Pielgrzymka zagraniczna (29)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj

Dwudziesta dziewiąta podróż apostolska Jana Pawła II (poza terytorium Watykanu i Włoch). Odbyta się w dniach 1-10 lutego 1986r. Celem podróży były Indie.

Cele i przebieg pielgrzymki

Indie 1-10 II 1986r.

26 stycznia 1986 r. podczas niedzielnego spotkania na Anioł Pański w Watykanie Jan Paweł II wspomniał o zbliżającej się podróży do Indii. Jak sam powiedział przed odlotem z Rzymu, udawał się do Indii jako pielgrzym pokoju i jako pasterz, którego zadaniem jest utwierdzanie braci w wierze (por. Łk 22,32), w kościelnej jedności i ich świadectwie dawnym Chrystusowi [1]. Przypomniał również, że chrześcijańskie wspólnoty południa kraju chlubią się pochodzeniem od św. Tomasza Apostoła.

Już po wylądowaniu w Dehli Papież mówił m.in.:

Cel mojego przybycia do Indii ma charakter zarówno religijny, jak i humanitarny. Przybywam, aby złożyć wizytę pasterską katolikom Indii, a także by z przyjaźnią i z głębokiej potrzeby oddać hołd całemu waszemu narodowi i różnym kulturom. Na początek skorzystałem z okazji, aby wyrazić szczere zainteresowanie wszystkimi religiami Indii - zainteresowanie nacechowane szczerym szacunkiem, uwagą zwróconą na to, co nas łączy, pragnieniem rozwijania dialogu między religiami i owocnej współpracy między ludźmi różnych wyznań.
— Przemówienie powitalne na lotnisku Palam, Dehli, 1 lutego 1986r.


 • 1 lutego
  • Delhi: przylot i powtanie Jana Pawła II na lotnisku Palam przez władze państwowe na czele z prezydentem kraju Zailem Singhiem i premierem Rajivem Gandhim oraz przedstawicieli Kościoła w Indiach; wizyta w katedrze - z cichą adoracją Najświętszego Sakramentu, uroczystym poświęceniem archidiecezji Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, poświęceniem tablicy pamiątkowej i kamienia węgielnego pod nowy klasztor, a w ogrodzie zasadzenie drzewka upamiętniającego wizytę; spotkanie z prezydentem, premierem i ich rodzinami w rezydencji prezydenckiej Rashatrapati Bhavan; wizyta w narodowym sanktuarium Indii - Raj Ghat - miejscu kremacji zwłok Mahatmy Gandhiego, Nehru i Indiry Gandhi - cicha modlitwa w tym miejscu, a następnie przemówienie zakończone modlitwą o pokój; msza św. na stadionie im. Indiry Gandhi, koncelebrowana z wszystkimi 124 biskupami kraju i udziałem ok. 25 tys. osób - katolików, ale również przedstawicieli hinduistów, sikhów i muzułmanów - papieska homilia rozważała wędrówkę człowieka ku Absolutowi; inauguracja obchodów 25-lecia indyjskiej Caritas w siedzibie Konferencji Episkopatu Indii; spotkanie z biskupami w teatrze (przemówienie powitalne wygłosił arcybiskup Bombaju Simon Pimente), a następnie kolacja w towarzystwie biskupów w centrum diecezji Delhi; powrót do nuncjatury.

Z tego miejsca, które na zawdsze związane jest z pamięcią o tym niezwykłym człowieku, pragnę wyrazić wobec mieszkańców Indii i świata moje głębokie przekonanie, że pokój i sprawiedliwość, których tak bardzo potrzeba dzisiejszemu społeczeństwu, mogą być osiągnięte tylko tą drogą, jaką za podstawę swojej nauki przyjął Gandhi: poprzez przewagę ducha i "satjagraha" - moc prawdy, która własnym dynamizmem zawartym w działaniu sprawiedliwym zwycięża bez przemocy [2].

Moc prawdy uczy nas dostrzegać wraz z Mahatmą Gandhim godność, równość i braterską solidarność wszystkich ludzkich istot, oraz nakłania do odrzucenia wszelkich form dyskryminacji. Wskazuje raz jeszcze potrzebę wzajemnego zrozumienia, akceptacji i współdziałania pomiędzy grupami religijnymi w pluralistycznym społeczeństwie współczesnych Indii i na całym świecie.

— Przemówienie w Raj Ghat - miejscu pamięci Mahatmy Gandhiego, Delhi, 1 lutego 1986r.


 • 2 lutego
  • Delhi: poranne spotkanie z Dalajlamą; niedzielna msza św. celebrowana na stadionie Indiry Gandhi, poprzedzona widowiskiem tanecznym o tematyce związanej z problemami społeczeństwa Indii, tematem papieskiej homilii był krzyż Chrystusa jako światłość świata - źródło nadziei i zbawienia, przynoszącego wyzwolenie z niewoli grzechu i śmierci, Papież nawiązał w niej również do problemów społecznych Indii, m.in. pośrednio dotknął kwestii tradycyjnego podziału kastowego Hindusów; we mszy św. uczestniczył wierni z różnych, również odległych stron Indii, a także przedstawiciele misji sui generis z Nepalu; modlitwa Anioł Pański odmówiona przed końcowym błogosławieństwem mszy św.; spotkanie "religijno-kulturalne" na stadionie pt. "Chrystus światłem świata" z udziałem przedstawicieli hindusów, muzułmanów i chrześcijan; powrót do nuncjatury.
(...) Krzyż staje się światłością, Krzyż staje się zbawieniem. Czyż to nie jest "dobra nowina" dla ubogich? Dla wszystkich, którzy znają gorzki smak cierpienia? Tutaj, w Indiach, a także w wielu innych miejscach świata, żyją miliony ludzi ubogich, i wszyscy oni dzielą z Chrystusem jego krzyż, ponieważ na krzyż, ponieważ na krzyżu wziął On na siebie wszystkie krzyże świata. Jakżeż liczni mężczyźni, kobiety i dzieci doświadczają krzyża głodu, który pozbawia ich "chleba powszedniego", a serca rodziców przepełnia bólem na widok dzieci, które cierpią lub nawet umierają z braku pożywienia. Jakżeż wielu żyje w ubóstwie i cierpieniu, padają ofiarą chorób i pogrążając się w rozpaczy.
A przecież można odwrócić ten krzyż ubóstwa, krzyż głodu, krzyż wszelkiego innego cierpienia - ponieważ Krzyż Chrystusa stał się światłością naszego świata. Jest światłem nadziei i zbawienia. Nadaje sens wszelkiemu ludzkiemu cierpieniu. Niesie z sobą zapowiedź życia wiecznego, wolnego od bólu i grzechu. Po Krzyżu przyszło Zmartwychwstanie. Śmierć została zwyciężona przez życie. I wszyscy, którzy łączą się z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Bogiem, mogą liczyć na udział w tym zwycięstwie.
Homilia podczas mszy św. na stadionie Indiry Gandhi w Delhi, 2 lutego 1986r.
 • 3 lutego
  • Delhi: pożegnanie Papieża na lotnisku Palam w Delhi m.in. przez prezydenta i premiera;
  • Ranchi: przylot do Ranchi (miasta w północnych Indiach) i obrzęd powitalny (umycie rąk, nałożenie turbanu, wręczenie białego szala i przejście po sześciu dywanach uplecionych z trzciny); msza św. odprawiona przez Papieża ubranego w ornat ofiarowany przez miejscową ludność - papieska homilia dotyczyła kwestii przemiany świata, w liturgii uczestniczyło ok. 200 tys. osób, w większości niekatolików; odlot do Kalkuty;
  • Kalkuta: odwiedziny w założonym przez Matkę Teresę z Kalkuty i prowadzonym przez Misjonarki Miłości aśramie Nirmal Hridaj (Dom Czystego Serca) - Ojciec Święty pomagał w pielęgnowaniu chorych, a po opuszczeniu aśramu odmówił modlitwę i udzielił błogosławieństwa; spotkanie w kolegium św. Franciszka Ksawerego z przedstawicielami niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, a na dziedzińcu kolegium z przedstawicielami innych religii praz świata kultury i nauki; kolacja w rezydencji arcybiskupa.

Wszechmogący i Wieczny Boże,

Ojcze ubogich,

Pocieszycielu chorych,

Nadziejo umierających!

Twoja miłość kieruje każdym krokiem naszego życia. Tutaj, w Nirmal Hridaj, gdzie chorzy i umierający otoczeni są pełną miłości troską, wznosimy do Ciebie w modlitwie naszej myśli i serca. Wielbimy Cię za dar ludzkiego życia, a szczególnie za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko nieszczęśliwych i opuszczonych, a także wszystkich słabych i cierpiących.

(...) Kochający Ojcze, błogosław tych, którzy umierają, i tych, którzy wkrótce staną przed Tobą. Wierzymy, że śmierć uczyniłeś bramą ku wiecznemu życiu. Zachowaj w swojej miłości naszych braci i siostry w ostatnich chwilach ich życia i poprowadź ich bezpiecznie ku wiecznemu życiu z Tobą.

— Modlitwa w Nirmal Hridaj, 3 lutego 1986r.


//Wykorzystać dodatkowo http://www.asianews.it/news-en/When-John-Paul-II-embraced-Mother-Teresa-of-Calcutta-and-the-dying-21387.html [3]

 • 4 lutego
  • Kalkuta: poranny odlot z lotniska Kalkuta Dum Dum do Szilong;
  • Śilong: msza św. z homilią o Ewangelii w służbie wszystkich narodów i kultur z udziałem ok. 50 tys. osób; powrót do Kalkuty
  • Kalkuta: msza św. na terenie parku Brigade Parade Grounds Park z homilią nt. "Wysłani przez Ducha Świętego, abyście mieli pełnię życia". We mszy wzięło udział ok. 300 tys. osób, w tym niekatolików z całego stanu Bengal - z archidiecezji Kalkuty i Bengalu Zachodniego (55 mln. mieszkańców - 0,25% katolików) [4]. Msza była koncelebrowana przez arcybiskupa Kalkuty kard. Lawrence'a Trevora Picachy i pięciu innych biskupów.

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, naszym Odkupicielu! Podstawową misją Kościoła jest głoszenie światu Dobrej Nowiny odkupienia. Dlatego też przybywam do was, aby wraz z wami sprawować - zwłaszcza w Eucharystii - tajemnicę odkupienia, tajemnicę męki i zmartwychwstania Chrystusa, i aby was wesprzeć w waszym dążeniu do dawania wobec świata świadectwa tej tajemnicy.

Niosąc innym Dobrą Nowinę odkupienia, Kościół stara się zrozumieć ich kulturę. Stara się poznać umysły i serca tych, którzy go słuchają, ich problemy i trudności, nadzieje i marzenia. A kiedy pozna i zgłębi te różnorodne aspekty kultury, wtedy może rozpocząć dialog zbawienia, może - z całym szacunkiem, ale i z całą jasnością i przekonaniem - przekazywać Dobrą Nowinę odkupienia tym wszystkim, którzy z własnej woli zechcą jej słuchać i odpowiedzieć na nią. Na tym polega ewangeliczne zadanie Kościoła we wszystkich epokach.

— Homilia podczas mszy św. w Brigade Parade Grounds Park, Kalkuta, 4 lutego 1986r.


 • 5 lutego
  • Madras: przylot z Kalkuty; modlitwa przed Najświętszym Sakramentem wystawionym na Górze św. Tomasza - w miejscu, gdzie wg tradycji Apostoł poniósł śmierć męczeńską; spotkanie w Rajaji Hall z 2 tys. osób - przedstawicieli różnych religii niechrześcijańskich; nawiedzenie gotyckiej katedry św. Tomasza z grobem Apostoła; po południu celebracja na morskim wybrzeżu mszy św. wraz z biskupami z Tamilnadu (1 milion uczestników)
  • Goa: przylot Jana Pawła II na lotnisko Goa-Dabolim i przejazd ulicami miasta.
Za szczególny zaszczyt i łaskę poczytuję sobie to, że mogłem przybyć do bazyliki św. Tomasza Apostoła w Madrasie. Jak wielu pielgrzymów przede mną, tak i ja przychodzę, aby uczcić grób Apostoła Indii. To sanktuarium mówi o dziejach Kościoła na tej umiłowanej ziemi. Przywołuje na pamięć nie tylko św.l Tomasza i jego męczeństwo, ale także tych wszystkich, którzy przyszli po nim, aby poświęcić życie głoszeniu Ewangelii; wszystkich, którzy świadczyli o Chrystusie zarówno słowem, jak i czynem.
— Przemówienie podczas nawiedzenia bazyliki katedralnej św. Tomasza Apostoła, Madras, 5 lutego 1986r.


 • 6 lutego
  • Goa: celebracja mszy św. na Campal Grounds z homilią nt. Chrystusowego wezwania do jedności i udziałem ok. 300 tys. osób;
  • Mangalore: przewodnictwo Liturgii Słowa nt. "Kościół jako posługiwanie z udziałem ok. 500 tys. osób;
  • Goa: spotkanie z księżymi w bazylice Dobrego Pasterza, miejscu przechowywania relikwii św. Franciszka Ksawerego - modlitwa przy sarkofagu, a następnie przemówienie do zgromadzonych ok. 900 księży.
 • 7 lutego
  • Trichur: spotkanie modlitewne z homilią, odnowieniem przysięgi małzeńskiej młodych par, koronacją figury Matki Bożej z katedry w Trichur oraz poświęceniem kamieni węgielnych pod szkołę, szpital i ośrodek duszpasterski. Papież wręczył również jednej z rodzin również klucz do mieszkania.
  • Cochin: msza św. z homilią nt. pojednania i jedności, z udziałem ok. 200 tys. osób; spotkanie w kościele św. Piotra i Pawła z katolikosem prawosławnego Kościoła malankarskiego jakobitów; odwiedziny w łacińskiej katedrze w Verapoloy i bazylice katedralnej archidiecezji katolickiej rytu syro-malabarskiego; noc w rezydencji biskupa syro-malabarskiego w Ernskulam.

Chrystus, Światło Narodów, jest w szczególny sposób światłem każdej chrześcijańskiej rodziny, każdego chrześcijańskiego domu. Przypomniał nam o tym wymowny gest niedawno poślubionych par, które odnowiły tutaj swoją przysięgę małżeńską. W naszej obecności pary te ślubowały "od tej chwili aż do śmierci żyć we wzajemnej miłości, wzajemnym zaufaniu i duchowej jedności."

Jako świadkowie tego ślubowania, mamy obowiązek pomagać im modlitwą w jego dochowaniu. Ich, a także wszystkie rodziny stanu Kerala i całych Indii, zapewniam, że będę o nich pamiętał w modlitwach.

Pomyślna sytuacja wspólnoty rodzinnej wiąże się ze szczęściem osoby i społeczności ludzkiej (por. Gaudium et spes, 47). Wiem, że w tradycji Indii leży otaczanie życia rodzinnego najwyższym szacunkiem i opieką. Jednakże dziś rodzina bywa narażona na różnorakie trudności. Ludzie wrażliwi na prawdziwe potrzeby społeczeństwa na pewno przyznają, że ochrona małżeństwa i życia rodzinnego jest sprawą naglącą.

— Homilia podczas spotkania modlitewnego, Trichur, 7 lutego 1986r.


 • 8 lutego
  • Kottayam: msza św. na stadionie, sprawowana przez Jana Pawła II w rycie syro-malabarskim z koncelebrą biskupów rytów łacińskiego i malankarskiego, z beatyfikacją o. Kuriakose Eliasza Chavara i s. Alfonsy Muttathupandathu - z udziałem ok. 1,5 mln. osób; w kaplicy Mar Eliasa spotkanie z katolikosem prawosławnego Kościoła syro-malankarskiego; nawiedzenie syro-malabarskiej katedry Chrystusa Króla i kościoła Dobrego Pasterza; po południu powrót do Cochin i przelot do Triwendram;
  • Triwendram: nawiedzenie łacińskiej katedry św. Józefa i metropolitalnej katedry syro-malankarskiej archidiecezji Triwendram z modlitwą przy grobie arcybiskupa Mar Ivaniosa; spotkanie modlitewne na lotnisku z homilią wygłoszoną przez Papieża na temat "Istniejąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi"; powrót do Cochin i noc w rezydencji arcybiskupa łacińskiego w Verapoloy.


 • 9 lutego
  • Bombaj: przylot na lotnisko Santa Cruz w Bombaju i przelot helikopterem do Wasai;
  • Wasai: spotkanie modlitewne na terenie St. Augustine High School z udziałem ok. 550 tys. osób; poświęcenie kamienia węgielnego pod nowe kolegium.


 • 10 lutego
  • Punaji: spotkanie ze studentami Papieskiego Wydziału Filozoficzno-Teologicznego
  • Bombaj: spotkanie w seminarium Piusa X z osobami konsekrowanymi; spotkanie z młodzieżą w parku Sziwadzi; odlot do Rzymu.


Reminiscencje pielgrzymki

W lutym 2011r. kard. Cormac Murphy-O'Connor, emerytowany arcybiskup Westminsteru, jako specjalny wysłannik papieża Benedykta XVI uczestniczył w organizowanych przez indyjskich biskupów obchodach 25. rocznicy pielgrzymki. [5]

Przypisy

{{Przypisy|2}

Źródła

Bibliografia

 • Antoni Jackowski, Izabela Sołjan (red.), "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 326-331
 • Jan Paweł II, "Nauczanie Papieskie" t. IX,1 (1986), Wyd. Pallotinum, Poznań 2005, s. 115-222
 • kard. Achille Silvestrini (red.), "Papież pielgrzym. Jana Pawła II przesłanie dla świata", Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001, s. 132-133
 • Jan Paweł II w Indiach : 31 I - 11 II 1986 : homilie i przemówienia, Pax, Warszawa 1990. - (seria: Jan Paweł II Pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej.)
 • ks. Mieczysław Maliński, Indie z Papieżem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1991.


// M-kę dodać...

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II, Indie, Azja
 1. przemówienie na Anioł Pański, Rzym, 26 stycznia 1986 r. - Nauczanie Papieskie, t. IX, 1, s. 97
 2. por. List do Młodych, przypis nr 41 [dostęp 7-03-2013]
 3. http://www.asianews.it/news-en/When-John-Paul-II-embraced-Mother-Teresa-of-Calcutta-and-the-dying-21387.html [dostęp 7-03-2013]
 4. Nauczanie Papieskie, t. IX, 1, s. 156
 5. http://www.zenit.org/en/articles/papal-envoy-marks-john-paul-ii-s-1986-india-trip [dostęp 7-03-2013]