Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II

drukuj

Projekt Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którego uczestnicy zapoznają się z rolą i wartością kultury, poszerzą kompetencje w zakresie fotografii, literatury oraz obrazu. Punktem wyjścia do refleksji będzie osoba i etos Jana Pawła II, którego życie i twórczość zostaną przybliżone uczestnikom podczas projektu. Ponadto uczestnicy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zorganizują autorskie wydarzenia kulturalne w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie wyniesione z projektu. Projekt podzielony został na trzy etapy:

ETAP I etos Jana Pawła II
Kraków, Wadowice, 27.10-29.10.2017 r.
Wizyta studyjna w Krakowie i Wadowicach, która ma na celu zapoznanie się uczestników z miejscami, które ukształtowały Jana Pawła II połączona warsztaty pozwalające uczniom i nauczycielom na głębsze poznanie osoby, życia i etosu Jana Pawła II.

ETAP II warsztaty twórcze
Warszawa, 3.11-5.11.2017 r.
Uczniowie wezmą udział w wybranym warsztacie twórczym: malarskim, literacki bądź fotograficznym. Równolegle nauczyciele wezmą udział w warsztatach poświęconych sztuce angażowania młodzież w projekty kulturalne.

ETAP III lokalne wydarzenia kulturalne
05.11. – 10.12.2017

Ostatni etap programu skierowany jest do lokalnego środowiska uczestników projektu i zakłada realizację trzech elementów:

1)    prezentacja utworu artystycznego przez uczestników
2)    dyskusja lub debata wokół etosu Jana Pawła II;
3)    warsztat edukacji kulturalnej (realizowany przez nauczyciela).

Warszawa, 8-10.12.2017
Weekendowe spotkanie podsumowujące projekt.

Centrum Myśli Jana Pawła II pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia i warsztatów.
Zgłoszenia zespołów: nauczyciel + dwóch uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyjmujemy do 20 października 2017 roku.

Poszukiwacze Skarbu Jana Pawła II, organizowanym przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Edukacji Narodowej.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Patronat honorowy:

Partnerzy projektu: