Pielgrzymka zagraniczna (58)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Pięćdziesiąta ósma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniu 25 kwietnia 1993 roku. Celem były odwiedziny Albanii.

Przebieg pielgrzymki

25 kwietnia 1993 ALBANIA

Cel pielgrzymki

Odwiedziny Kościoła katolickiego w Albanii, który w okresie komunistycznym był prześladowany i działał w podziemiu, konsekracja czterech nowych biskupów.

Przebieg wizyty w Albanii

  • 25 kwietnia
    • TIRANA: Uroczystość powitania
    • SZKODRA: Papież odwiedził miejsce, gdzie dawniej wznosił się kościół Matki Bożej Dobrej Rady, zburzony w 1967 r. • Przejazd ulicami miasta • Msza św. w katedrze pw. Najświętszego Serca Jezusowego; konsekracja czterech nowych biskupów; poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni Matki Bożej Dobrej Rady • Rozważanie poświęcone Matce Bożej Dobrej Rady i modlitwa Regina coeli • Spotkanie w siedzibie arcybiskupiej z kapłanami, którzy przeżyli okres prześladowań
    • TIRANA: Kurtuazyjna wizyta u prezydenta Sali Berishy • Wizyta w nuncjaturze • Ceremonia pożegnania na placu Gjergi Kastriota; orędzie do narodu albańskiego • Powrót do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Chociaż wizyta Papieża w Albanii trwała tylko jeden dzień, niewątpliwie była ważnym wydarzeniem historycznym. W roku 1967 komunistyczny rząd tego kraju ogłosił Albanię pierwszym ateistycznym państwem świata i aż do 1991 r. świątynie wszystkich wyznań były zamknięte, a za jakikolwiek przejaw przywiązania do religii wiernym groziły represje. Do tych doświadczeń Papież nawiązał już podczas przemówienia powitalnego, mówiąc, że ograniczenie wolności słowa i wyznania sprawiło wiele szkód, które długo i z wielkim trudem trzeba będzie naprawiać. Podczas mszy św. w Szkodrze Papież konsekrował czterech biskupów, m.in. abpa Szkodry - Frano lilia (75 lat), w 1968 r. skazanego na karę śmierci, zamienioną później na 20 lat łagrów. Jan Paweł II odnowił akt zawierzenia Albanii Matce Bożej Dobrej Rady - patronce tego kraju. Podczas spotkania na placu Gjergi Kastriota, Papież wygłosił orędzie do narodu. Nawołując do odwagi w dążeniu do wolności i solidarności społecznej, Jan Paweł II mówił: Człowiek i Bóg nie stanowią dla siebie alternatywy, nie ma między nimi rywalizacji. Przeciwnie, człowiek posiada wielką godność człowieka właśnie dlatego, że jest stworzony na obraz Boży. Dzięki uznaniu tej wartości i centralnego miejsca osoby będzie można znaleźć w gospodarce właściwą równowagę między postulatem wydajności a ważniejszą jeszcze zasadą solidarności, zaś działalność polityczna stanie się odpowiedzialnym poszukiwaniem wspólnego dobra, do którego należy zawsze dążyć z poszanowaniem wszelkich zasad moralnych i etycznych. Podczas wizyty Jana Pawła II w Albanii obecna tam była również Matka Teresa z Kalkuty - Albanka z pochodzenia. (EP)


Źródła

Bibliografia

  • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 375-376. W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 1053-1064. W bibliotece.jpg
  • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XVI,1, s.999-1021. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II