Pielgrzymka zagraniczna (6)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Szósta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 30 maja – 2 czerwca 1980. Celem były odwiedziny Francji.

Przebieg pielgrzymki

30 maja – 2 czerwca 1980 FRANCJA

Cel pielgrzymki

Wizyta i przemówienie w UNESCO. Spotkania ekumeniczne. Dialog z różnymi środowiskami.

Przebieg wizyty we Francji

 • 30 maja
  • PARYŻ: Lotnisko Orly - powitanie przez władze państwowe i Episkopat • Place Georges'a Clemenceau - oficjalne powitanie przez prezydenta Valery'ego Giscarda d'Estaing • Place de la Concorde - krótkie spotkanie z biskupami i rządem • Katedra Nôtre-Dame - msza Św., spotkanie z księżmi • L'Hôtel de Ville - przed Ratuszem spotkanie z mieszkańcami • Skwer Pompidou - spotkanie z chorymi i upośledzonymi • Rejs statkiem po Sekwanie
 • 31 maja
  • PARYŻ: Nuncjatura - spotkania z grupą intelektualistów oraz z przedstawicielami chrześcijańskich wyznań niekatolickich • Pałac Elizejski - spotkanie z prezydentem i jego rodziną oraz z przedstawicielami świata politycznego • Rue du Bac - modlitwa w kaplicy Cudownego Medalika i spotkanie z zakonnicami z Paryża • Champ-de-Mars (Pola Marsowe) - spotkanie z Polonią • Saint-Denis - nawiedzenie katedry, spotkanie z duchowieństwem, msza św. przed katedrą • Spotkanie z grupą świeckich przedstawicieli katolickich organizacji robotniczych • Nuncjatura - spotkanie z krajowymi kierownikami katolickich organizacji świeckich
 • 1 czerwca
  • PARYŻ: Instytut Katolicki - modlitwa w kaplicy, spotkanie z profesorami i studentami • Lotnisko Le Bourget - msza św. („Msza Ludu Bożego") • Issy-les-Moulineaux - spotkanie w seminarium z Jacobem Kaplanem - Wielkim Rabinem Paryża • Udział w posiedzeniu Konferencji Episkopatu Francji • Spotkanie z seminarzystami • Parc-des-Princes - spotkanie z młodzieżą (50 tys. osób) • Bazylika Sacré-Coeur - adoracja Najświętszego Sakramentu. Modlitwa przy relikwiach św. Bazylego. Po wyjściu z bazyliki błogosławieństwo dla miasta
 • 2 czerwca
  • PARYŻ: Avenue de Saxe, kaplica klarysek - spotkanie z przedstawicielami katolickich organizacji międzynarodowych • Wizyta w siedzibie UNESCO. Spotkanie z dziećmi, burmistrzem Paryża Jacques'em Chirakiem i jego żoną. Udział w 109. sesji Rady Wykonawczej UNESCO
  • LISIEUX: Modlitwa przy grobie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, drugiej obok Joanny d'Arc patronki Francji
  • PARYŻ: Lotnisko Orly - uroczystość pożegnania

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Całą pielgrzymkę charakteryzował duch dialogu. Punktem kulminacyjnym części religijnej pielgrzymki była msza św. na lotnisku Le Bourget. W wygłoszonej homilii Jan Paweł II często odwoływał się do historii Francji, porównując ją w pewnym momencie z dziejami Polski. Podkreślał rolę wiary i Kościoła w tych dziejach. Homilię zakończył pytaniami: Francjo, córko najstarsza Kościoła, czy jesteś wierna przyrzeczeniom twojego Chrztu? (...) Francjo, córko Kościoła i wychowawczyni ludów, czy jesteś wierna -dla dobra człowieka - przymierzu z odwieczną Mądrością?. W homiliach i przemówieniach ostrzegał przed trwonieniem energii na spory prowadzące donikąd.

Głównym punktem programu wizyty Ojca Świętego we Francji była wizyta w UNESCO. Swoje przemówienie wygłoszone podczas 109. sesji Rady Wykonawczej kończył apelem: Przyszłość człowieka zależy od kultury (...). Pokojowa przyszłość ludzkości zależy od miłości (...). Wychowanie powinno prowadzić do tego, aby człowiek bardziej «był», a nie tylko więcej «miał». W innym miejscu mówił: (...) ja, syn ludzkości i Biskup Rzymu, zwracam się przede wszystkim do was, ludzi nauki, do was, obecnych tutaj najwyższych autorytetów we wszystkich dziedzinach nowożytnej wiedzy (...). I proszę was: użyjcie wszystkich sił, by wprowadzić i respektować we wszystkich dziedzinach nauki prymat etyki. Użyjmy przede wszystkim naszych sił, ażeby zabezpieczyć rodzinę ludzką przed potworną perspektywą wojny nuklearnej!.

Wzruszające było spotkanie Jana Pawła II z Polakami. Stwierdził wówczas m.in.: Powiedziałem w jednym z przemówień, że Paryż jest miejscem, z którego widzi się świat cały. Mogę tu powiedzieć, że jest on także miejscem, z którego widać w szczególny sposób Polskę, jej historię, a w każdym razie znaczne jej fragmenty, zwłaszcza dramatyczne, w których ważyły się jej losy, jej «być lub nie być» na mapie świata. Momenty dramatyczne, które rozdzierały serca pokoleń, które je przeżywały, ale równocześnie momenty, które umacniały, a może nawet niekiedy przywracały poczucie godności. Konsolidowały i pogłębiały poczucie godności narodowej (...). (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.415-417 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 17-111. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań xxx, t.III,1, s.666-744 W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.III,1, s.1517-1676 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa