Pielgrzymka zagraniczna (24)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dwudziesta czwarta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 10-13 października 1984. Celem były odwiedziny Hiszpanii, Dominikany oraz Puerto Rico.

Przebieg pielgrzymki

10-11 października 1984 HISZPANIA

Cel pielgrzymki

Pielgrzymka historycznym szlakiem podróży Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy. Jubileusz 500-lecia odkrycia Ameryki i początków [ewangelizacja|ewangelizacji]] na tym kontynencie. Podróż stanowiła I etap pielgrzymki do Ameryki Środkowej.

Przebieg wizyty w Hiszpanii

 • 10-11 października
  • SARAGOSSA: Lotnisko - powitanie przez króla, władze państwowe i Episkopat • Sanktuarium Matki Bożej del Pilar - modlitwa przed wizerunkiem Matki Bożej del Pilar, patronki wszystkich narodów żyjących w kręgu kultury i języka hiszpańskiego • Bazylika - spotkanie z misjonarzami oraz ich rodzicami i rodzinami • Liturgia Słowa (ponad 1 min wiernych) • Lotnisko - uroczystość pożegnania i odlot do Dominikany

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Przed blisko 500 laty z Saragossy wyruszyły okręty Krzysztofa Kolumba. Ojciec Święty podkreślał charakter misyjny swej 24. podróży zagranicznej, która z Hiszpanii wiodła do Dominikany i Puerto Rico. Na lotnisku mówił: Wydarzeniem, które nas tu zgromadziło, jest pięćsetlecie odkrycia i podjęcia dzieła ewangelizacji Ameryki, wydarzenie mające ogromne znaczenie dla Hiszpanii i dla całej ludzkości. Dla Hiszpanii stało się ono głównym nurtem ekspansji kulturalnej w świecie. Nawiedził sanktuarium Matki Bożej del Pilar, aby (...) podziękować Bogu za owe doniosłe czyny i przeogromny trud poniesiony przez synów i córki Hiszpanii w nie mającym sobie równych dziele szerzenia wiary. Podkreślił to jeszcze raz w czasie Liturgii Słowa: U progu podróży, prawdziwie misyjnej, w imieniu całego Kościoła chciałem osobiście podziękować Kościołowi Hiszpanii za jego ogromny trud głoszenia Dobrej Nowiny na całym świecie, a zwłaszcza na kontynencie amerykańskim i na Filipinach. (...) Dlatego właśnie teraz, rozpoczynając przygotowania do obchodów pięćsetnej rocznicy ewangelizacji Ameryki, pragnąłem się zatrzymać w saragoskiej Bazylice del Pilar, by określić wyraźnie charakter tej podróży. To właśnie tutaj, w trwałej i jakże dawnej tradycji sanktuarium del Pilar, jawi się w całym swoim blasku apostolski wymiar Kościoła (…) To właśnie tutaj, w Saragossie, jawi się dzisiaj w swoim blasku misyjny wymiar Kościoła, a zwłaszcza Kościoła w Hiszpanii. Ojciec Święty często powracał do maryjnego aspektu misji, wywodzącego się z rozwiniętego kultu Matki Bożej w Hiszpanii Mówić Hiszpania, to mówić Maryja. Znaczy to tyleż samo, co wypowiadać nazwy Pilar (...), Montserrat, (...), Guadalupe [papież wymienił nazwy wielu sanktuariów maryjnych w Hiszpanii i w Ameryce]. (AJ)

11-12 października 1984 DOMINIKANA

Cel pielgrzymki

Inauguracja wielkiej nowenny lat, przygotowującej do obchodów jubileuszu 500-lecia odkrycia Nowego Świata i początków ewangelizacji na tym kontynencie, który przypadał 12 X 1992.

Przebieg wizyty na Dominikanie

 • 11 października
  • SANTO DOMINGO: Przylot z Hiszpanii. Uroczyste powitanie na lotnisku przez władze państwowe (m.in. prezydenta Republiki Dominikańskiej Salvadora Jorge Blanco) i kościelne • Msza św. o ewangelizację ludów odprawiona na terenie hipodromu Santo Domingo. Koncelebrowało ją wraz z Papieżem ok. 100 biskupów Ameryki Łacińskiej, a udział wzięło ok. 400 tys. wiernych • Wizyta w katedrze, gdzie znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba
 • 12 października
  • SANTO DOMINGO: Spotkanie z biskupami Konferencji Ogólnej Episkopatów Ame¬ryki Łacińskiej • Inauguracja nowenny jubileuszowej na stadionie olimpijskim z udziałem ok. 50 tys. wiernych • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Puerto Rico

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Podróż Ojca Świętego do Ameryki Łacińskiej wiodła historycznym szlakiem Krzysztofa Kolumba i pierwszych misjonarzy. Papież rozpoczął swą podróż w Saragossie (Hiszpania), skąd blisko 500 lat temu wyruszyły okręty Krzysztofa Kolumba do nieznanego jeszcze wówczas Santo Domingo. Tutaj, w miejscowej katedrze, Ojciec Święty odwiedził grób odkrywcy Nowego Świata. Głównym miejscem spotkania i modlitwy z wiernymi była msza św. o ewangelizację ludów, która zgromadziła ok. 400 tys. wiernych. Papież skierował do zebranych apel o pracę na rzecz wyzwolenia społecznego najbardziej potrzebujących i dotkniętych przez los. Podkreślił równocześnie, że działanie Kościoła w tej kwestii musi być zgodne ze wskazaniami Stolicy Apostolskiej, zawartymi w Instrukcji o niektórych aspektach teologii wyzwolenia ogłoszonej przez Kongregację Doktryny Wiary. Ojciec Święty powiedział: W perspektywie zbliżającego się 500-lecia ewangelizacji Kościół Ameryki Łacińskiej staje przed ważnym, zakorzenionym w Ewangelii zadaniem. Kościół musi wnieść swój wkład w dzieło «wyzwolenia społecznego» wydziedziczonych rzesz ludzi, aby zyskać dla nich sprawiedliwość odpowiadającą ich godności jako ludzi i jako dzieci Bożych. Lecz Kościół musi realizować to zadanie w duchu wierności Ewangelii, która zabrania uciekania się do metod inspirowanych przez nienawiść i przemoc. Musi je realizować pamiętając, że pierwszym wyzwoleniem, jakiego winien szukać człowiek, jest wyzwolenie od grzechu, od zła moralnego, które gnieździ się w jego sercu i które jest przyczyną «grzechu społecznego» i struktur ucisku.

Najdonioślejszym wydarzeniem i głównym celem pielgrzymki do Dominikany była inauguracja wielkiej nowenny lat, przygotowującej do obchodów jubileuszu 500-lecia odkrycia Ameryki i początków ewangelizacji na tym kontynencie, który przypadał 12 X 1992. Papież podkreślił, iż jest to jedna z najważniejszych dat w dziejach ludzkości i kolejny raz przypomniał doniosłą rolę, jaką w dziejach ewangelizacji odegrali pierwsi misjonarze: Obchody 500-lecia stanowią zarówno wyraz wdzięczności i uznania dla tych, którzy zaszczepiali i przekazywali wiarę na naszym kontynencie, jak i zaangażowanie w dzieło zachowania i pomnażania tego wspaniałego dziedzictwa. Papież wskazał na najważniejsze problemy, którym musi stawić czoło nowa ewangelizacja, takie jak niedostateczna liczba odpowiednio przygotowanych kapłanów, zeświecczenie społeczeństwa i bariery stawiane swobodnemu wyznawaniu wiary. Za główne cele stojące przed Kościołem Ameryki Łacińskiej Ojciec Święty uznał dalszy wzrost powołań kapłańskich i zakonnych, systematyczną katechizację i solidarność narodów tej części świata. Na zakończenie wręczył przewodniczącym Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej krzyże, na pamiątkę dnia 12 X 1492, kiedy to na wyspie Santo Domingo postawiono pierwszy na kontynencie amerykańskim krzyż. Krzyże te miały być symbolem rozpoczętej nowenny.

(HM)


12 października 1984 PUERTO RICO

Cel pielgrzymki

Inauguracja wielkiej nowenny lat, przygotowującej do obchodów jubileuszu 500-lecia odkrycia Nowego Świata i początków ewangelizacji na tym kontynencie, który przy¬padał 12 X 1992.

Przebieg wizyty w Puerto Rico

 • 12 października
  • SAN JUAN: Przylot z Dominikany. Uroczyste powitanie przez dostojników kościelnych i państwowych • Msza św. na placu Las Americas • Spotkanie z duchowieństwem na terenie Uniwersytetu Najświętszego Serca Jezusa • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Ojciec Święty odwiedził Puerto Rico tylko raz - w trakcie 24. podróży apostolskiej, której celem było zainaugurowanie przygotowań do obchodów 500-lecia odkrycia Ameryki i początków ewangelizacji na tym kontynencie. Puerto Rico było ostatnim etapem tej podróży, która wiodła historycznym szlakiem Kolumba, z Hiszpanii do Dominikany.

Puerto Rico - kraj w archipelagu Wielkich Antyli, zamieszkany jest w 80% przez ludność białą (potomków hiszpańskich kolonizatorów) i w 20% przez Murzynów, wywodzących się od afrykańskich niewolników, sprowadzonych tu do pracy na plantacjach. Religią wiodącą jest katolicyzm (85%). Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w trakcie krótkiego pobytu Ojca Świętego w Puerto Rico była msza św. na placu Las Americas. W czasie swej homilii Papież ukazał Maryję, szczególnie czczoną na tej wyspie, jako Matkę Bożej Opatrzności. Powiedział: Tę miłość do Maryi zawdzięczacie pierwszym misjonarzom, którzy przybyli z krajów o ugruntowanej tradycji maryjnej. Specjalną uwagę poświęcił również roli świeckich w Kościele. W trakcie spotkania z duchowieństwem Papież przypomniał kapłanom, że nade wszystko mają być oni twórcami braterstwa i wspólnoty, a nie podziałów płynących z motywów politycznych. Na zakończenie swego wystąpienia Ojciec Święty zwrócił się do kapłanów, zakonników, a przede wszystkim do młodzieży duchownej: Chciałbym, aby to spotkanie było umocnieniem i zachętą dla was, dla waszej działalności jako świadków Chrystusa, Apostołów, osób, które poświęciły się służbie Bogu i bliźnim. Pamiętajcie, że budowanie Kościoła w Puerto Rico zależy w głównej mierze od waszej działalności apostolskiej. (...) Nie zaniedbujcie patrzenia w swoje wnętrze odnowionym okiem wiary. Jesteście wybrańcami, przyjaciółmi Jezusa, wykonawcami Jego planu zbawienia.

(HM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 203, 205-206, 255-256, 431, 435-436. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 513-522, 813-820, 1067-1074. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.VII,2, s. 421-455. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t. VII,2, s. 857-917. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II