Zrozumieć ducha Asyżu

W roku pięćdziesiątej  rocznicy opublikowania dokumentu deklaracji „Nostra aetate” w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy współpracy z Instytutem Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach rozpoczynamy projekt, który ma nas przygotować do świadomego przeżywania trzydziestej rocznicy Spotkań w Asyżu, której incjatorem  był Jan Paweł II. 

Wsłuchani w słowa naszego patrona, który tak pisał o Asyżu – „Bardzo pragnąłem owego spotkania; pragnąłem aby w obliczu panujących w świecie podziałów i niebezpieczeństwa wybuchu wojny, z serca wszystkich wierzących popłynęło wspólne wołanie do Boga, który prowadzi człowieka drogami pokoju. Dzień ten wpisał się na karty historii naszych czasów, a kto brał w nim udział – tak jak niektórzy z obecnych teraz w Asyżu moich współbraci – do dziś wspomina ze wzruszeniem to wydarzenie. Nie mogło ono pozostać tylko epizodem. Spotkanie to zrodziło ogromną moc duchową: było niejako źródłem, przy którym można się umocnić i które wyzwala nowe bodźce do budowania pokoju. Dlatego pragnąłem, by «duch Asyżu» nie tylko nie zgasł, ale przeciwnie, szerzył się w świecie, odnajdując w każdym miejscu nowych świadków pokoju i dialogu”. 

W dzisiejszych, tak niepewnych czasach, gdy na świecie panuje powszechne przekonanie, że jesteśmy w punkcie przełomowym, wierzymy, że inicjatywa sprzed 30 lata Jana Pawła II i przesłanie jakie wtedy padło jest dzisiaj wciąż aktualne. Jak mówił Jan Paweł II „Już, sam fakt, iż tak wielu przywódców religijnych zebrało się na modlitwie, jest zachętą dla współczesnego świata, by uświadomił sobie, że istnieje inny wymiar pokoju, że obok negocjacji politycznych, kompromisów lub ekonomicznych przetargów istnieje inny sposób szerzenia pokoju. Jest nim modlitwa, która bez względu na zróżnicowanie religii wyraża związek z potęgą najwyższą, która znacznie przekracza granice naszych ludzkich możliwości.(…) To, że przybyliśmy tutaj, nie znaczy, że zamierzamy szukać religijnego porozumienia lub dyskutować na temat naszych przekonań. Nie znaczy też, że religie mogą pojednać się z sobą na płaszczyźnie wspólnego zaangażowania w realizację ziemskiego planu, który stałby się ważniejszy niż one same. Nie jest też ustępstwem na rzecz relatywizmu religijnego, bo przecież każda ludzka istota winna kierować się szczerością i głosem własnego sumienia w poszukiwaniu prawdy i w zgodnym z nią postępowaniu.

Nasze spotkanie jest tylko potwierdzeniem – i na tym właśnie polega jego prawdziwe znaczenie dla współczesnych ludzi – że ludzkość, w całym jej zróżnicowaniu, angażując się w wielką sprawę pokoju, winna sięgać do swych najgłębszych i najbardziej życiodajnych źródeł, tam, gdzie się kształtuje świadomość i znajduje swe oparcie moralne działanie ludzi”. 

W roku 30 rocznicy Spotkania Między Religijnego w Asyżu, które odbyło się z inicjatywy Jana Pawła II, oraz 30 rocznicę wizyty Biskupa Rzymu w Synagodze, chcemy w Centrum Myśli Jana Pawła II, zainicjować miejsce, które będzie przesiąknięte duchem Asyżu. Miejsce spotkania i dialogu. Mamy nadzieję, że cykl seminariów, wykładów i wydarzeń artystycznych pozwoli nam lepiej zrozumieć fenomen spotkania w Asyżu oraz przygotować się do świadomego przeżywania 30 rocznicy tego spotkania, która przypada na 26 października 2016. 

Na Ducha Asyżu składają się dwa cykle spotkań. Pierwszy, przygotowany i prowadzony przez Bogdana Białka, będzie okazją do spotkania i rozmowy z przedstawicielami różnych religii. Drugi, opracowany przez Pawła Milcarka, to podróż do chrześcijańskich korzeni dialogu i spotkanie z ważnymi dokumentami katolicyzmu, które odpowiedzą nam, taką mamy nadzieję, na pytanie jak mądrze rozmawiać.

Mamy świadomość, że dialog międzyreligijny jest niezwykle potrzebny współczesnemu światu, ale też nosi w sobie pewne pułapki i zagrożenia. Dlatego bardzo nam zależy, aby nie unikać trudnych tematów związanych z dialogiem. W tym celu do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli różnych poglądów na dialog międzyreligijny. Liczymy, że w ten sposób uda nam się przybliżyć do prawdy. 

Szczegółowy program projektu już niebawem. 

Pierwsze spotkanie: ROZMOWY O WSPÓŁCZESNEJ DUCHOWOŚCI