Pielgrzymka zagraniczna (66)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Sześćdziesiąta szósta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 30 czerwca – 3 lipca 1995 roku. Celem były odwiedziny Słowacji. Była to druga pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

30 czerwca – 3 lipca 1995 SŁOWACJA

Cel pielgrzymki

Kanonizacja trzech męczenników koszyckich: Melchiora Grodzieckiego, Marka Kriża i Stefana Pongracza.

Przebieg wizyty na Słowacji

 • 30 czerwca
  • BRATYSŁAWA: Powitanie na lotnisku przez najwyższe władze państwowe i kościelne Słowacji • Spotkanie z księżmi i zakonnikami w konkatedrze św. Marcina
  • NITRA: Liturgia Słowa - spotkanie z młodzieżą
 • 1 lipca
  • SASTIN: Msza św. w narodowym sanktuarium i koronacja figury Matki Bożej Siedmiu Boleści • Spotkanie z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Słowacji
  • BRATYSŁAWA: Spotkanie z prezydentem i premierem w pałacu prymasowskim • Spotkanie z przedstawicielami innych wyznań w nuncjaturze apostolskiej • Nabożeństwo różańcowe w kościele sióstr urszulanek
 • 2 lipca
  • KOSZYCE: Msza św. na lotnisku - kanonizacja trzech męczenników koszyckich: Melchiora Grodzieckiego, Marka Kriża i Stefana Pongracza
  • PRESZÓW: Modlitwa przy grobie abpa Gojdica w katedrze • Modlitwa pod pomnikiem poświęconym pamięci 24 męczenników protestanckich • Modlitwa Akathistos spotkanie z wiernymi obrządku greckokatolickiego
 • 3 lipca
  • LEWOCZA: Msza św. w sanktuarium maryjnym
  • TATRY (Wielicki Staw): Odpoczynek w górach
  • POPRAD: Ceremonia pożegnalna na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Była to pierwsza wizyta apostolska Jana Pawła II w niepodległej Słowacji. Wprawdzie Papież odwiedził już ziemię słowacką w 1990 r., ale wówczas należała ona do Czechosłowackiej Republiki Federacyjnej (Czechy). Słowacja to kraj, w którym katolicy stanowią ponad 60% ogółu mieszkańców, a Kościół katolicki był prześladowany przez władze komunistyczne. Papież w ciągu czterodniowego pobytu w Słowacji odprawił 3 msze Św., spotkał się z przedstawicielami władz państwowych i kościelnych, z duchownymi i młodzieżą. W swoich przemówieniach nawiązał do problemów, jakie dotknęły Słowację po uzyskaniu suwerenności w 1993 r., a mianowicie: wysokie bezrobocie, niestabilność polityczna, trudności gospodarcze i problemy narodowościowe. Tuż po przylocie na lotnisku w Bratysławie, Ojciec Święty przypomniał słowa wypowiedziane w ostatnim dniu wizyty w 1990 r.: Nie lękajcie się! W obecnym czasie budowania wolnej, niepodległej i demokratycznej Słowacji trzeba ufać w Bożą pomoc i skupić wysiłki na utrwaleniu tego, co już osiągnęliście.

Podczas spotkania z księżmi i zakonnicami w bratysławskiej konkatedrze wyraził w imieniu Kościoła uznanie dla tych, którzy w ciągu czterdziestu lat komunistycznej dyktatury bohatersko dochowali wierności Chrystusowi. Papież wezwał do właściwego wykorzystania daru odzyskanej wolności: Nikt lepiej niż wy - mówił do duchownych - nie potrafi docenić, jakie to szczęście; powinno to was pobudzać do uzupełniania i pogłębiania swojej formacji duchowej i kulturowej, co pozwali wam odzyskać czas stracony w okresie zmagań z dyktatorskim reżimem i w pełni dostosować się do dzisiejszych wymagań waszej posługi.

Zwracając się do 120-tys. rzeszy młodzieży podczas Liturgii Słowa w Nitrze, Jan Paweł II apelował: Młodzieży słowacka, miej zawsze oczy otwarte! Nie daj się opanować fałszywej ideologii, która w imię pozornej wolności szerzy obojętność i relatywizm, a przez to odbiera sumieniom wartość moralna nadające życiu sens. Wieczorem drugiego dnia pielgrzymki w kościele sióstr urszulanek, przewodniczył nabożeństwu różańcowemu, w którym modlił się m.in. o pokój we wszystkich krajach Europy.

W trakcie mszy św. w Śastinie, narodowym sanktuarium Słowacji, Papież koronował XIV-wieczną drewnianą figurkę Matki Bożej Siedmiu Boleści (Sedembolestnej), Patronki Słowacji. W homilii Ojciec Święty mówił o roli tego sanktuarium jako macierzyńskiego domu. W homilii wygłoszonej podczas mszy św. kanonizacyjnej w Koszycach Papież wezwał do przezwyciężania dawnych konfliktów i animozji między wierzącymi w Chrystusa. Na zakończenie liturgii Ojciec Święty przewodniczył modlitwie Anioł Pański oraz poświęcił dzwony i kamienie węgielne do 37 nowych kościołów.

Ważnym wydarzeniem wizyty w Preszowie było spotkanie z wiernymi obrządku greckokatolickiego. Przemawiając do około 100-tys. rzeszy wiernych Kościoła greckokatolickiego, Papież podkreślił dążenie do jedności między chrześcijańskimi tradycjami Wschodu i Zachodu, w którym szczególną rolę mają do odegrania katolickie Kościoły wschodnie. Najwięcej wiernych podczas tej podróży apostolskiej przybyło do sanktuarium maryjnego w Lewoczy, u stóp Tatr. W tym największym sanktuarium maryjnym Słowacji. Ojciec Święty, w obecności prawie miliona pielgrzymów, zawierzył Słowację opiece Matki Bożej i również poświęcił kamienie węgielne dla nowych kościołów.

W swej homilii nawiązał do doświadczeń polskiego Kościoła, związanych z pielgrzymowaniem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w okresie odważnego zmagania się z materialistycznym systemem marksistowskim (...). Próbowano wielokrotnie uniemożliwić to «nawiedzenie», sekwestrując obraz i zatrzymując go na Jasnej Górze. Wówczas pielgrzymowały puste ramy (...). Na pewno, mówił Papież, temu sanktuarium w Lewoczy wielu synów i córek ziemi słowackiej zawdzięcza to, że prawda o Bogu i wiara w Boga utrzymała się w ich duszach. Po zakończonej mszy św. Ojciec Święty udał się na kilka godzin na odpoczynek nad Wielicki Staw w Tatrach. Po spacerze i posiłku w schronisku udał się helikopterem do Popradu, gdzie został pożegnany przez najwyższe władze państwowe i kościelne Słowacji. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.519-522 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 825-835. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XVIII,1, 2, s.1885-40 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II