Pielgrzymka zagraniczna (59)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. 

Pięćdziesiąta dziewiąta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 12 – 17 czerwca 1993. Celem były odwiedziny Hiszpanii. Była to czwarta wizyta Papieża w tym kraju.

Przebieg pielgrzymki

12 – 17 czerwca 1993 HISZPANIA

Cel pielgrzymki

Udział w zamknięciu 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i obchodach jubileuszu 500-lecia ewangelizacji Ameryki.

Przebieg wizyty w Hiszpanii

 • 12 czerwca
  • SEWILLA: Lotnisko San Pablo - powitanie przez króla, władze państwowe i Episkopat • Anioł Pański na placu przed katedrą • W katedrze adoracja eucharystyczna • Pałac Sportu - msza św. i udzielenie sakramentu kapłaństwa 37 diakonom
 • 13 czerwca
  • SEWILLA: Campo de Feria - msza św. kończąca Kongres Eucharystyczny (ponad 700 tys. wiernych) • Anioł Pański • Katedra – spotkanie z członkami Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, z delegatami Komitetów Krajowych oraz z organizatorami uroczystości w Sewilli DOS
  • HERMANAS: Rezydencja św. Rafała - otwarcie domu dla osób starszych
 • 14 czerwca
  • HUELVA: Avenida de Andalucía - msza św.
  • MOGUER: Nawiedzenie kościoła parafialnego • Port Palos de la Frontera - modlitwa w kościele św. Jerzego Męczennika
  • LA RÁBIDA: Klasztor franciszkanów - na placu przed klasztorem koronacja cudownej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zawierzenie Maryi narodów Ameryki
  • EL ROCIO: Sanktuarium Matki Bożej Nuestra Señora del Rocío Almonte, Pani Andaluzyjskiej - modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i cudownym obrazem Matki Bożej, nabożeństwo maryjne
 • 15 czerwca
  • MADRYT: Wizyta kurtuazyjna u króla Hiszpanii Juana Carlosa • Casa de la Iglesia - spotkanie z biskupami • Konsekracja katedry Matki Bożej Real de la Almudena • Msza św.
 • 16 czerwca
  • MADRYT: Wyższe Seminarium Duchowne - spotkanie z seminarzystami, profesorami i wychowawcami • Nuncjatura - spotkania z: premierem Felipe Gonzálesem, przedstawicielami Towarzystwa św. Teresy od Jezusa, korpusem dyplomatycznym • Plac Krzysztofa Kolumba - msza św. kanonizacyjna bł. Henryka de Ossó y Cervelló (ponad 1 min osób)
 • 17 czerwca

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Przebieg pielgrzymki nawiązywał do głównych motywów jej podjęcia: zakończenia 45. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego i jubileuszu 500-lecia ewangelizacji Ameryki, w której znaczący udział mieli misjonarze hiszpańscy. Statio Orbis w dniu 13 VI stanowiła kulminację licznych spotkań, sympozjów i adoracji, jakie odbywały się w dniach 7-13 VI w Sewilli, jak również w wielu kościołach na całym świecie. Przewodnie hasło modlitwy głosiło: Chrystus światłością narodówEucharystia i ewangelizacja. W dniu 14 VI Ojciec Święty nawiedzał miejsca szczególnie związane z Krzysztofem Kolumbem, jego wyprawą do Ameryki i początkami ewangelizacji tego kontynentu. Podczas mszy św. w Huelva Jan Paweł II w imieniu Kościoła złożył hołd misjonarzom hiszpańskim. Ale równocześnie wskazywał potrzebę głoszenia wiary współczesnemu światu, objętemu sekularyzmem i dechrystianizacją.

Podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym Ojciec Święty przedstawił wizję świata zjednoczonego. Mówiąc o wolności religijnej, możemy sięgnąć do przeszłości Hiszpanii, do tego okresu jej historii, gdy na Półwyspie Iberyjskim współistniały ze sobą chrześcijaństwo, judaizm i islam. To spotkanie religii, które ogromnie wzbogaciło hiszpańską kulturę (...) także dzisiaj może być wymownym i pouczającym przykładem wykorzystania autentycznych wartości religijnych w dążeniu do jedności, wzajemnego zrozumienia i dialogu między różnymi społecznościami ludzkiej rodziny.

Kulminacyjnym punktem pobytu w Madrycie była kanonizacja bł. Henryka de Ossó y Cervelló (1840-1896), katalońskiego kapłana, założyciela Towarzystwa św. Teresy od Jezusa. W homilii wygłoszonej podczas mszy św. Jan Paweł II dużo uwagi poświęcił rodzinie chrześcijańskiej i młodzieży. Wołał m.in.: Młodzi, którzy mnie słuchacie: pragnę wam powtórzyć słowa skierowane do was w Santiago de Compostela podczas Światowego Dnia Młodzieży: «Nie lękajcie się świętości!» Idźcie za Chrystusem, który jest źródłem wolności i życia. (...) Pozwólcie, by Chrystus was umiłował i zbawił, pozwólcie, by was oświecił swoim potężnym światłem, a staniecie się światłem życia i nadziei pośród dzisiejszego społeczeństwa. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 431, 437-439. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, 551-571. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XVI,1, s.1481-1573. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II