Pielgrzymka zagraniczna (13)

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Skocz do: nawigacja, szukaj
Treść hasła została przygotowana z wykorzystaniem treści publikacji 
(red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, "Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II", Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

Trzynasta podróż apostolska (poza terytorium Watykanu i Włoch) odbyta przez Jana Pawła II w dniach 10 - 13 czerwca 1982. Celem były odwiedziny Brazylii oraz Argentyny.

Przebieg pielgrzymki

11 czerwca 1982 BRAZYLIA

Cel pielgrzymki

Spotkanie z mieszkańcami Brazylii. Postój techniczny.

Przebieg wizyty w Brazylii

  • 11 czerwca
    • RIO DE JANEIRO: Powitanie na lotnisku i przemówienie Papieża • Odlot do Argentyny

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

W czasie podróży apostolskiej do Argentyny samolot papieski wylądował w Rio de Janeiro w celu uzupełnienia paliwa. Na lotnisku powitali Papieża przedstawiciele Episkopatu i reprezentacja władz państwowych oraz tysiące wiernych. Ojciec Święty wygłosił przemówienie nawiązujące do motywów podróży na kontynent latynoamerykański.

(LS)

11 - 12 czerwca 1982 ARGENTYNA

Cel pielgrzymki

Wołanie o pokój Chrystusowy dla wszystkich ofiar zbrojnego konfliktu pomiędzy Argentyną i Wielką Brytanią.

Przebieg wizyty w Argentynie

  • 11 czerwca

BUENOS AIRES: Przylot z Brazylii. Powitanie na lotnisku przez władze kościelne i państwowe (na czele z prezydentem gen. 1. Galtieri) • Spotkanie z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami w katedrze pw. Świętej Trójcy • Spotkanie z przywódcami rządzącej junty

LUJAN: Msza św. w narodowym sanktuarium Argentyny

  • 12 czerwca

BUENOS AIRES: Spotkanie z biskupami Argentyny i przewodniczącymi wszystkich Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej; rozmowa z biskupami chilijskimi »Msza św. w intencji pokoju na świecie • Pożegnanie na lotnisku i odlot do Rzymu

Charakterystyka i najważniejsze przesłanie pielrzymki

Papież odwiedził Argentynę podczas swej 13. podróży apostolskiej, która odbyła się wkrótce po jego powrocie z Wielkiej Brytanii. Była to krótka, bo zaledwie dwudniowa pielgrzymka, wyłącznie do tego kraju. Odbywała się w czasie trwania konfliktu zbrojnego pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią o wyspy Falklandy/Malwiny.

Większość mieszkańców kraju (93%) stanowią katolicy. Początki ewangelizacji związane są z kolonizacją europejską w XVI w. W przemówieniu powitalnym Ojciec Święty powiedział: Mój pobyt na ziemi argentyńskiej (...) będzie przede wszystkim błaganiem zanoszonym wraz z wami do Tego, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, aby napełnił serca wszystkich uczuciami braterstwa i pojednania.

Podczas podróży Papież spotkał się z przedstawicielami władz państwowych i kościelnych, a także z kapłanami, zakonnikami i zakonnicami. Oprócz stolicy odwiedził miasto Lujan, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia - patronki Argentyny, a także Urugwaju i Paragwaju. Początki kultu cudownej figury sięgają 1630 r. Corocznie do sanktuarium przybywa kilka mln pielgrzymów. Lujan to także miejsce o znaczeniu historycznym. Około 100 lat wcześniej podpisano tam porozumienie kończące wojnę pomiędzy Argentyną i Chile. Papież odprawił tam mszę Św., na której zgromadziło się ok. 3 min wiernych. W homilii podjął temat wyniesienia człowieka przez krzyż. Powiedział m.in.: Umiejcie spojrzeć na tajemnicę wyniesienia każdego człowieka w krzyżu Chrystusa -tajemnicę, która jest wielką perspektywą przeznaczeń człowieka na ziemi - i po śmierci. Umiejcie także stać się synami i córkami tej Matki, którą Bóg w swojej miłości dał własnemu Synowi za Matkę. W modlitwie wiernych polecono Bogu m.in. sprawę pokojowego rozwiązania konfliktu z Chile. U stóp figury Matki Bożej Papież pozostawił złotą różę.

Druga msza św. - w intencji pokoju na świecie - odprawiona została w Buenos Aires, w święto Bożego Ciała. Koncelebrowało ją 4 kardynałów, 120 biskupów i ok. 1700 księży. W homilii Papież powiedział m.in.: Niech Boże Ciało nie przestaje być pokarmem wszystkich na tych drogach, które prowadzą was przez ziemską ojczyznę, w duchu miłości i służby, aby godność narodu opierała się zawsze i wszędzie na godności każdego człowieka jako syna Bożego przybrania. Intencje modlitwy wier¬nych dotyczyły ofiar wojny i ich rodzin w krajach, w których nie ma pokoju.

(LS)

Źródła

Bibliografia

  • (red.) Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Leksykon pielgrzymek Jana Pawła II, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, s. 148-150, 156, 160. W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Dzieła zebrane, Wydawnictwo M, Kraków 2006, 513-519. W bibliotece.jpg
  • Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1996, t.V,2, s.51-76. W bibliotece.jpg
  • Insegnamenti di Giovanni Paolo II, Libreria Editrice Vaticana, Rzym 1982, t.V,2, s.2171-2242. W bibliotece.jpg

Linki zewnętrzne

Zobacz także

Podróże apostolskie Jana Pawła II