Pielgrzymka zagraniczna (65)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. 

Sześćdziesiąta piąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 3–4 VI 1995. Celem były odwiedziny Belgii. Była to druga wizyta papieża.

Przebieg pielgrzymki

3–4 czerwca 1995 BELGIA

Cel pielgrzymki

Beatyfikacja apostoła trędowatych - o. Damiana De Veustera.

Przebieg wizyty w Belgii

 • 3 czerwca
  • BRUKSELA: Ceremonia powitania na lotnisku • Spotkanie z rodziną królewską w zamku Laeken • Papież wraz z wdową po BaudouinieFabiolą odwiedził kościół Matki Boskiej w Laeken i modlił się przy grobie króla • Modlitwa różańcowa
 • 4 czerwca
  • BRUKSELA: Spotkanie w nuncjaturze z premierem Jean-Luc Dehaenem • Msza św. na placu przed bazyliką Najświętszego Serca Jezusowego • Beatyfikacja o. Damiana De Veustera; rozważanie i modlitwa Regina coeli • Spotkanie z belgijskim Episkopatem w siedzibie arcybiskupa Brukseli • Spotkanie z zakonnicami i zakonnikami Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, do którego należał o. Damian

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Wizyta papieża w Belgii przypadła na niedzielę Pięćdziesiątnicy i w związku z tym wiele wypowiedzi Jana Pawła II dotyczyło Ducha Świętego. Papież zwrócił uwagę, że trzecią Osobę Trójcy nazywamy Duchem Świętym dlatego, że w Niej wyraża się wewnętrzna świętość Boga, ale również dlatego, że jest On źródłem i sprawcą świętości człowieka. Wszystkie kanonizacje i beatyfikacje mają miejsce dlatego, że modlitwa o zesłanie Ducha Świętego, którą zanosi Kościół, stale jest wysłuchiwana.

O działaniu Ducha Świętego w Kościele świadczyła również dokonana przez Papieża beatyfikacja Belga-Flamanda, o. Damiana De Veustera (1840-1889), misjonarza, który poświęcił swoje życie heroicznej służbie wśród trędowatych na wyspie Mo-lokai położonej na Hawajach. W dzień poprzedzający beatyfikację Jan Paweł II, wspominając o. Damiana podczas przemówienia na zakończenie modlitwy różańcowej, powiedział: Prawdziwe szczęście ma swoje źródło w nieskończonej miłości Boga, który nie zważa na wygląd człowieka, ale patrzy w jego serce, które mimo grzechu nosi niezatarty ślad Bożej dobroci.

W dniu po 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej Jan Paweł II modlił się o pokój na całym świecie. Papież podziękował Belgom za ich zaangażowanie w działalność pokojową, a także przypomniał o wkładzie wniesionym w szerzenie pokoju przez arcybiskupów Brukseli, w tym również zasługi obecnego abpa Godfrieda Danielsa. Dziękując królowi Albertowi II i królowej Paoli za zaproszenie, Papież wspomniał zmarłego króla Baudouina, którego grób odwiedził wraz z królową-wdową Fabiolą. Papież powiedział, iż król ten zapisał się w sercach jako strażnik sumienia ludzkiego, obrońca przykazań Bożych i gorliwy obrońca życia nienarodzonych dzieci. (EP)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.383, 386-387 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 913-924. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XVIII,1, s.1639-1676. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II