi brazylijskiej poświęcona mu msza św. po tym, jak dwa tygodnie wcześniej, w Rzymie, dokonano jego beatyfikacji.

Ważnym etapem podróży była wizyta w Manaus - mieście położonym w Puszczy Amazońskiej. Odbyło się tam oczekiwane przez Papieża spotkanie z delegacją Indian oraz msza św. dla misjonarzy w intencji ewangelizacji ludów.

(LS)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 156-160. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 381-443. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.III,2, s.1-135. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.III,1, s.1931-255. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także