Pielgrzymka zagraniczna (20)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dwudziesta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 10-13 września 1983 r. Celem były odwiedziny Austrii.

Przebieg pielgrzymki

10 - 13 września 1983 AUSTRIA

Cel pielgrzymki

Udział w XIV Katholikentag Kościoła austriackiego, udział w obchodach trzechsetnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej.

Przebieg wizyty

 • 10 września
  • WIEDEŃ: Powitanie na lotnisku Schwechat przez władze kościelne i państwowe Austrii (na czele z prezydentem Rudolfem Kirschlägerem) • Liturgia Słowa („Nieszpory Europejskie") na Heldenplatz • Spotkanie z młodzieżą na stadionie Prater
 • 11 września
  • WIEDEŃ: Spotkanie ekumeniczne w pałacu arcybiskupim • Msza św. w Donaupark, zamykająca XIV Katholikentag Kościoła austriackiego • Spotkanie z osobami chorymi, upośledzonymi i w podeszłym wieku w Haus der Barmherzigkeit (Domu Miłosierdzia) • Spotkanie z prezydentem i jego rodziną w Pałacu Habsburgów • Spotkanie z osobistościami ze świata polityki i życia publicznego w Pałacu Habsburgów • Spotkanie z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy rządzie austriackim w nuncjaturze apostolskiej • Spotkanie z młodzieżą
 • 12 września
  • WIEDEŃ: Msza św. dla laikatu w katedrze św. Stefana • Spotkanie z przedstawicielami świata nauki i sztuki w kongresowym centrum Hofburga • Niespodziewana wizyta w centrum prasowym w Hofburgu • Spotkanie z przedstawicielami Konferencji Episkopatu Austrii w pałacu arcybiskupa • Wizyta w centrum organizacji międzynarodowych ONZ, tzw. UNO-City • Spotkanie z robotnikami i „gastarbeiterami" na placu Am Hof • Wizyta w polskim kościele pw. Podniesienia Krzyża Świętego (poświęcenie nowych organów) • Spotkanie z miejscową Polonią przy Karlsplatz
 • 13 września
  • WIEDEŃ: Wizyta w kościele św. Józefa na Kahlenbergu • Przemówienie na placu obok świątyni
  • MARIAZELL: Wizyta w sanktuarium maryjnym w Mariazell • Modlitwa przy grobie kard. Midszentyego • Msza św. na zewnątrz bazyliki • Spotkanie z 500-osobową grupą seminarzystów w klasztorze oo. Benedyktynów WIEDEŃ: Oficjalne pożegnanie na lotnisku Schwechat

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielgrzymki

Podróż apostolska Ojca Świętego do Austrii wiązała się z udziałem w Katholikentag Kościoła austriackiego, którego tematem było hasło Żyć nadzieją- dawać nadzieję. W pierwszym przemówieniu, na lotnisku, Papież cytując słowa hymnu państwowego Austrii: Jesteś pośrodku tej części ziemi niczym serce mocne przypomniał misję dziejową tego kraju, a w kilka godzin później podczas „Nieszporów Europejskich" apelował, aby Austria była nadal czynnikiem pokoju i porozumienia między narodami, orędownikiem ładu społecznego, sprawiedliwości.... Papież w ciągu czterech dni pobytu w Austrii odwiedził Wiedeń i Mariazell, odprawił 4 msze św. i wygłosił 20 przemówień. Spotkał się z prezydentem Rudolfem Kirschlägerem oraz Konferencją Episkopatu Austrii. Specjalne spotkania Ojciec Święty odbył z duchownymi, robotnikami, przedstawicielami świata nauki i sztuki, przedstawicielami organizacji międzynarodowych i austriacką Polonią. Na placu Bohaterów, podczas „Nieszporów Europejskich", poświęconych tematowi W krzyżu nadzieja, Ojciec Święty wygłosił przemówienie o wartościach chrześcijaństwa jako czynnika jednoczącego cały kontynent europejski.

Szczególną wymowę miało spotkanie Papieża z osobami w podeszłym wieku i chorymi w jednym z wiedeńskich domów opieki, a także spotkanie z ponad 80-tys. rzeszą młodzieży na wiedeńskim stadionie Prater. Ojciec Święty prosił młodych: Nie dajcie się obezwładnić prorokom zła. Nie przyjmujcie za motto waszego życia «wszystko albo nie», lecz miejcie odwagę i cierpliwość czynienia małych kroków. W homilii, podczas mszy św. zamykającej Katholikentag, Papież wskazał, jak na nowo człowiek może odnaleźć nadzieję i odzyskać utraconą odwagę. Na Kahlenbergu, wspominając zwycięstwo polskiego oręża i koalicji państw europejskich pod wodzą króla Jana III Sobieskiego nad wojskami tureckimi, podkreślił, że wydarzenie to ocaliło kulturę i chrześcijaństwo Europy, wpisując się głęboko w jej dzieje. W Mariazell, narodowym sanktuarium Austrii, dokonał aktu poświęcenia Matce Bożej Kościoła w Austrii, a w homilii polecił zgromadzonym księżom i zakonnikom w szczególny sposób słuchanie w ciszy i skupieniu słowa Bożego, modlitwę, ducha jedności i komunii. (FM)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 377-379. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, s. 181-224. W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1987, t.VI,2, s.433-547. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.VI,2, s.187-246. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także