Pielgrzymka zagraniczna (23)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dwudziesta trzecia podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 9-21 września 1984 r. Celem były odwiedziny Kanady

Przebieg pielgrzymki

9-21 września 1984 KANADA

Cel pielgrzymki

Umocnienie w wierze Kościoła Kanady. Wizyta duszpasterska pod hasłem: Wyznajmy naszą wiarę.

Przebieg wizyty w Kanadzie

 • 9 września
  • QUEBEC: Ceremonia powitalna na lotnisku • Anioł Pański w katedrze. Spotkanie z biskupami • Modlitwa przy grobie pierwszego biskupa Québecu i Ameryki Północnej, św. François Lávala • Msza św. na terenie kampusu Katolickiego Uniwersytetu Laval, w której uczestniczyło ponad 200 wiernych
 • 10 września
  • QUÉBEC: Wizyta na wystawie sztuki sakralnej w muzeum miejskim • Spotkanie z niepełnosprawnymi w ośrodku F. Charon • Przemówienie w sanktuarium św. Anny z Beaupré do ok. 7 tys. Indian i Innuitów (Eskimosów)
  • TROIS-RIVIERES: Msza św. w sanktuarium Nôtre-Dame du Cap. Akt zawierzenia Kanady Matce Bożej • Spotkanie z zakonnicami zgromadzeń kontemplacyjnych
  • MONTREAL: Spotkanie z mieszkańcami w katedrze. Spotkanie z członkami Kanadyjskiego Kongresu Żydów
 • 11 września
  • MONTREAL: Spotkanie z kapłanami i alumnami w katedrze. Modlitwa przy grobie bł. brata Andrzeja Bessette • Wizyta w domu zgromadzenia sióstr Nôtre-Dame. Modlitwa przy grobie założycielki zgromadzenia św. Małgorzaty Bourgeoys • Msza św. w Parku Jarry. Beatyfikacja siostry Marii Leonii Paradis • Spotkanie z ok. 3 tys. dzieci w bazylice Nôtre-Dame • Spotkanie z 60 tys. młodzieży na stadionie miejskim
 • 12 września
  • ST. JOHN'S: Spotkanie z rybakami zatoki Fiat Rock • Msza św. nad brzegiem jeziora Quidi Vivi • Spotkanie z inwalidami i chorymi na stadionie sportowym • Spotkanie z ok. 2200 nauczycielami i wychowawcami w katedrze • Spotkanie z młodzieżą na terenie kampusu uniwersyteckiego
 • 13 września
  • MONCTON: Nabożeństwo maryjne w katedrze • Msza św. na równinie Front Mountain Road z udziałem ok. 100 tys. wiernych
  • HALIFAX: Powitanie przez Indian z plemienia Micmac • Spotkanie w katedrze z osobami zaangażowanymi w pracę apostolską, świeckimi i duchownymi • Spotkanie z ok. 30 tys. młodzieży w Central Common
 • 14 września
  • HALIFAX: Wizyta w szpitalu im. Izaaka Waltona i spotkanie z dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi
  • TORONTO: W Nathan Philips Square zapalenie znicza pokoju płomieniem pochodni przywiezionej z Hiroszimy przez włoskiego benedyktyna • Spotkanie ekumeniczne w kościele anglikańskim Św. Pawła • Spotkanie liturgiczne z Polonią na stadionie Ca¬nadian National Exhibition z udziałem ok. 60 tys. wiernych (m.in. Słowaków, Ukraińców, Węgrów i Meksykanów)
 • 15 września
  • MIDLAND: Liturgia Słowa przed sanktuarium Męczenników Kanadyjskich z udziałem ok. 100 tys. wiernych, wśród których znajdowali się potomkowie członków plemienia Huronów
  • TORONTO: Msza św. na terenie lotniska Downsview z udziałem ok. 600 tys. wiernych. Z Papieżem koncelebrowało 6 kardynałów, 24 biskupów oraz kilka tys. księży
  • UNIONVILLE: Spotkanie ze wspólnotą słowacką rytu bizantyńskiego. Poświęcenie kamienia węgielnego pod nową katedrę
 • 16 września
  • WINNIPEG: Spotkanie z przedstawicielami katolickiej wspólnoty ukraińskiej w katedrze św. Włodzimierza i św. Olgi. Poświęcenie figury św. Włodzimierza. Wręczenie Ojcu Świętemu nagrody Fundacji Świętego Bonifacego • Msza św. w Bird's Hill Park z udziałem ok. 200 tys. osób, wśród których byli przedstawiciele religii niekatolickich i różnych grup etnicznych
  • EDMONTON: Nabożeństwo ekumeniczne w katedrze
 • 17 września
  • EDMONTON: Msza św. na lotnisku z udziałem ok. 100 tys. wiernych • Medytacja i modlitwa w Elk Island Park
 • 18 września
  • YELLOW KNIFE: Spotkanie z Indianami (wg planów Papież miał udać się do Fort Simpson, jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne samolot Ojca Świętego musiał zmienić kurs)
  • VANCOUVER: Msza św. na lotnisku Abbottsford z udziałem ok. 300 tys. wiernych • Spotkanie na stadionie z młodzieżą, [[osobami starszymi i niepełnosprawnymi (ok. 70 tys. osób)
 • 19 września
  • OTTAWA: Msza św. w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Jezusa i Maryi z Hull, z udziałem ok. 250 tys. wiernych • Spotkanie z rządem, członkami parlamentu i korpusem dyplomatycznym w pałacu Rideau Hall
 • 20 września
  • OTTAWA: Msza św. w katedrze • Spotkanie z Episkopatem Kanady • Msza św. koncelebrowana z homilią
 • 21 września
  • OTTAWA: Uroczyste pożegnanie na lotnisku i powrót do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Podróż papieska do Kanady była jedną z dłuższych zagranicznych pielgrzymek Ojca Świętego do jednego kraju (trwała 13 dni). W czasie pobytu w tym kraju Papież odbył wiele spotkań, przewodniczył 18 mszom św. i innym nabożeństwom, podróżując po całym terytorium Kanady. Dominującą religią Kanady jest katolicyzm (ok. 46%). Stosunkowo wysoki jest udział niewierzących (7-10%). Wychodząc naprzeciw innym wyznaniom, Papież przewodniczył dwóm spotkaniom ekumenicznym. Szczególne znaczenie miało spotkanie w kościele anglikańskim w Toronto z uwagi na fakt, iż rejon ten zamieszkuje 80 różnych grup etnicznych, zachowujących własną, odrębną kulturę i tradycje religijne. Jan Paweł II spotkał się również z członkami Kanadyj¬skiego Kongresu Żydów oraz wspólnotą słowacką rytu bizantyńskiego.

W przemówieniu do wspólnoty ukraińskiej w Winnipeg Papież nawiązał do zbliżających się obchodów Tysiąclecia Chrześcijaństwa na Ukrainie. Odwołał się do idei ekumenizmu, mówiąc: Wasze ukraińskie dziedzictwo i bizantyńska tradycja duchowa, teologia i liturgia przygotowują was dobrze do ważnego zadania krzewienia idei pojednania i pełnej jedności. Papież poświęcił w katedrze figurę św. Włodzimierza. Odbyła się tu również uroczystość wręczenia Ojcu Świętemu nagrody Fundacji Świętego Bonifacego. W skład przyznającej ją komisji wchodzą także przedstawiciele wyznań niekatolickich i wspólnoty żydowskiej. Nagrodę przyznano Papieżowi w uznaniu jego zasług dla sprawy pokoju, wolności, braterstwa i godności ludzkiej. Wielonarodowość Kanady i wielość jej kultur była głównym tematem homilii Jana Pawła II, wygłoszonej w czasie mszy św. w Bird's Hill Park w Winnipeg. Odwołując się do historycznych doświadczeń i zgodnego współistnienia dwóch głównych narodów Kanady., Papież wskazał na charakteryzującą współczesną Kanadę atmosferę szacunku dla kulturowej różnorodności.

Na liturgicznym spotkaniu z Polonią w Toronto Ojciec Święty podkreślił wielką rolę polskiej, katolickiej rodziny, która na emigracji potrafiła zachować swoją tożsamość, wiarę i tradycję ojców. Podczas mszy św. na lotnisku w Toronto Papież skupił się na problematyce mądrości, która musi górować nad techniką. Zwrócił się z apelem do zebranych: Dziś pragnę wezwać was, byście spojrzeli na rozwój technologiczny w świetle orędzia Krzyża i uczynili wszystko, by władza techniki służyła sprawie pokoju. Technika wniosła ogromny wkład w dobrobyt ludzkości, w poprawę warunków życia, w ułatwienie i udoskonalenie dzieł ludzkich. Jednakże często trudno powiedzieć, komu służy: czy służy ludzkości, czy zwraca się przeciwko niej? Ta sama technologia, która może dopomóc biednym, bywa przyczyną zubożenia, zmniejszenia ilości miejsc pracy, ograniczenia możliwości twórczego wyrażania siebie. W tych i w wielu innych przypadkach technologia przestaje być sprzymierzeńcem osoby ludzkiej.

Spotykając się z niepełnosprawnymi w ośrodku F. Charon, Ojciec Święty z wielkim naciskiem powiedział, że ludzie niepełnosprawni są - na równi z innymi ludźmi – pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. W praktyce zakłada to bezwarunkowe poszanowanie życia człowieka upośledzonego, od momentu jego poczęcia poprzez wszystkie stadia jego rozwoju.

Głównym wydarzeniem pobytu Jana Pawła II w Montrealu była msza św. w Parku Jarry i towarzysząca jej uroczystość beatyfikacji s. Marii Leonii Paradis (1840-1912), założycielki zgromadzenia Małych Sióstr od Świętej Rodziny. Celem tej wspólnoty zakonnej jest materialna i duchowa pomoc kapłanom. Zakonnice prowadzą księżom gospodarstwa, angażują się w pracę apostolską, pracują w seminariach, parafiach i zakładach prowadzonych przez Kościół.

Na spotkaniu z nauczycielami i wychowawcami katolickimi w katedrze w St. John's Papież zwrócił uwagę na szczególną odpowiedzialność pracy nauczyciela. Powiedział: Niewiele jest rzeczy tak porywających i dających tyle satysfakcji jak nauczanie i kierowanie młodzieżą mało też jest rzeczy równie trudnych. Dodał też: Młodzież odczuwa dziś głód prawdy i sprawiedliwości, ponieważ odczuwa głód Boga. Zaspokojenie tego głodu jest najszczytniejszym powołaniem chrześcijańskiego wychowawcy.

W swym przemówieniu skierowanym do rządu, członków parlamentu i korpusu dyplomatycznego w Ottawie, Jan Paweł II zaapelował do słuchaczy, aby stali się obrońcami nowej koncepcji ludzkości - koncepcji, która dostrzega problemy społeczeństwa rozumianego nie tylko jako zbiór kwestii ekonomicznych, technicznych czy politycznych, ale jako żyjące istoty ludzkie wezwane do wiecznego życia: koncepcji opartej na prawdziwych ludzkich wartościach. Podkreślił również, że wszyscy ludzie i wszystkie narody muszą zdawać sobie sprawę z tego, że są zarządcami wspólnego dziedzictwa i sługami wspólnego przeznaczenia. Podsumowując podróż apostolską Ojca Świętego do Kanady, można stwierdzić, że była to pielgrzymka wiary i pokoju. Wiemy - mówił Papież w czasie mszy św. o sprawiedliwość i pokój we współczesnym świecie - że źródła konfliktów znajdują się wszędzie tam, gdzie szerzy się niesprawiedliwość, gdzie godność wielu ludzi jest deptana. I dalej: Nie wolno godzić się z istnieniem nędzy, nie wolno się pogodzić z tym, że w jakimkolwiek miejscu na ziemi człowiek jest raniony w sferze jego przekonań i światopoglądu, jego wiary religijnej, nie możemy dopuścić, by zawrotna spirala zbrojeń przedstawiana była jako służba pokojowi.

(HM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 222-226. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 167-243. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.VII,2, s. 421-455. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.VII,2, s. 377-656. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II