Pielgrzymka zagraniczna (48)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005. 

Czterdziesta ósma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 25 – 27 maja 1990 roku. Celem były odwiedziny Malty. Była to pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do tego kraju.

Przebieg pielgrzymki

25 – 27 maja 1990 MALTA

Cel pielgrzymki

Pielgrzymka do miejsc związanych z osobą św. Pawła, odwiedziny wspólnoty katolickiej na Malce.

Przebieg wizyty na Malcie

 • 25 maja
  • LA VALETTA: Powitanie przez władze kościelne i państwowe na lotnisku • Spotkanie z duchowieństwem, zakonnikami, zakonnicami i seminarzystami w konkatedrze św. Jana Chrzciciela • Spotkanie z prezydentem Malty i z korpusem dyplomatycznym
 • 27 maja
  • ST. JULIAN'S: Spotkanie z przedstawicielami maltańskiego świata kultury i sztuki
  • RABAT: Spotkanie z młodzieżą na Stadionie Narodowym
  • RABAT: Modlitwa Regina coeli na placu przed bazyliką • Spotkanie z chorymi • Nawiedzenie groty św. Pawła (pieszo)
  • MDINA: Spotkanie ekumeniczne z przedstawicielami różnych wyznań
  • FLORIANA: Msza św. na placu przed katedrą
  • LUQA: Ceremonia pożegnalna na lotnisku

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Podróż apostolska Ojca Świętego na Maltę była pielgrzymką do miejsc związanych z osobą św. Pawła, który na tej wyspie znalazł się po zatonięciu okrętu wiozącego go jako więźnia do Rzymu. Najważniejszym liturgicznym wydarzeniem pielgrzymki była uroczysta msza święta w Satimo na wyspie Gozo, w sanktuarium maryjnym Ta'Pinu. Homilię Papież poświęcił rodzinie, zachęcając licznie zgromadzonych wiernych do modlitwy, szczególnie w rodzinach. Często niestety zdarza się - mówił Ojciec Święty – że jednostki i całe rodziny tak bardzo są pochłonięte przez rozliczne troski życia codziennego, iż nie mają czasu zatrzymać się na chwilę, spojrzeć na swoje życie w perspektywie duchowej i odkryć na nowo prawdę swego powołania. Jest to wielki dramat, jakże bowiem bez ducha modlitwy i medytacji możemy dostrzec Bożą wolę wobec nas, zwrócić się ku Niemu z posłuszeństwem i miłością, a dzięki temu zaznać szczęścia i pokoju, dla którego On nas stworzył. Po mszy św. Ojciec Święty powrócił wodolotem na Maltę. Trasa rejsu wiodła w pobliżu miejsca, gdzie według tradycji zatonął okręt wiozący św. Pawła.

Podczas spotkania z duchownymi w konkatedrze w La Valetta Papież podkreślił wartość życia konsekrowanego. W najstarszym sanktuarium maryjnym na wyspie - w Mellieha, w którym znajduje się cudowny obraz Matki Bożej namalowany według tradycji na skale przez św. Łukasza, Ojciec Święty spotkał się z rodzinami misjonarzy i misjonarek maltańskich pracujących na całym świecie (ponad 40% kleru diecezjalnego i zakonnego oraz zakonnic Malty pracuje na misjach). W Cottonera spotkał się z osobami pracującymi, kierując do nich przemówienie, w którym zawarł podstawowe idee ewangelii pracy. Podczas spotkania z młodzieżą w Spaali Jan Paweł II zwrócił uwagę na trudności, jakie sprawia pełnienie woli Bożej: Wahamy się zdając sobie sprawę, że posłuszeństwo Bogu wymaga ofiar z naszej strony. Nasza natura buntuje się przeciwko temu. Jednak Ewangelia uczy nas osobistej odpowiedzialności za dary Boże, jakie otrzymaliśmy, za powierzone nam talenty. W Rabacie Papież odwiedził grotę św. Pawła, w której apostoł przebywał przez trzy miesiące. Skierował też słowa podziękowań do rodzin, przyjaciół i wolontariuszy, którzy opiekują się ludźmi chorymi i starszymi: W waszej wspaniałomyślności i współczuciu wobec potrzebujących braci i sióstr znajduje swe odbicie obraz miłosiernego Samarytanina. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s.462-464 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. XI, s. 1083-1093. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XIII,1, s.1399-1467 W bibliotece.jpg


Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa

Malta