Pielgrzymka zagraniczna (47)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Czterdziesta siódma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 6-14 maja 1990. Celem były odwiedziny Meksyku oraz Antyli Holenderskich

Przebieg pielgrzymki

6-13 maja 1990 MEKSYK

Cel pielgrzymki

Przygotowania do obchodów 500-lecia ewangelizacji Ameryki.

Przebieg wizyty w Meksyku

 • 6 maja
  • MEKSYK: Powitanie przez prezydenta Meksyku Carlosa Salinasa de Gortari • Msza św. w sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe. Beatyfikacja pięciu sług Bożych, związanych z ewangelizacją Meksyku. Z Papieżem mszę św. koncelebrowali wszyscy biskupi Meksyku i ok. 1000 kapłanów. Uroczystości zgromadziły ok. 150 tys. wiernych
 • 7 maja
  • MEKSYK: Spotkanie z prezydentem Republiki • Msza św. na peryferiach Meksyku w ubogiej dzielnicy Chalco i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła
  • VERACRUZ: Liturgia Słowa i homilia z udziałem ok. 1 mln wiernych
 • 8 maja
  • MEKSYK: Spotkanie z przedstawicielami diecezji Cuernavaca
  • AGUASCALIENTES: Spotkanie z klerem diecezjalnym i zakonnym w sanktuarium San Juan de los Lagos • Msza św. dla młodzieży z udziałem ok. 500 tys. wiernych i koronacja figury Matki Bożej Juanita
  • MEKSYK: Spotkanie z korpusem dyplomatycznym w delegaturze apostolskiej
 • 9 maja
  • MEKSYK: Spotkanie z 31 delegatami Polonii meksykańskiej, przedstawicielami różnych wyznań (m.in. wspólnoty żydowskiej) i grupą dzieci
  • DURANGO: Spotkanie z więźniami w zakładzie karnym • Przemówienie do przemysłowców w sali teatru Ricardo Castro • Spotkanie z księżmi, zakonnikami i zakonnicami oraz laikatem w katedrze • Msza św. na placu Soriana. Ojciec Święty udzielił święceń kapłańskich 100 diakonom z różnych diecezji. W uroczystości brało udział blisko 2 mln wiernych
 • 10 maja
  • CHIHUAHUA: Liturgia Słowa i homilia poświęcona roli chrześcijańskiej rodziny
  • MONTERREY: Koronacja statuy Matki Bożej w katedrze • Msza św. dla świata pracy w suchym o tej porze roku korycie rzeki Santa Catarina z udziałem ok. 2 min wiernych
 • 11 maja
  • TUXTLA GUTIÉRREZ: Modlitwa w katedrze, przy trumnie biskupa Cantona Marina • Liturgia Słowa na równinie Patria Nueva z udziałem niemal 400 tys. wiernych (głów¬nie Indian i uchodźców)
  • VILLAHERMOSA: Poświęcenie katedry i spotkanie w niej z chorymi • Msza św. na terenie Unidad deportiva
 • 12 maja
  • ZACATECAS: Msza św. w Bracho (okolica Zacatecas), przy starej kaplicy św. Jana (wzięło w niej udział blisko 800 tys. wiernych)
  • MEKSYK: Spotkanie z biskupami w siedzibie Konferencji Episkopatu Meksyku • Nieszpory w kolegium Cristóbal Colon i przemówienie • Spotkanie z intelektualistami w czytelni Biblóteca Méxica
 • 13 maja

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Drugą podróż apostolską do Meksyku Jan Paweł II zainaugurował mszą św. w bazylice Matki Bożej z Guadalupe. Podczas nabożeństwa dokonał beatyfikacji pięciu sług Bożych, związanych z ewangelizacją Meksyku (Juan Diego, dzieci-męczennicy z Tlaxcala: Cristóbal, Antonio i Juan, José Maria de Yermo y Parres - założyciel Zgromadzenia Służebniczek Najświętszego Serca Jezusa i Ubogich). Wydarzeniem szczególnej wagi jest uznanie kultu, którym od wieków otoczony był Juan Diego - Indianin, któremu w roku 1531 objawiła się w Guadalupe Matka Boża. Stało się to początkiem gorącego kultu związanego z tym miejscem. Papież odwiedził również inne znane sanktuarium maryjne Meksyku - San Juan de los Lagos, związane z kultem statuy Matki Bożej Juanita. W czasie odprawionej tu mszy św. dla młodzieży Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji figury i zwrócił się do młodych: Dzisiejszy świat potrzebuje młodości nie tylko jako pewnej kategorii socjologicznej, ale potrzebuje młodości Ducha Chrystusa, który w was mieszka. (...) Pomóżcie swoim przyjaciołom wyrwać się z pułapki zobojętnienia i beznadziei! Chrystus wzywa was, abyście budzili w innych nadzieję życia!. Problem uchodźców i potrzeba współpracy państw Ameryki Łacińskiej stały się tematem spotkania Ojca Świętego z członkami korpusu dyplomatycznego. Podobnie, jak przy okazji poprzednich wizyt, Papież spotkał się z chorymi, z więźniami, z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich i wspólnot żydowskich. Homilia podczas mszy Św. w Monterrey skierowana była do ludzi pracy i przedsiębiorców. Papież podkreślił w niej rolę chrześcijańskiej rodziny, odpowiedzialności rodziców za dar życia i wychowanie dzieci, szczególne miejsce poświęcając prawom dziecka i godności kobiety.

W Zacatecas Jan Paweł II spotkał się w czasie mszy św. z górnikami, rolnikami i emigrantami. W swym wystąpieniu, odwołując się do Ewangelii pracy, przypomniał, iż każda ludzka praca, wykonywana nawet w najtrudniejszych warunkach, może i powinna być źródłem postępu społecznego i osobowego dojrzewania. Papież zachęcił zebranych, by jako chrześcijanie patrzyli na swą pracę oczyma wiary, by potrafili z niej uczynić ofiarę miłą Bogu.

W przemówieniu do biskupów w siedzibie Konferencji Episkopatu Ojciec Święty wskazał na najważniejsze problemy, z którymi powinien uporać się Kościół w Meksyku, tj. związane ze zjawiskiem sekularyzacji, ubóstwa i migracji, z oddziaływaniem sekt i wpływu ideologii antychrześcijańskich, a także z angażowaniem się Kościoła w politykę, zwłaszcza w kontekście skomplikowanych stosunków między państwem a Kościołem. Ojciec Święty po raz kolejny wezwał naród do solidarności słowami: Dziś nie chodzi o to, by pogłębiać konflikty społeczne nękające społeczeństwo meksykańskie, lecz by budować solidarne społeczeństwo, w którym ludzie dysponujący większymi możliwościami zobowiązaliby się pomagać mniej uprzywilejowanym. Nadszedł czas, aby zaproponować ideał ekonomii solidarnej, godzącej uzasadnione wymogi gospodarki z szacunkiem dla godności człowieka".

(HM)


13 maja 1990 ANTYLE HOLENDERSKIE

Cel pielgrzymki

Wizyta pod hasłem: „Lepszy świat, więcej chrześcijańskich rodzin". Akt zawierzenia Antyli Matce Boskiej Fatimskiej w dniu Jej święta.

Przebieg wizyty w Antylach Holenderskich

 • 13 maja
  • WILLEMSTAD: Przylot z Meksyku • Wizyta u gubernatora Antyli Jaime Saleh i pani premier Marii Liberii Peters • Spotkanie z przedstawicielami różnych religii • Msza św. koncelebrowana na terenach sportowych. I Komunia św. dla 10 dzieci. Akt zawierzenia Antyli Matce Boskiej Fatimskiej • Orędzie skierowane do młodzieży • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Curacao jest największą wyspą Antyli Holenderskich, położonych na Morzu Karaibskim, zamieszkaną w ponad 80% przez katolików. Papież odwiedził Curacao w drodze powrotnej z Meksyku do Rzymu, w trakcie swej 47. podróży apostolskiej. Przybył do Willemstad na zaproszenie biskupa tej diecezji oraz miejscowych władz.

Najważniejszym wydarzeniem tej kilkugodzinnej wizyty była msza św. koncelebrowana, w trakcie której Ojciec Święty odczytał akt zawierzenia Antyli Matce Boskiej Fatimskiej. Nawiązując do hasła przewodniego wizyty, szczególnie zawierzył Jej tutejsze rodziny, gdyż - jak powiedział w trakcie homilii: Przyszłość ludzkości i Kościoła idzie przez rodziny, które żyją Ewangelią i przekazują ją (...), bowiem w domu rodzinnym rozpoczyna się budowa lepszego świata.

W trakcie swego pobytu w Willemstad Jan Paweł II przekazał również orędzie do młodzieży Antyli, w którym wezwał ją do zadania sobie pytania, co znaczy być dzisiaj uczniem Chrystusa, oraz do podjęcia trudu życia zgodnego z nauką Kościoła, rezygnując z dążenia do zapewnienia sobie wygodnego i łatwego życia na ziemi.

W czasie tej krótkiej, zaledwie ośmiogodzinnej wizyty Ojciec Święty spotkał się również z gubernatorem, władzami kościelnymi i przedstawicielami różnych wyznań.

(HM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 237, 240-242. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 303-340, 1113-1116. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.XIII,1, s.1117-1309. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II