Pielgrzymka zagraniczna (40)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Czterdziesta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 8 – 11 października 1988. Celem były odwiedziny Francji.

Przebieg pielgrzymki

8 – 11 października 1988 FRANCJA

Cel pielgrzymki

Wizyty w instytucjach europejskich mających swe siedziby w Strasburgu: Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka. Szczególny motyw: obchody 2000-lecia założenia Strasburga.

Przebieg wizyty we Francji

 • 8 października
  • STRASBURG: Lotnisko Entzheim - powitanie przez prezydenta Republiki, przedstawicieli Rady Europy i Episkopatu • Siedziba prefektury - spotkanie z prezydentem François Mitterandem • Wizyta i przemówienie w Radzie Europy • Wizyta i przemówienie w Komisji i Trybunale Praw Człowieka • Katedra - msza św. • Stadion sportowy - spotkanie z młodzieżą Europy
 • 9 październilia
  • STRASBURG: Ośrodek im. Louisa Braille'a - spotkanie z niewidomymi i głuchoniemymi • Stadion Meinau - msza św. i Anioł Pański • Rejs statkiem po Renie. Spotkanie z marynarzami i pracownikami portu • Kościół św. Tomasza – spotkanie ekumeniczne • Rezydencja biskupia - spotkanie z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej • Plac przed katedrą - pozdrowienia dla miasta z okazji 2000. rocznicy jego założenia
 • 10 października
  • METZ: Katedra - msza św.
  • NANCY: Katedra - spotkanie z Synodem Diecezjalnym. Przekazanie orędzia do francuskich więźniów • Plac Carnot - Liturgia Słowa
 • 11 października
  • MONT SAINTE-ODILE (ODILIENBURG): Sanktuarium Sainte Odile (Świętej Otylii) - spotkanie z zakonnicami i zakonnikami
  • STRASBURG: Wizyta i przemówienie w Parlamencie Europejskim
  • MILUZA: Stadion sportowy - msza św. • Uroczystość pożegnania

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Za najważniejsze uważa się przemówienie Papieża wygłoszone w Parlamencie Europejskim. Wyraził w nim aprobatę Kościoła dla wysiłków zmierzających do integracji Europy, wskazał na wspólne dziedzictwo chrześcijańskie. Mówił m.in.: Pragnieniem moim - jako najwyższego Pasterza Kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy i zna aspiracje ludów słowiańskich, tego drugiego «płuca» naszej wspólnej europejskiej ojczyzny - jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia. Kończąc, Ojciec Święty podkreślił wielkie znaczenie kulturowe Europy, która powinna na nowo objąć rolę przewodniczki cywilizacji światowej. Wymienił trzy główne dziedziny aktywności, które powinny to ułatwić: pojednanie człowieka ze stworzeniem [ochrona środowiska naturalnego]; pojednanie człowieka z jego bliźnim; pojednanie człowieka z nim samym. Przed modlitwą Anioł Pański w Strasburgu w dniu 9 X zawierzył Matce Bożej Alzację.

Homilia wygłoszona w Miluzie nawiązywała do zjednoczenia Europy. Podkreślał rolę chrześcijaństwa i Kościoła w tym procesie. Mówił m.in.: (...) na przestrzeni dziejów ci, co mieli wspólnie budować, rozdzielili się. Dzisiaj niektórzy pragną budować na innych fundamentach niż Dobra Nowina, przyniesiona przez Apostołów. Dlatego właśnie stara Europa potrzebuje nowej ewangelizacji. Musi na nowo przyjąć Pana, bo On zachowuje dla niej swą miłość na wieki (...). Bracia i siostry, przybyłem tu, by zachęcić was do kontynuowania podjętego przez waszych ojców dzieła ewangelizacji (...). Fundamentem nowej ewangelizacji jest wciąż Chrystus, Zbawiciel ludzkości. Współczesne narody czekają na Dobrą Nowinę, głoszącą, że Bóg pozostaje wierny swojemu Przymierzu z człowiekiem przez Syna (...). U końca drugiego tysiąclecia wezwanie Ewangelii skierowane jest do każdego człowieka, który choć szczyci się bogactwem swej historii i kultury, to jednak nie jest pewien, w jakim kierunku iść dalej. Oby umiał otworzyć się na całą prawdę! Oby umiał wejść na drogę nawrócenia!. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 415, 421-422 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 239-270. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.XI,3, s.1065-1192 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II