Przedłużenie stypendium

drukuj

Jak przedłużyć stypendium na kolejny okres stypendialny od stycznia do czerwca?

Uwaga: Dotyczy uczniów i studentów, którym przyznano stypendium w pierwszym okresie stypendialnym.

Krok 1

Jeżeli byłeś stypendystą w pierwszym okresie stypendialnym, nie musisz składać od początku wszystkich dokumentów, wystarczy, jeśli wypełnisz specjalny formularz przedłużenia, który znajdziesz po zalogowaniu się na swoje dotychczasowe konto w systemie stypendialnym. Pamiętaj, nie składaj nowego wniosku, wybierz opcję „Przedłużenie”.
Po kliknięciu na ikonę „Złóż formularz przedłużenia”, zostaniesz przeniesiony do edycji wypełnionego już przez Ciebie wcześniej formularza:

1. Jeśli nic nie zmieniło się w Twojej sytuacji, przejdź wszystkie etapy, tylko je zatwierdzając. Wydrukuj wniosek, podpisz go i dostarcz do Centrum Myśli Jana Pawła II do 30 listopada 2016 roku.

2. Jeśli zaszły jakieś istotne zmiany w Twojej sytuacji życiowej (np. zmiana dochodu), wprowadź odpowiednie informacje do formularza przedłużenia, zatwierdź, wydrukuj wniosek i dostarcz go z odpowiednią dokumentacją potwierdzającą te zmiany do Centrum Myśli Jana Pawła II do 30 listopada 2016 roku.

Uwaga:

Pamiętaj, że niezłożenie formularza o przedłużenie stypendium w terminie do 30 listopada 2016 roku, będzie równoznaczne z utratą statusu stypendysty z końcem pierwszego okresu stypendialnego, czyli z końcem grudnia 2016 roku.
Od tej procedury nie ma odwołania.

Krok 2

Jeśli złożyłeś przedłużenie w terminie, spokojnie czekaj na nowe listy stypendialne, które ukażą się na naszej stronie internetowej w styczniu.
Po odnalezieniu się na liście stypendialnej, musisz przejść podobną procedurę, co w pierwszym okresie stypendialnym. Pobierz formularz oświadczenia stypendysty, a następnie wypełniony i podpisany dostarcz do Centrum Myśli Jana Pawła II we wskazanym na stronie terminie. Niedopełnienie tej procedury spowoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.

BEZWZGLĘDNIE PROSIMY
O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI
NA STRONIE INTERNETOWEJ STYPENDIÓW
I TELEFONOWANIE WYŁĄCZNIE W SPRAWACH BUDZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.