Pielgrzymka zagraniczna (19)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Dziewiętnasta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 14 – 15 sierpnia 1983. Celem były odwiedziny Francji.

Przebieg pielgrzymki

14 – 15 sierpnia 1983 FRANCJA

Cel pielgrzymki

Prywatna pielgrzymka do Lourdes w Roku Jubileuszowym 1950-lecia Odkupienia, w 125. rocznicę objawień Matki Bożej i w 50. rocznicę kanonizacji Bernadetty Soubirous.

Przebieg wizyty we Francji

 • 14 sierpnia
  • TARBES: Powitanie na lotnisku przez prezydenta Republiki i Episkopat
  • TARBES: Prefektura - spotkanie z prezydentem Francois Mitterandem • Katedra - spotkanie z kapłanami
  • LOURDES: Modlitwa różańcowa w Grocie Objawień • Uczestnictwo w procesji światła
 • 15 sierpnia
  • LOURDES: Bazylika Różańcowa - spotkanie z księżmi i zakonnicami • Spowiadanie wiernych • Grota Objawień - msza św. (ponad 300 tys. wiernych) • Anioł Pański • Bazylika św. Piusa X - spotkanie z młodzieżą • Grota Objawień - spotkanie z chorymi
  • TARBES: Uroczystość pożegnania

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Papież miał przybyć do Lourdes w lipcu 1981 r. na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Z powodu zamachu na jego życie w maju 1981 r. nie mógł tego uczynić. Po przyjeździe do Lourdes powiedział: Bóg dał temu miastu (...) szlachetne powołanie. Podczas mszy św. 15 sierpnia stwierdził: Pielgrzymujemy do Lourdes, aby być blisko Maryi. Pielgrzymujemy do Lourdes, ażeby przybliżyć się do tajemnicy Odkupienia. W innych przemówieniach dużo uwagi poświęcał pielgrzymom i miastu. Po przybyciu do Groty Massabielle (Objawień) mówił m.in.: Wraz z wami wszystkimi stałem się pielgrzymem. Na tej ziemi zawsze jesteśmy pielgrzymami i podróżnymi (...). Przeżyję z wami typowy dzień pielgrzymkowy, przeżyję go po prostu, poprzez gesty i przejawy pobożności, które tutaj codziennie dają dowody swej ewangelicznej i kościelnej autentyczności, swej duchowej płodności, tego, że są odpowiednie tak dla jednostek, jak i dla tłumów.

W homilii wygłoszonej po procesji światła modlił się przede wszystkim za wszystkich prześladowanych na świecie, zwłaszcza za prześladowanych za wiarę. Wiele fragmentów tej wypowiedzi odnosiło się zapewne do sytuacji w krajach zniewolonych przez reżim socjalistyczny, w tym również w Polsce. Podczas spotkania z młodzieżą wskazywał: W Lourdes uczymy się, na czym polega miłość życia. W przemówieniu do chorych zawarł całą głoszoną przez siebie teologię cierpienia. Wreszcie podobnie jak w innych sanktuariach maryjnych, również w Lourdes w akcie oddania się Matce Bożej Papież powierzył w opiekę Maryi Kościół i cały naród francuski. Przypomnijmy, że Lourdes jest największym w Europie ośrodkiem kultu religijnego, odwiedzanym przez około 6 min pielgrzymów rocznie. Charakterystycznym elementem krajobrazu miasta są chorzy (ponad 60 tys. rocznie), dla których przygotowane są m.in. specjalne szpitale. (AJ)

Źródła

Bibliografia

 • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wyd. WAM, Kraków 2005, s. 415, 418-419 W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, t. X, s. 115-142. W bibliotece.jpg
 • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań xxx, t.VI,2, s.77-108 W bibliotece.jpg
 • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym xxx, t.VI,2, s.191-254W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II

Europa