Pielgrzymka zagraniczna (52)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Pięćdziesiąta druga podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 16 – 20 sierpnia 1991. Celem były odwiedziny Węgier. Była to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

16 – 20 sierpnia 1991 WĘGRY

Cel pielgrzymki

Utwierdzenie w wierze wspólnoty katolickiej na Węgrzech.

Przebieg wizyty na Węgrzech

 • 16 sierpnia
  • BUDAPESZT: Powitanie na lotnisku Ferihegy przez władze kościelne i państwowe (na czele z prezydentem Republiki Węgierskiej Árpáem Gönczem)
  • ESZTERGOM (OSTRZYHOM): Modlitwa przy grobie Józsefa Mindszentyego w krypcie katedry • Msza św. na placu katedralnym
  • BUDAPESZT: Spotkanie z prezydentem Árpáem Gönczem, premierem Józsefem Antallem i członkami rządu w gmachu parlamentu
 • 17 sierpnia
  • PECZ (PÉCS): Msza św. na lotnisku
  • BUDAPESZT: Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i kultury w siedzibie Węgierskiej Akademii Nauk • Spotkanie z akredytowanym na Węgrzech korpusem dyplomatycznym w ogrodach nuncjatury apostolskiej
 • 18 sierpnia
  • MÁRIAPÓCS: Msza św. na placu przed sanktuarium • Modlitwa Anioł Pański
  • NYÍREGYHÁZA: Odpoczynek w kurii biskupiej obrządku bizantyńskiego
  • DEBRECZYN: Nabożeństwo ekumeniczne w kościele kalwińskim
  • BUDAPESZT: Spotkanie ze wspólnotą żydowską w nuncjaturze apostolskiej
 • 19 sierpnia
  • BUDAPESZT: Spotkanie z Polakami w nuncjaturze apostolskiej
  • SZOMBATHELY: Msza św. na lotnisku
  • BUDAPESZT: Nieszpory ku czci św. Stefana w kościele św. Macieja, spotkanie z seminarzystami • Spotkanie z młodzieżą na stadionie sportowym (Nepstadion)
 • 20 sierpnia
  • BUDAPESZT: Spotkanie z osobami chorymi i w podeszłym wieku w bazylice św. Stefana • Msza św. na placu Bohaterów • Spotkanie z Konferencją Episkopatu Węgier w siedzibie prymasa • Ceremonia pożegnalna na lotnisku Ferihegy

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Przybyłem tutaj po to, aby umocnić w wierze moich braci i siostry należących do Kościoła, i po to, aby ukazać wszystkim Węgrom chrześcijańską wizję świata (...). Przybyłem, aby być świadkiem waszej pracy nad odbudową kraju (...) - tymi słowami na lotnisku w Budapeszcie Papież przedstawił cel swojej pierwszej podróży apostolskiej na Węgrzech.

Ojciec Święty w ciągu pięciu dni odwiedził 7 miejscowości, odprawił 5 mszy św. i wygłosił 22 przemówienia i homilie. Spotkał się z przedstawicielami władz państwowych i kościelnych, przedstawicielami świata nauki i kultury, seminarzystami, młodzieżą i chorymi. W Debreczynie przewodniczył ekumenicznej Liturgii Słowa z udziałem przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich na Węgrzech. W swoich przemówieniach Papież zachęcał Węgrów do budowania w swojej ojczyźnie «cywilizacji miłości». W Peczu odprawił mszę św. ku czci Matki Bożej Magna Domina Hungarorum, w której uczestniczyło ponad 100 tys. wiernych. W homilii nawiązał do historii Węgier, okresu cierpień i doświadczeń narodu węgierskiego. Zwracając się do przedstawicieli świata nauki i kultury, Ojciec Święty wyraził w imieniu Kościoła wielkie uznanie i szacunek dla twórców i krzewicieli kultury. W Máriapócs, głównym ośrodku kultu maryjnego grekokatolików węgierskich, Papież, nawiązując do swojej adhortacji Familiaris consortio, mówił o nierozerwalności małżeństwa: Nikt zatem, nawet państwo, nie może zerwać więzi miłości. Dlatego po zawarciu małżeństwa według prawa kościelnego, święty węzeł istnieje i trwa bez względu na ewentualny rozwód cywilny i wiąże małżonków aż do śmierci. W homilii wygłoszonej na lotnisku w Szombathely Papież nawiązał do postaci św. Marcina, patrona diecezji. Jak zawsze podczas podróży apostolskich Jana Pawła II, pełne entuzjazmu i młodzieńczej radości było spotkanie Papieża z młodzieżą na stadionie w Budapeszcie. Ojciec Święty zwrócił się do młodych z prośbą: Bądźcie czyści, bohaterscy, święci, i postępujcie tak, by Bóg mógł ocalić waszą Ojczyznę dzięki waszym wielkodusznym wysiłkom. Najważniejszym wydarzeniem liturgicznym pielgrzymki była uroczysta msza Św., którą Papież odprawił na placu Bohaterów w Budapeszcie. Ojciec Święty nawiązał w homilii do postaci św. Stefana, króla i patrona Węgier, stawiając jego życie za wzór mieszkańcom. Ten człowiek, Stefan, król i wychowawca Węgrów - powiedział Papież- niech stanie na nowo wśród wszystkich zadań i trudów, które musicie podejmować na drodze do waszej przyszłości. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.542-544 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 681-741. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XIV,2, s.289-406 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa

Polska

Węgry