PROGRAM STYPENDIALNY

Ukryty Skarb

Grupa docelowa Zajęcia skierowane są do uczniów gimnazjów. Idea zajęć „Młodość każdego z Was, drodzy Przyjaciele, jest bogactwem” – mówił Jan Paweł II do młodzieży.  Podczas cyklu warsztatów stypendyści będą odkrywali drzemiący w nich