12. rocznica śmierci Jana Pawła II

drukuj

 #warszawaJP2

Drugiego kwietnia Polska i świat wspominać będą świętego Jana Pawła II. Tego dnia Centrum Myśli Jana Pawła II zwraca uwagę na wezwanie papieża „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku”, które dzisiaj brzmi szczególnie mocno.


 

2 kwietnia o 21:37 bądźmy razem na Placu Piłsudskiego

W niedzielę, 2 kwietnia zapraszamy na wieczorne skupienie i modlitwę na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Usłyszymy tam utwór „Cisza” w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Tradycją jest już obecność Chóru Centrum Myśli – krótki koncert przepleciony będzie fragmentami dźwiękowymi ze słowami Jana Pawła II. 

Papieski koncert okolicznościowy w Archikatedrze Warszawskiej

Przed uroczystym spotkaniem na placu Piłsudskiego zapraszamy do bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela na godzinę 15.00 na wyjątkowy koncert papieski, podczas którego po raz pierwszy w Warszawie zabrzmi oratoryjne dzieło „Litania do św. Jana Pawła II”. Utwór autorstwa Jana Krutula wykonają soliści: Inga Poškutė i Robert Gierlach oraz Chór Centrum Myśli Jana Pawła II i orkiestra pod batutą samego kompozytora.

Chcecie zachować pokój? Pamiętajcie o człowieku!

Hasło tegorocznych obchodów rocznicy śmierci Papieża nawiązuje do jego słów skierowanych do przedstawicieli władz państwowych wygłoszone na Zamku Królewskim w Warszawie podczas III pielgrzymki do Polski w 1987 roku (w czerwcu br. będziemy obchodzić 30. rocznicę tego wydarzenia): „Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku. Pamiętajcie o jego prawach, które są niezbywalne, bo wynikają z samego człowieczeństwa każdej ludzkiej osoby. Pamiętajcie między innymi o jego prawie do wolności religijnej, stowarzyszania się i wypowiadania swoich poglądów. Pamiętajcie o jego godności, w której muszą się spotykać poczynania wszystkich społeczeństw i społeczności. Wtedy bowiem wszystkie one: społeczności, społeczeństwa, narody, państwa, żyją pełnym, autentycznie ludzkim życiem, kiedy godność człowieka, każdego człowieka, nie przestaje ukierunkowywać od samych podstaw ich bytowania i działalności. Wszelkie naruszenie i nieposzanowanie praw człowieka stanowi zagrożenie dla pokoju”.

POSŁUCHAJ: Przemówienie do przedstawicieli najwyższych władz PRL, Zamek Królewski, Warszawa, 8 VI 1987

 W kolejnych miastach na trasie swojej pielgrzymki Jana Paweł II często wracał do tematu godności człowieka, wrażliwości na drugiego oraz solidarności. To podczas tej wizyty padły w Gdańsku historyczne  słowa Jana Pawła II: „Jeden drugiego brzemiona noście – to zwięzłe zdanie Apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. (…) Gorzej jeszcze, gdy mówi się: naprzód walka – (…) to bardzo łatwo drugi czy drudzy pozostają na „polu społecznym” przede wszystkim jako wrogowie. Jako ci, których trzeba zwalczyć, których trzeba zniszczyć. Nie jako ci, z którymi trzeba szukać porozumienia, z którymi wspólnie należy obmyślać, jak „dźwigać brzemiona”. 

POSŁUCHAJ: Homilia do ludzi morza, Gdynia, 11 czerwca 1987

Za nami ubiegłoroczne obchody Światowych Dni Młodzieży i wezwanie papieża Franciszka do bycia miłosiernym. To jest jeden wymiar rzeczywistości, w której żyjemy. Drugim wymiarem jest rzeczywistość naznaczona bólem, cierpieniem, wojnami, bezdomnością – żyjemy w świecie naznaczonym konfliktami. W tym czasie szczególnie mocno powracają pytania o solidarność, godność człowieka, współczucie i wrażliwość na potrzeby drugiego. Pojawia się także, być może najważniejsze, pytanie o to, gdzie szukać źródeł pokoju. Te poszukiwania widać bardzo wyraźnie w dyskusji na temat uchodźców, jakiej jesteśmy obecnie świadkami.

Mamy świadomość, że te pytania są bardzo ważne. Dlatego w Centrum Myśli Jana Pawła II chcemy zwrócić uwagę, jakie odpowiedzi proponuje nasz patron.

Człowiek, godność i solidarność w nauczaniu Jana Pawła II

Materiały video

Papież-Polak nieustannie upominał się o poszanowanie godności każdego człowieka. Ten element jego nauczania zapadł w pamięć rozmówcom zaproszonym do projektu MediatekaJP2. Zachęcamy do przesłuchania unikatowych wspomnień-świadectw o tym, jakie miejsce w papieskim nauczaniu zajmował człowiek oraz pojęcia: solidarność, pokój, dialog.

PRZEJDŹ DO PLAYLISTY

Materiały ze spotkań, których organizatorem było Centrum Myśli Jana Pawła II

„Myśląc z Wojtyłą… o człowieku”
Debata z udziałem prof. dr. hab. Karola Tarnowskiego, dr Anna Karoń-Ostrowskiej i Wojciecha Eichelbergera
11 grudnia 2013, Dom Arcybiskupów Warszawskich
TRANSKRYPCJA ROZMOWY

Wanda Półtawska w Centrum Myśli Jana Pawła II
16 października 2016, Centrum Myśli Jana Pawła II
TRANSKRYPCJA ROZMOWY
MATERIAŁ VIDEO

 

DLA MEDIÓW

Informacja prasowa
Komentarze ekspertów Centrum Myśli Jana Pawła II
Spot radiowy
Plakat
Stypendyści o Janie Pawle II

Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowe Centrum Kultury.