Skarb Solidarności

„Solidarność” była największą polską rewolucją. Sensu tego, co się wtedy stało, należy szukać głębiej niż w polityce czy gospodarce. Należy go szukać w sile ludzkiego ducha. To tam kryje się prawdziwy skarb solidarności. 

 Celem programu jest zwrócenie uwagi polskich i zagranicznych elit: przywódców politycznych, intelektualistów oraz wchodzącego w dorosłe życie młodego pokolenia Europejczyków na ogromny duchowy potencjał solidarności i ruchu społecznego o tej samej nazwie. 

Po trzydziestu pięciu latach od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, która rozpoczęła proces samoorganizacji Polaków na niespotykaną w dziejach skalę, szukamy 10 osób gotowych do tego, aby odnaleźć skarb solidarności i przedstawić go światu. 

Do udziału zachęcamy ambitnych studentów, doktorantów i osoby już pracujące, artystów, prawników, biznesmenów, humanistów, inżynierów… wszystkich tych, którzy czują, że w gwiezdnym czasie „Solidarności”, odkryliśmy coś, o czym nie wolno nam zapomnieć. Chcemy jeszcze raz zobaczyć, co tkwi w dawnych słowach o życiu w prawdzie, sumieniu, miłości, nadziei, wyborze, przebaczeniu, poświęceniu, sprawiedliwości i miłosierdziu.

Dzięki hojnemu wsparciu Fetzer Institute możemy zaprosić do wyjątkowego projektu. 10-osobowa, starannie dobrana grupa będzie przez kolejne miesiące odkrywać skarb solidarności. Towarzyszyć jej w tym będą świadkowie tamtych lat, a także najwybitniejsi specjaliści z Polski i ze świata. Podczas wspólnych seminariów i debat uczestnicy programu stworzą praktyczny podręcznik, „Solidarność w działaniu” (w polskiej i angielskiej wersji językowej), który odpowie na pytanie: czym jest prawdziwa solidarność i jak można ją przywrócić? Chcemy w ten sposób dać impuls do przemyślenia solidarności w Polsce i na świecie. Dzięki specjalistom z Centrum Myśli Jana Pawła II, podręcznik stanie się podstawą filmu dokumentalnego oraz scenariuszy lekcyjnych, które trafią do polskich szkół. Wreszcie, uczestnicy programu w serii rozmów grupowych skonfrontują polskich polityków z duchowym dziedzictwem solidarności. Zwieńczeniem programu będzie międzynarodowa konferencja w Brukseli. Skarbu solidarności nie wolno trzymać dla siebie. Dziś potrzebujemy go tak bardzo, jak nigdy wcześniej.

 

Projekt trwa od marca 2014 do maja 2015 roku.

Pierwszy, najbardziej intensywny etap projektu trwa od 6 marca do 3 czerwca 2014 roku. 

  • Cykl intensywnych seminariów z profesorami z najlepszych polskich i zagranicznych uniwersytetów od 15 marca do 3 czerwca 2014 roku. Wezmą w nich udział m.in. Andrea Bartoli (Seton Hall University), Gerald Beyer (Villanova University), Daniel Philpott (Notre Dame University), Elżbieta Ciżewska, Sebastian Duda, Dariusz Gawin, Jacek Kopciński, Irenauesz Krzemiński, Michał Łuczewski, Czesław Porębski, Paweł Rojek, Marek Rymsza, Zbigniew Stawrowski i inni. 
  • Spotkania ze świadkami „Solidarności” od 20 maja do 3 czerwca 2014 roku. 

Drugi etap projektu:

  • Dwa wyjazdy uczestników programu: trzydniowy (29-31 sierpnia) i pięciodniowy (między 22-29 września 2014 roku). Podczas sierpniowego weekendu, na podstawie seminariów zostanie opracowana wstępna wersja podręcznika „Solidarność w działaniu”. Redakcja podręcznika będzie następnie trwała do końca września 2014 roku. W czasie wyjazdu w ostatnim tygodniu września uczestnicy programu poznają miejsca związane z Solidarnością, okoliczności, w których się rodziła, i ludzi, którzy ją tworzyli.

Trzeci etap projektu:

  • Spotkania z polskimi politykami od połowy listopada 2014 roku do końca stycznia 2015 roku. Efekty pracy grupy seminaryjnej, ujęte w formie podręcznika, będą cyklicznie prezentowane osobom mającym wpływ na życie publiczne. Seminarzyści wezmą czynny udział w przygotowaniu i kierowaniu spotkaniami. 
  • Międzynarodowa konferencja w Brukseli w maju 2015 roku.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Na wszystkie pytania odpowie dr Monika Gabriela Bartoszewicz, która jest koordynatorem projektu: mbartoszewicz@centrumjp2.pl 

Dr Monika Gabriela Bartoszewicz ukończyła stosunki międzynarodowe na wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz International Security Studies na University of St Andrews (Szkocja), gdzie następnie podjęła badania doktoranckie. Jej doktorat dotyczył zagadnień tożsamości i przynależności rozpatrywanych z perspektywy bezpieczeństwa a szczególnej analizie poddane w nim zostało potencjalne zagrożenie terrorystyczne stwarzane przez europejskich konwertytów na islam. Interdyscyplinarne badania nad tym zagadnieniem dr Bartoszewicz prowadziła w Szkocji, Anglii, Holandii, Danii i Polsce. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi religii w stosunkach międzynarodowych, islamu w Europie, radykalizacji, terroryzmu i przemocy politycznej, demokracji, mediów, migracji oraz tożsamości.
W roku 2005 dr Bartoszewicz uzyskała stypendium w Centre for Transatlantic Studies w Maastricht (Holandia). W 2007 została przyjęta jako stażystka w Centre for the Study of Terrorism and Political Violence a w roku 2009 jej praca akademicka została nagrodzona prestiżową Russell Trust Award. Dr Bartoszewicz pracowała także jako asystent naukowy przy projekcie ESYM, innowacyjnym, międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym radykalizacji młodzieży na kontynencie europejskim; ponadto była częścią projektu Our Shared Europe prowadzonego pod auspicjami British Council. W roku 2011 dr Bartoszewicz przeprowadziła niezależne badanie dla Scottish Prison Services dotyczące radykalizacji konwertytów na islam w warunkach więziennych.
Dr Bartoszewicz powróciła do Polski po dwuletnim pobycie we Włoszech gdzie pracowała jako asystent naukowy programu Praw Człowieka i Demokratyzacji w European Inter-University Centre w Wenecji.

 

Jest laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską w roku 2010, II nagrody w konkursie Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2009). Otrzymała też wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę doktorską pod patronatem Prezydenta RP „Polskie Wyzwania: Państwo, Tożsamość, Rozwój” (2011) oraz nominację do nagrody im. Profesora Tomasza Strzembosza w konkursie na najlepszą książkę o współczesnej historii Polski.

WWW.SKARBSOLIDARNOSCI.PL