Pielgrzymka zagraniczna (28)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dwudziesta ósma podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniu 8 września 1985 roku. Celem były odwiedziny Liechtensteinu.

Przebieg pielgrzymki

8 września 1985 LIECHTENSTEIN

Cel pielgrzymki

Odwiedzenie wspólnoty katolickiej w Liechtensteinie.

Przebieg wizyty w Liechtensteinie

 • 8 września
  • ZURYCH: Lotnisko - krótka przerwa po przylocie z Rzymu. Odlot helikopterem do Liechtensteinu. (AJ)
  • ESCHEN-MAUREN: Przylot ze Szwajcarii • Powitanie w Parku Sportu przez księcia Franciszka Józefa II z małżonką i bpa Johannesa Vonderacha, ordynariusza szwajcarskiej diecezji Chur • Msza św. na stadionie • Modlitwa Anioł Pański
  • BENDERN: Odpoczynek w domu parafialnym
  • VADUZ: Spotkanie w zamku z członkami rządu i parlamentu oraz z rodziną książęcą • Liturgia Słowa w kościele św. Floriana
  • SCHAAN DUX: Spotkanie z młodzieżą w narodowym sanktuarium maryjnym • Odczytanie aktu poświęcenia Liechtensteinu Matce Bożej w kaplicy przed cudownym wizerunkiem Maryi Pocieszycielki • Ceremonia pożegnalna i powrót do Zurychu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w Księstwie Liechtenstein, jednym z najmniejszych państw świata, trwała zaledwie kilkanaście godzin. W przemówieniu podczas ceremonii powitalnej Papież wezwał mieszkańców Liechtenstein do odchodzenia od postaw egoizmu i bezwzględności. W uroczystej mszy świętej, której przewodniczył Ojciec Święty na stadionie w Eschen-Mauren, we wspaniałej scenerii Alp i masywu Voralberg, uczestniczyło ok. 40 tys. wiernych. Oprócz niemal wszystkich mieszkańców Liechtensteinu, na tę Eucharystię przybyli także wierni ze Szwajcarii, Austrii oraz RFN. Swoją homilię Papież poświęcił przede wszystkim małżeństwu i rodzinie, podkreślając, że Kościół katolicki nie przestanie powtarzać i stale na nowo podkreślać w sposób pełny i niczym nie ograniczony tych wszystkich zasad, które dotyczą w szczególności zła, jakim jest współżycie pozamałżeńskie, niewierność małżeńska, nadużywanie małżeństwa i zabijanie ludzkiego płodu.

W przemówieniu do członków rządu i parlamentu na zamku w Vaduz Papież podkreślił chrześcijańskie tradycje Liechtensteinu, a także przypomniał o moralnych wartościach rodziny i konieczności obrony praw człowieka. Podczas przemówienia do ludzi chorych, upośledzonych i starych w kościele św. Floriana, Ojciec Święty prosił chorych, aby swoje cierpienia i dolegliwości przyjmować w duchu Chrystusa - cierpiącego, składającego siebie w ofierze i zmartwychwstałego Zbawiciela.

Po tym spotkaniu Papież przejechał do narodowego sanktuarium maryjnego w Schaan Dux, aby spotkać się z ponad 10-tys. grupą młodzieży, zgromadzoną na placu przed kaplicą Matki Bożej Pocieszycielki. Podczas tego spotkania, pełnego młodzieńczego entuzjazmu, śpiewu i oklasków, Ojciec Święty wygłosił przemówienie, w którym poruszył m.in. temat modlitwy, solidarności z potrzebującymi pomocy, przygotowania do małżeństwa oraz powołania kapłańskiego i [konsekrowane osoby|zakonnego]]. Na zakończenie spotkania z młodzieżą w kaplicy cudownego wizerunku Maryi Pocieszycielki Papież dokonał ponownego aktu ofiarowania Najświętszej Maryi Pannie narodu, władz i całego państwa Liechtensteinu (w 1940 r. aktu tego dokonał książę Franciszek Józef II, wobec groźby inwazji niemieckiej). Oficjalne pożegnanie odbyło się na zaimprowizowanym lądowisku przed klasztorem Sióstr od Przenajświętszej Krwi Chrystusa. Papieża pożegnał następca tronu, książę Hans Adam. W pożegnalnym przemówieniu Jan Paweł II zachęcił mieszkańców Liechtensteinu do bardziej intensywnego i otwartego życia religijnego oraz wezwał do jeszcze większej miłości do bliźniego. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 450-452 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 353-372. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań xxx, t.VIII,2, s.309-331 W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.VIII,2, s.603-643 W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa