Kanonizacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 w Watykanie na Placu Świętego Piotra odbyła się kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II, podczas której dwaj błogosławieni papieże zostali ogłoszonymi świętymi Kościoła katolickiego.

Na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra pojawiły się te same portrety dwóch papieży, które były podczas ich beatyfikacji. Uroczystościom przewodniczył papież Franciszek, wśród celebransów obecny był także emerytowany papież senior – Benedykt XVI.

Z okazji kanonizacji Centrum Myśli Jana Pawła II zajęło się zorganizowaniem obchodów w Warszawie, dla wszystkich którzy nie wyjechali do Rzymu.

Głównymi wydarzeniami były:

Obchodom towarzyszyły także inne elementy:

www.kanoniZAcjajp2.com